07 marca 2015 r. w święto Świętych męczennic

 

Dzień 07 marca 2015 r. w święto Świętych męczennic Felicyty i Perpetuy z II wieku odbyło się spotkanie Przełożonych Rad Wspólnot Miejscowych i Rady Regionu. Bracia i Siostry uczestniczyli w Eucharystii sprawowanej przez O.Zenona Pieprzaka w kościele św. Augustyna we Wrocławiu, przed obrazem Matki Bożej Pocieszenia z Hodowicy.

Program spotkania był następujący:

1. Podsumowanie Kapituły Regionu FZŚ z czerwca 2014 r.

1.1.   przeniesienie siedziby Rady, Asystenci, pierwsze spotkanie Rady

1.2.   wykonanie zaleceń z wizytacji bratersko – pasterskiej Rady Narodowej FZŚ m.in. oddzielenie wizytacji braterskiej od kapituły (tam gdzie jest to możliwe), niedziela powołaniowa.

2.  Plan podstawowy Rady Regionalnej na okres kadencji

Kontynuujemy działania poprzedniej Rady z pewnymi modyfikacjami.

Cel podstawowy

-    podnoszenie duchowości franciszkańskiej we wspólnotach przez modli-twę i pokutowanie, aktywność apostolską

-    częstsze spotkania z odpowiedzialnymi za formację i z przełożonymi

-    zorganizowanie Dnia braterstwa w 2015 r.

-    doskonalenie odmawiania modlitwy brewiarzowej

-    wyłonienie Braci i Sióstr do prowadzenia konferencji we wspólnocie lub na naszych spotkaniach o duchowości franciszkańskiej

-    przygotowanie rekolekcji regionalnych w 2. miejscowościach: Ząbkowice Śl.    1-3.05.2015r., Głogów – 27–29 listopada 2015r.

3.  Informacja o Regionie na podstawie  sprawozdania za rok 2014

4.  Wizytacje i Kapituły we Wspólnotach w 2015 r.

5.  Informacja ze spotkania Przełożonych Regionalnych z RN FZŚ

6.  Sprawozdanie finansowe za 2014r., przekazanie rocznej składki do Rady Narodowej

7.  Zajęcia z psychologiem rodzinnym - Magdaleną Krajewską (członkiem Wspólnoty FZŚ przy parafii św. Antoniego we Wrocławiu). Ustalono cykl spotkań o następujących tematach: przeszkody w porozumiewaniu się, podstawowe zasady porozumiewania się, zamknięcie pętli w konflikcie. Pierwsze zajęcia dotyczyły przeszkód w porozumiewaniu się.

8.  Ustalenie naszego udziału w odpuście Matki Bożej Anielskiej w dniu 2 sierpnia 2015 r. w Prudniku o godz. 11.30 w Grocie Lurdzkiej.

9. Przełożony Rady zwrócił się z prośbą do przełożonych wspólnot o pilne zgłaszanie uczestników rekolekcji regionalnych do s.Stanisławy Szulikowskiej. Ostateczny termin zgłoszenia uczestników -10.04.2015r.