Informacja o pielgrzymce do Sanktuarium w Wambierzycach – 30.06.2018r.

 

         W dniu 30 czerwca 2018r. świeccy franciszkanie regionu wrocławskiego odbyli 22-gą pielgrzymkę do sanktuarium maryjnego. W tym roku do Sanktuarium Wambierzyckiej Królowej Rodzin Patronki Ziemi Kłodzkiej. Tegorocznej pielgrzymce towarzyszyły wydarzenia; rok duszpasterski w kościele pod hasłem "Duch, który umacnia miłość …” , 800 lecie tutejszego sanktuarium, 600 lat parafii w Wambierzycach, ósmy rok Wielkiej Nowenny z okazji zbliżającej się 800 rocznicy powołania przez  św Franciszka wspólnoty braci i sióstr od pokuty, później nazwanej III zakonem, 40 rocznica zatwierdzonej Reguły przez papieża Pawła VI, oraz 100 lecie odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny w której tercjarze franciszkańscy byli od samego początku.

        

         W pielgrzymce uczestniczyli Bracia i Siostry ze wspólnot FZŚ z: Zielonej Góry (2 wspólnoty), Nowej Soli, Jeleniej Góry, Kowar, Jawora, Legnicy, Pieńska, Zgorzelca, Złotoryi, Wrocławia (3 wspólnoty), Strzelina, Kłodzka, Świdnicy, Ząbkowic Śląskich w liczbie 93 osób oraz sympatycy św Franciszka, osoby pragnące nawiedzić to sanktuarium. Tych ostatnich było 67 osób.

Pielgrzymi rozpoczęli swoją obecność w bazylice śpiewem Godzinek do św Franciszka. Potem adorowaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Wspomina się św Franciszka, który „płonął miłością do Sakramentu Ciała Pańskie będąc równocześnie pełen zdumienia dla tak miłosnej łaskawości i tak miłosiernej miłości” (II Celano).

         Msze św. odprawiał proboszcz i kustosz sanktuarium o. Albert Ireneusz Krzywański OFM w koncelebrze z oo: Józefem Cydejko OFMconv, Kunibert Kubiszem OFM (obaj Asystenci Regionalni), Grzegorzem Barcikiem OFMconv (asystent FZŚ w Kowarach) , Ezechiel Adamskim OFM – kapelanem w szpitalu oraz dwoma kapłanami diecezjalnymi. Homilię wygłosił o. Krystian Pieczka OFM nawiązując do ewangelii o św Łukasza o nawiedzeniu Elżbiety przez Maryję. Słuchając homilii mogliśmy przeżywać to ewangeliczne wydarzenie w odniesieniu do cudu jaki miał miejsce w sanktuarium oraz w naszym życiu. „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa” Łk 1.38. Kapłan między innymi wskazał na postawę służenia drugiemu człowiekowi.

           Po Mszy św. Bracia i Siostry mieli czas na odpoczynek i posiłek.

          W następnej kolejności było nabożeństwo - Koronką Franciszkańską – 7 radości do Najświętszej Maryi Panny. Bracia Kapłani o.o. Józef, Grzegorz i Ezechiel czytali Ewangelię i modlitwę końcową. Brat zapowiadał poszczególne radości podając szczegółową intencję np. trzecia radość – Maryja rodzi Jezusa bez jakiegokolwiek bólu zachowując całkowicie dziewictwo. Rozważanie tej radości ofiarowano za rodziców oczekujących dziecka, za kobiety leczące się aby mogły urodzić, za rodziców którzy przyjęli chore dzieci oraz za wszystkich broniących życia. Bracia i Siostry śpiewali pieśń, przełożeni wspólnot odmawiali modlitwę.

Po zakończeniu modlitwy o.Kunibert podzielił się refleksją z tej pielgrzymki.

         Br Zbigniew Mirecki dziękował Bogu za dar pielgrzymowania do sanktuarium z tradycją 800 lat, za opiekę i gościnę Braci Mniejszych tutaj posługujących. Wskazał, że w tym świętym miejscu naznaczonym przez Boga obecnością Maryi, rozpoczynamy uroczyste świętowanie 40 lecia Reguły FZŚ               w naszym Regionie. Należy wspomnieć, że Reguła została zatwierdzona w dniu 24.06.1978r.(sobota) w 16 roku pontyfikatu Papieża Pawła VI.

         Matkę naszego Pana, świętą Bożą Rodzicielkę, Dziewicę, uczynioną Kościołem, prosimy o wypraszanie dla Braci i Sióstr, Łask Ducha Bożego, Ducha Pańskiego dla rozeznania swojego życia w świetle Reguły. Aby czas świętowania był skutecznym nawracaniem się.

         Następnie zapowiedział, że prowadzone są przygotowania abyśmy w następnym roku pielgrzymowali do sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. W tej sprawie została wysłana prośba do Kustosza Sanktuarium o zatwierdzenie terminu pielgrzymki. Do wszystkich Braci i Sióstr w FZŚ Regionu Wrocławskiego skierował prośbę, aby każdy przeczytał uważnie Regułę Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w miesiącu lipcu br. To co Duch Boży wskaże podczas refleksji na wybranym tekstem, należy ofiarować Matce Bożej Anielskiej w dniu 2 sierpnia br .W stosownym czasie jeżeli tylko będą ku temu warunki, wskazane jest podzielić się tym osobistym darem we wspólnocie.

br Zbigniew Mirecki, ofs – lipiec 2018r.

 • IMG_2009
 • IMG_2012
 • IMG_2018
 • IMG_2020
 • IMG_2028
 • IMG_2030
 • IMG_2036
 • IMG_2039
 • IMG_2040
 • IMG_2042
 • IMG_2043