28 listopada 2015 - spotkanie Rady Regionalnej

 

Kolejne spotkanie członków Rady Regionalnej FZŚ było poświęcone podsumowaniu pracy w roku 2015 oraz ustaleniu terminów ważnych spotkań; pielgrzymek, rekolekcji, seminarium.

  Omawialiśmy także, trudne sytuacje we wspólnotach w których pozostało kilka osób, brak aktów erygowania wspólnoty, kapituły we wspólnotach, organizowanie niedziel powołaniowych we wspólnotach. Zrobiliśmy podsumowanie naszych finansów  Rady i przekazywanie składek na potrzeby Rady Regionu i Radny Narodowej FZŚ. Ustaliśmy następujące terminy w 2016r.:

     1.    Seminarium Franciszkańskie cz.2  - 23 stycznia,

     2.   Spotkanie z odpowiedzialnymi za formację w Regionie – 13 lutego,

     3.   Spotkanie sekretarzy i skarbników  Wspólnot  - 12 marca,

     4.   Seminarium franciszkańskie  cz. 3  - 09 kwietnia,

     5.   Pielgrzymka regionalna ( Łagiewniki, Kalwaria Zebrzydowska, Siepraw)   22 – 25 kwietnia,

     6.  Rekolekcje w Ząbkowicach Śląskich -   13 – 15 maja,

     7.  Seminarium franciszkańskie cz.4  - 04 czerwca,

     8.  Pielgrzymka do  Bardo Śl. – 11 czerwca ( termin nie został jeszcze potwierdzony przez proboszcza w Bardo)

     9.  Pielgrzymka do Częstochowy – 25 czerwca, ( nocne czuwanie 24/25 )

     10.  Rekolekcje w Głogowie  - 25 – 27 listopad.

 Terminy Kapituł i wizytacji we Wspólnotach zostaną ustalone do 30.01.2016r