23 maja 2015 - spotkanie Braci i Sióstr z Regionu Wrocławskiego

 

23 maja br. odbyło się pierwsze spotkanie Braci i Sióstr z Regionu Wrocławskiego w gościnnej parafii św. Franciszka z Asyżu, w którym uczestniczyło ~90 osób. Mszę św. w koncelebrze sprawowało 3 asystentów regionalnych – o.Paweł Sroka OFMconv., o.Kunibert Kubosz O FM i o.Zenon Pieprzak OFM Cap.oraz o.Grzegorz Marszałkowski OFM Cap z Nowej Soli.

Homilię wygłosił o.Paweł na temat sposobów modlitwy, które są często pomijane przez franciszkanów świeckich a jest nią medytacja. Medytacja to zgłębianie Słowa Bożego, które nas przemienia, inspiruje, pociesza. Spotkanie się ze Słowem Bożym to spotkanie z Jezusem.

 

Przed poranną modlitwą brewiarzową, o.Zenon przedstawił ogólne wprowadzenie do liturgii godzin i znaczenie jej w życiu Kościoła.

L.G. nie jest czynnością prywatną lecz całego Kościoła; to modlitwa serc i głosów i w ten sposób wypełnia się napomnienie Apostoła: „Słowo Chrystusa niech w was przeby

wa z całym swym bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha śpiewając Bogu w waszych sercach”.

Dalsza część spotkania, to czas na poczęstunek - ciasto, cieple napoje i na rozmowy braterskie z tymi, których dawno nie widzieliśmy.

Zgodnie z programem spotkania, wróciliśmy do świątyni pw. św. Franciszka by adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Adorację prowadził o. Kunibert. Nie pomijając postaw modli-tewnych w czasie adoracji – uwielbienia, dziękczynienia, przeproszenia i próśb - nawiązał w rozważaniach do „Zachęty do braci i sióstr od pokuty”.

Po modlitewno-rozważeniowych przeżyciach, nastąpił czas posilenia się pysznym obiadem.

Jako końcowy akord – br. Przełożony podziękował Ojcom Asystentom za udział w regionalnym dniu braterstwa, siostrom i braciom za przybycie, księdzu proboszczowi Kazimierzowi Sroce i wspólnocie FZŚ z parafii św. Franciszka za zorganizowanie tak owocnego i budującego spotkania.