Kolejny rok przeżywania rekolekcji regionalnych w Ząbkowicach Śląskich, w domu rekolekcyjnym Księży Pallotynów. W tym roku dla naszych rekolekcji treścią przewodnią były słowa św. Franciszka z Asyżu: "Posiąść Ducha Pańskiego" (2 Reg 10,9). Nawiązywały one do tematu roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

Rekolekcje prowadził Asystent Regionalny FZŚ o. Tomasz Kryger OFMCap. Kapłan przekazał wezwanie, by posiąść Ducha Świętego. Został On nam dany już w czasie Chrztu świętego. Duch Święty wspomaga nas, byśmy wypełniali nasze przyrzeczenia Chrztu świętego, a także naszej profesji, w czasie której te przyrzeczenia odnowiliśmy. Jesteśmy wezwani, by żyć miłością ewangeliczną, a ona jest uboga i posłuszna, i taka przede wszystkim ma być miłość franciszkańska. Dla św. Franciszka ubóstwo było największym darem i zyskiem. Ludzie się boją i lękają ubóstwa. Natomiast być prawdziwie ubogim, to mieć wszystko u Boga. Mamy przykład Hioba, który traci wszystko, ale wie co znaczy być i mieć wszystko u Boga. „Ubóstwo to nie dziadostwo“ - zaznaczył o. Tomasz. Tercjarz franciszkańśki - papież Jan XXIII na rozpoczęcie Soboru Watykańskiego II powiedział: „Kościół jest Kościołem wszystkich, a nade wszystko Kościołem ubogich“. Ubogi to człowiek zawierzenia. „Nie chcemy niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa“, bo wiemy „komu zawierzyliśmy“.

            Człowiekiem zawierzenia Bogu był też Abraham, który musiał zrezygnować ze swoich planów, wizji na życie, opuścić swoją ziemię. Abraham stanął przed próbą, rozmawiał z Bogiem. Pozwolił oddać się Bogu w geście zawierzenia. Ojciec Rekolekcjonista ukazał nam kilka stopni wiary: wiara we wszechmoc Boga: na tym etapie spotykamy się z typową modlitwą prośby; kolejny stopień to zawierzenie mądrości Boga: tutaj będzie modlitwa - „jeśli chcesz, to proszę daj“, przykład modlitwy Jezusa w Ogrójcu, przykład trędowatego, na tym etapie wiary, to odkrywanie sensu nieszczęścia. Natomiast ostatni stopień, to zawierzenie miłości Boga. To uświadomienie sobie, że Bóg mnie kocha – modlitwa staje się aktem miłości, modlitwa dziękczynienia za wszystko. Św. Franciszek często się modlił „Bóg mój i wszystko“.

            W ostatniej konferencji ujrzeliśmy przyład Maryi współpracującej z Duchem Świętym. Wtedy przypomniał nam art. 16 Konstytucji FZŚ cyt.: „Maryja jest wzorem miłości płodnej i wiernej dla całej wspólnoty kościelnej. Franciszkanie świeccy i ich wspólnoty niech starają się żyć doświadczeniem Franciszka, dla kórego Dziewica była przewodniczką jego życia i dzieł; z Nią jak uczniowie w Zielone Święta, niech przyjmują Ducha, by urzeczywistaniać się w miłości“. Św. Franciszek miał żywą więź z Najświętszą Maryją Panną oraz wielkie nabożeństwo do Niej. Szczególną troską otaczał kościółek Matki Bożej Anielskiej.

Każdy dzień rekolekcji miał swój porządek modlitewny, była adoracja Pana Jezusa, udział we Mszy świętej, konferencje, spotkania braterskie. Byliśmy na modlitwie w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, opiekują się Siostry Klaryski od Wieczystej Adoracji. A potem spacerowaliśmy ulicami Ząbkowic Śląskich, by cieszyć się tym, co w mieście jest piękne, historyczne, co pokazuje dorobek jego mieszkańców.

W rekolekcjach uczestniczyło ponad 50 osób z 11 wspólnot: ze Świdnicy, Wrocławia, Strzelina, Kłodzka, Ząbkowic Śląskich, Kowar, Zielonej Góry, Jawora. Każde spotkanie na rekolekcjach kończy się „losowaniem“ intencji modlitewnej za Brata/Siostrę. Ta modlitwa to element budowania braterstwa ewangelicznego we wspólnotach.

s.Marzena Polak ofs, br Zbigniew Mirecki ofs

{gallery}rekolekcje1{/gallery}