14 marca 2019 Spotkanie Regionalnego FZŚ regionu Wrocław

 

KOMUNIKAT 2/19

ze spotkania Rady Regionalnej FZŚ Regionu Wrocławskiego

w dniu 14 marca 2019r.

 Spotkanie odbyło się na terenie parafii pw. św Augustyna we Wrocławiu. Uczestniczyli; Asystenci; o.Tomasz Kryger OFMCap, o. Józef Cydejko OFM Conv. i pozostali Członkowie Rady.

            Na początku odmówiono modlitwę. Przełożony powitał uczestników, przedstawił plan spotkania, wyjaśnił nieobecność o.Kuniberta Kubosza OFM i streścił Notatkę ze spotkania Rady w dniu 20.11.2018r. Następnie przedstawił poszczególne tematy w nawiązaniu do ww Notatki;

1 -- spotkanie regionalne z okazji 40 lecia zatwierdzenia odnowionej posoborowej  
Reguły FZŚ; odbędzie się w parafii św Franciszka z Asyżu we Wrocławiu. Na spotkanie zostanie zaproszona Młodzież Franciszkańska, tercjarze ze wspólnoty – karmelitańskiej i dominikańskiej. Pozostają do załatwienia sprawy organizacyjne oraz dotyczące posiłku dla uczestników. Z życzeniami świątecznymi zostanie przesłany do Wspólnot program spotkania. Radę Narodową będzie reprezentował delegat Przełozonego

2 -- sytuacja Wspólnot; w Krynicznie, Oleśnicy w parafii NMP Matki Miłosierdzia, Pasikurowicach k/Wrocławia, Kłodzku, została omówiona przez przełożonego, w Świdnicy w parafii MB Królowej Polski, informację przekazała s. Stanisława Szulikowska, Z-ca Przełożonego.O odradzającej się Wspólnocie przy parafii pw św Karola Boromeuszka we W-wiu, informację przekazała s.Helena Lichtarska (sekretarz). Pokreślono z zadowoleniem, elementy życia braterskiego we wspólnotach oraz potrzebę wspierania Braci i Sióstr w rozwiązaniu bieżących trudności przez wspólną modlitwę, udział w Eucharystii, braterska rozmowę, przekazanie dodatkowych materiałów. Należy położyć nacisk na jakoś życia wspólnotowego                  i formację.

3 -- s. Bożena Oleksów (odpowiedzialna za formację) zdała relację z wizytacji bratersko-pasterskiej i kapituły wyborczej w FZŚ; w Kowarach i Głogowie.

4 -- Z tej części spotkania wyprowadzono wniosek; należy regularnie spotykać się ze Wspólnotami   „odradzającymi się” dla pełnego życia braterskiego wg Konstytucji Generalnych FZŚ.

5 -- Przełożony przekazał informację ze spotkania Rady Narodowej FZŚ z przełożonymi

       Regionalnymi. Zwrócił uwagę na kilka wątków:

       - każde spotkanie braterskie, jest umacnianiem więzi, formacją ( są głoszone

       konferencje przez kapłanów) oraz przeżywaniem świadectwa Braci i Sióstr,

       którzy przez ufną modlitwę doznali obfitości Łask Pana w rodzinie, wspólnocie                

       i życiu osobistym,

       - przekazano doświadczenie z formacji we wspólnotach przygotowujących
       do złożenia profesji wieczystej. Były uwagi krytyczne, co do skracania okresu
       formacji przed profesja wieczystą. Osoby, których dopuszczono do wcześniejszego          
       składania profesji, w późniejszym okresie miały trudności w życiu wspólnotowym.

    Asystent Narodowy o. Nikodem Sobczyński – zwrócił uwagę, że w takiej sytuacji
       we wspólnocie są jakby dwie grupy tercjarzy, co może być w przyszłości źródłem

       niepotrzebnych problemów,

       - w spotkaniu uczestniczyła Rada Narodowa Młodzieży Franciszkańskiej z

       Asystentem – o.Stefanem Rymarczykiem OFM,

       - Przełożony Narodowy FZŚ s. Joanna Berłowska wyraziła zgodę na prowadzenie

       rozważań różańcowych na XXVI pielgrzymce na Jasną Górę przez region  

       wrocławski. Ustalono, że rozważania będą prowadzone przez dwie osoby wybrane ze
       wspólnot miejscowych.

     - konferencje wygłoszone na tym spotkaniu należałoby wykorzystać we wspólnotach,

     - s.Joanna Berłowska omówiła m.in. sprawy; organizacyjne Kapituły Narodowej,
         która odbędzie się we wrześniu br. w ośrodku na Bielanach.

6 -- Przełożony przedstawił informację o rozpoczętych pracach przy opracowaniu Statutu
       Regionalnego. Powołał Zespół w składzie: br Robert Wądrzyk, Roman Pernal,
       Zbigniew Ostrowski, s. Bożena Oleksów i Zbigniew Mirecki. Do końca kwietnia
       2019r. zostanie opracowany wstępny projekt statutu. Następnie będzie konsultowany.                  
       Po wypracowaniu wersji roboczej zostanie przesłany do Asystentów i Wspólnot dla

       uzyskania opinii. Zamiarem Zespołu jest wypracowanie Statutu do 2020r.

7 -- Omawiano sprawy organizacyjne Pielgrzymki regionalnej do SANKTUARIUM    

     MATKI BOŻEJ JUTRZENKI NADZIEI w Grodowcu, w dniu 15 czerwca 2019r.

   Na pielgrzymkę będzie zaproszona Młodzież Franciszkańska z Nowej Soli. Ustalono,
     że przed modlitwą 7 radości do Matki Bożej, zostanie wygłoszona katecheza maryjna.

     Posiłek we własnym zakresie. Liczymy na udział około 130 osób; tercjarzy i sympa-
     tyków św Franciszka.

8 -- Rekolekcje regionalne w Ząbkowicach Śląskich w dniach   24-26.05.2019r będzie

     prowadził o.Kunibert Kubisz OFM. Sprawami organizacyjnymi zajmie się

     poprowadzi s. Stanisława Szulikowska.

9 -- Przełożony poinformował, że wstrzymano prace przy archiwum regionu do czerwca  
      br z powodu remontu domu katechetycznego w parafii św Augustyna w którym były  
      przechowywane dokumenty.

10 --Odbędą sie spotkania braterskie z przedstawicielem regionu

       w FZŚ; w Zgorzelcu , Lwówku Śląskim, Kłodzku , Krynicznie i Pasikurowicach,

11 -- Skarbnik Regionu br Stefan Pilcer przedstawił stan finansów regionu a Przełożony

     omówił preliminarz wydatków na rok 2019. Podsumowanie: do zbilansowania

       wydatków Rada będzie musiała się zwrócić o wsparcie do Wspólnot.

12 -- Przełożony poinformował o przekazaniu do Rady Narodowej składki za 2019 r.

Następne spotkanie Rady w pełnym składzie odbędzie się w II połowie br.

      

     Notatkę sporządził; br Zbigniew Mirecki