Pielgrzymka regionalna FZŚ Regionu Wrocławskiego do Sanktuarium

Matki Bożej Bardzkiej Strażniczki Wiary w dniu 24.06.2017r.

w Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

         Tegoroczną pielgrzymkę do naszej „dolnośląskiej porcjunkuli” przeżywa-liśmy ze słowami „Matkami dla Niego są, gdy noszą Go w sercu i w ciele przez miłość Boską oraz czyste sumienie” słowa św. Franciszka. Naszą uwagę skierowaliśmy na osobę św. Alberta Chmielowskiego – Patrona Regionu, osobę nam bliską. W bazylice przywitał pielgrzymów kustosz i proboszcz parafii o. Mirosław Grakowicz CSsR. Przekazał w słowach życzliwość i radość ze spotkania w miejscu świętym ze świeckimi franciszkanami.

         Jak każdego roku pielgrzymowanie rozpoczęliśmy od Adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Adorację prowadził Asystent Regionalny o. Tomasz Kryger OFMCap. Cisza modlitewna była przeplatana krótkimi rozważaniami kapłana. Jedno z nich brzmiało:

         Panie, nasze środowisko religijne jest cząstką Kościoła. Błogosław nam, abyśmy żyjąc według Ewangelii, mogli ubogacać cały Kościół.(..) Dalej prosił :

o błogosławieństwo dla chorych Tercjarzy,

o siłę potrzebną dla przełożonych wspólnot FZŚ,

o zdrowie dla naszych asystentów i opiekunów duchowych,

o mądrość dla Rady Regionalnej.

Na zakończenie przywołał słowa św. Alberta „Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii: czyż Jego miłość mogłaby obmyśleć jeszcze coś piękniejszego? Skoro jest Chlebem i my bądźmy chlebem. Skąpy jest ten, kto nie jest jak On. Dawajmy siebie samych."

         Eucharystia to punkt kulminacyjny pielgrzymki, największa radość świeckich franciszkanów być razem jako wspólnota przed Panem Jezusem.

Mszę Św. sprawował o. Tomasz Kryger w koncelebrze z o. Józefem Cydejko OFMConv i o.Kazimierz Golcem OFMCap (proboszcz i asystent wspólnoty) z Nowej Soli. Homilię głosił o.Józef wskazując wartość modlitwy w naszym życiu. Przypomniał nam jak należy się przygotowywać do modlitwy aby być wysłuchanym.

Tradycyjne ucałowanie Figurki Matki Bożej (najstarszej figurki romańskiej w Polsce) jest głębokim osobistym przeżyciem.

Przerwa. Czas na posilenie się bułeczkami podarowanym przez o.Mirosława i rozmowy braterskie. Jak dobrze nam być razem. Po przerwie wyruszyliśmy na Dróżki Różańcowe, by rozważać tajemnice różańca ze św. Albertem.

Przed każdym rozważaniem były zgłaszane intencje. Bracia i Siostry, którzy nie mogli pójść na dróżki zostali w sanktuarium i tam odmawiali różaniec.

Przy tajemnicy „Biczowanie” słyszeliśmy takie słowa „Bracie Albercie, pomóż, by dokonywało się w nas „tak”: „tak” serca, słów i czynów, bo „bez miłości grosz jest szorstki, strawa podana niesmaczna, opieka najlepsza niemiła”.

         W pielgrzymce uczestniczyły 64 osoby, ze wspólnot w miejscowościach: Kłodzko, Nowa Sól, Jelenia Góra, Wrocław (z 3 wspólnot), Zgorzelec, Pieńsk, Jawor, Legnica, Złotoryja, Ząbkowice Śląskie, Świdnica (2 wspólnoty).

Przed pożegnaniem i udzieleniem błogosławieństwa przez kapłana, każdy pielgrzym zabierał ze sobą „wylosowaną” intencję nieznanego „pielgrzyma” do przemodlenia. Intencje dotyczyły ważnych spraw osobistych, wiary, kościoła, nawrócenia. Przed rozstaniem, wszyscy odśpiewali franciszkański hymn.

br Zbigniew Mirecki