21 marca 2015 - spotkanie odpowiedzialnych za formację

 

W dniu 21 marca 2015r. – odbyło się kolejne spotkanie odpowiedzialnych za formację we wspólnotach. Spotkanie rozpoczęliśmy uczestniczeniem we Mszy Św. w kościele św. Augustyna we Wrocławiu sprawowanej przed obrazem Matki Bożej Pocieszenia z Hodowicy przez Asystenta Regionalnego O.Zenona Pieprzaka.

Program spotkania  nawiązywał do tematu powołania w życiu św. Franciszka i naszym. Odmawialiśmy jutrznię by razem wielbić Boga. Pragniemy doskonalić się w odmawianiu modlitwy brewiarzowej. Św. Bazyli powiedział „Jutrznię poświęcamy Bogu jako pierwsze poruszenie naszej duszy i myśli i nie podejmujemy żadnego innego działania, zanim wpierw nie napełni nas radością wspomnienie Boga”

W tej części spotkania s. Helena Lichtarska – odpowiedzialna za formację w Radzie Regionu przypomniała o powołaniu św. Franciszka, trzech zakonów. Podkreślała jak Franciszek kierowany Duchem Bożym usilnie prosił w posłuszeństwie wobec papieża.

Innocentego II o zatwierdzenie Reguły. W dalszej części br Zbigniew Mirecki mówił o powołaniu św. Klary. Zwrócił uwagę na wpływ św. Franciszka i jego braci na dojrzewanie decyzji u św. Klary do oddania się Bogu w ubóstwie. Założyła wspólnotę Ubogich Pań dla której otrzymała zatwierdzoną Regułę tuż przed swoją śmiercią. I tak przyjęcie za przewodniczkę -Ewangelię wydało owoce powołanie wspólnot:

Braci mniejszych, Ubogich Pań, Braci i Sióstr od pokuty.

Po tej części w 2. grupach było dzielenie się swoim doświadczeniem w przeżywaniu osobistego powołania. Szukaliśmy odpowiedzi m.in. na pytanie w jakich okolicznościach rozpoznałeś swoje powołanie do FZŚ? , Co robisz dla powołania FRANCISZKAŃSKIEGO w swoim środowisku? Powiedziano o: W rozmowie wskazywano na te znaki Boże, które wytyczały drogę do decyzji o wstąpieniu do FZŚ. Był to przykład członka rodziny należący do wspólnoty, wysłuchanie kazania o św. Franciszku, obecność wspólnoty FZŚ w parafii, spotkania indywidualne ze franciszkanami.

Przed zakończeniem spotkania rozmawialiśmy „w trybie roboczym” o przygotowaniu tzw. niedzieli powołaniowej.

W spotkanie uczestniczyło niewielu braci i sióstr odpowiedzialnych za formację.