W tym roku bracia i siostry z jedenastu Wspólnot FZŚ z Regionu Wrocławskiego  z Głogowa, Kryniczna, Nowej Soli, Pieńska, Świdnicy, Wrocławia par. św. Franciszka i św. Augustyna, Zielonej Góry par. św. Jadwigi i św. Franciszka, Żar – spotkało się w Domu Rekolekcyjny Cisi Pracownicy Krzyża - Głogów, organizowane przez Radę Regionu Wrocławskiego FZŚ. Z nami byli sympatycy św. Franciszka, którzy od lat uczestniczą w rekolekcjach regionalnych.

Rekolekcje prowadził o.Tomasz Kryger OFMcap. - asystent regionalny.

Przewodnia myśl rekolekcji - słowa św. Franciszka “Matkami dla Niego są, gdy noszą Go  w sercu i w ciele przez miłość Boską oraz czyste sumienie” w życiu św. Alberta Chmielowskiego.

Rekolekcje rozpoczęliśmy w dniu wspomnienia św. Elżbiety Węgierskiej. W każdym dniu uczestniczyliśmy we Mszy św. i adorowaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, śpiewaliśmy godzinki ku czci Matki Bożej i św. Franciszka,  w piątek rozważaliśmy Drogę Krzyżową ze św. Franciszkiem, codziennie odmawialiśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia; Jutrznię i Nieszpory a wieczorem Apel Jasnogórski z Kompletą.

Wysłuchaliśmy konferencji dotyczących:

-    Talentu – to jednostka miary ale dobry Bóg obdarzył i nas talentami, które musimy rozwijać,

-    Sumienia, które zbudowane jest z 6 pięter: prawdy, prawa, dobra, piękna, piękna wolności i miłości. O wielkości człowieka decydują trzy elementy: sumienie prawe – pewne – wrażliwe. Możemy modelować swoje sumienie w oparciu o Pismo Św.

-    Franciszkańskiej tożsamości kształtowanej w tajemnicy Krzyża. „Jezus zbawia, umierając sam osobiście na krzyżu, nie zbawia mówiąc o krzyżu, ale umierając na krzyżu. Mamy stać się apostołami krzyża, przekonywać innych, że krzyż - znak szaleństwa i głupstwa w oczach świata, jest miejscem naszego zbawienia i że nie ma żadnego innego znaku, w którym moglibyśmy być zbawieni. Mamy iść za Chrystusem czystym, ubogim, posłusznym, posłusznym aż do śmierci krzyżowej. Apostołowie zostali prześcignięci przez łotra w otrzymaniu obietnicy raju. Bo kiedy w chwili słabości zabrakło ich przy krzyżu Zbawiciela, tam na Golgocie, ktoś inny przy Nim na krzyżu umierał - łotr. Pomyśleć, że ten krzyż, który apostołowie po trzech latach przebywania z Chrystusem odrzucili w momencie swego kryzysu, ten sam krzyż w trzy godziny dokonuje zbawienia skazanego na śmierć przestępcy”.

-    Nie chcę i już… tak postępuje sędzia w Łukaszowej Ewangelii z kobietą proszącą o pomoc, mówił do zebranych o.Tomasz. Bóg postępuje jak dobry pedagog ale nie milczy na nasze prośby. On ciągle chce i bierze nas w obronę, stoi po naszej stronie. Jest naszym Ojcem a my Jego dziećmi i mamy prawo się naprzykrzać modlitwami.

           

            Starczyło czasu na rozmowy, radości braterskie i śpiewy przy pięknym akwarium, bo też to buduje wspólnotę w braterstwie ewangelicznym. Dlatego tak ważny jest udział Braci i Sióstr w rekolekcjach regionalnych.

            Każda Wspólnota, uczestnicząca w Rekolekcjach brała czynny udział w prowadzeniu modlitw i czyniła to z pobożnością. Doszliśmy do wniosku, że musimy częściej śpiewać pieśni franciszkańskie.

s. Helena Lichtarska ofs