REKOLEKCJE w GŁOGOWIE 2019

                

   W dniach od 15-17.11.2019r. odbywały się rekolekcje Franciszkańskiego Zakonu Świeckich – Regionu Wrocławskiego w Domu Rekolekcyjnym „ Cisi Pracownicy Krzyża „ w Głogowie . Przybyłych Wspólnot FZŚ z Nowej Soli , Kowar, Jeleniej Góry , Zielonej Góry ( z parafii św Franciszka z Asyżu i św Jadwigi), Świdnicy, Żar , Strzelina , Głogowa i Wrocławia - przywitał przełożony FZŚ  z Nowej Soli br .Tomasz Mróz , zastępując przełożonego FZŚ Regionu Wrocławskiego br. Zbigniewa Mireckiego, który z powodów zdrowotnych nie mógł przybyć do Głogowa. Br. Tomasz przedstawił plan rekolekcji.  Rekolekcjonistą był o.Zdzisław Gogola OFMConv O. dr hab. Zdzisław Gogola OFMConv, prof. Uniwersytetu Papieskiego JP II, Asystent Narodowy FZŚ.                                  

   W rekolekcjach uczestniczyło około 55 osób , najliczniej profesi wieczyści. W tej grupie były dwa małżeństwa należące do FZŚ oraz 6 przełożonych FZŚ.

Piątek 15.11.2019r

   Duchową ucztę rozpoczęliśmy – liturgią godzin – Nieszpory. Wieczorem przeżywaliśmy mękę Pańską. Br.Tomasz czytał rozważania Drogi Krzyżowej  z tekstu przedstawionego na pielgrzymce na Jasną Górę w br.

   Podczas Mszy św. pod przewodnictwem o. Zdzisława Gogola. Tematem homilii było czytanie ks. Mądrości 13-1-9 Głupi….. „Głupcami są jeżeli nie poznali Boga. Dotknąć dzieła Bożego – świat cały winien wykorzystać najpierw swój rozum ,który dzisiaj doskonali Boży Świat – niszcząc przyrodę. Bóg stworzył mężczyznę   i kobietę , jak można zakwestionować godność człowieka…….

Każdego dnia w łączności braterskiej pamiętaliśmy o chorych i nieobecnych siostrach i braciach.

Dzień zakończyliśmy - Apelem Jasnogórskim i Kompletą.

Sobota 16.11.2019r.

   Poranek rozpoczęliśmy – Godzinkami ku czci NMP. Następnie odmówiliśmy – JUTRZNIĘ . Uczestniczyliśmy w adoracji Najświętszego Sakramentu i we Mszy św.

   Tematem homilii była – MODLITWA – Potrzebny jest dłuższy czas na modlitwę. Ponieważ jesteśmy zakorzenieni w tym co materialne. Relacja do Boga to potok słów , często interesownych. Bóg dobrze wie co nam jest potrzebne . Należy wypełniać wolę Bożą . Musimy być cierpliwi. św. Franciszek – Pan objawił mi najpierw budowę kościoła z kamieni , później uświadomił sobie ,że należy stworzyć wspólnotę. Pan dał braci , nie On sobie wybrał . Każde wzniesienie myśli do Boga; jest modlitwą .Wyzwolić zakochanie się w Bogu .”Miłość nie jest kochana” . Jeżeli ja mieszkam w Bogu , to Bóg mieszka we mnie , bo Bóg jest miłością.

O godz. 15 była odmawiana franciszkańska Koronka do siedmiu radości NMP

     I konferencja - sumienie

Spojrzenie na siebie przez rozeznanie swojego sumienia. Bez dobrego sumienia nie ma dobrego życia.

Rodzaj sumienia – umysł praktyczny ; przed uczynkowy /wartościowy/

                                                                     Po uczynkowe /refleksja po co/

Jest sumienie nakazujące , pozwalające, pewne - wg PISMA ŚW.

                           Wątpliwe - przeciw pewnemu / nie działać/

                           Prawidłowe - idealne

                           Błędne   -/ale ja myślę dobrze/

                           Szerokie - błąd osądu , zatwardziałe , faryzejskie ,lekkomyślne,

                           Zawikłane - /opieka nad bezdomnymi i alkoholikami…./

                         Skrupulatne – chore

II Konferencja : Praca nad sobą

  Wszyscy zostali powołani do wielkości , świętości. W rozumieniu wolności Bóg mieszka w nas , jesteśmy dziełem Bożym . Każdemu Pan Bóg dał ciało i duszę, jako dzieło nie dokończone , każdy musi to dzieło dokończyć . Człowiek przyjmuje dobro i zło , charakter jest wyrysowany na stałe w człowieku. Na nasz charakter wpływa nasza praca nad sobą. Przez nasze życie możemy odkrywać nasze cechy /dobre i złe/ Praca nad sobą jest najbardziej twórcza. W sztuce musi być wyrażona dusza. Praca chwali Boga. Pokora jest prawdą. Z człowiekiem  z charakterem dogadujemy się bardzo szybko.

  Podczas pobytu na rekolekcjach wiele dowiedzieliśmy się o pracy duszpasterskiej franciszkanów komnwentualnych. o. Zdzisław Gogola wyświetlił nam film ukazujący działalność franciszkanów na misji w Peru . Dzięki temu zapoznaliśmy się z ich codzienną pracą w Pariacoto . Wstrząsająca była męczeńska śmierć o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka. Najważniejsze jest to, że tubylcy tamtych okolic bardzo sobie cenią obecność  zakonu franciszkanów i pamiętają o nich w modlitwach.

Po konferencji odmówiliśmy liturgię godz.-nieszpory

W dniu 16.11.19r. odbyło się spotkanie braterskie . W przyjemnej atmosferze przy słodyczach , każdy z uczestników przedstawiał się i krótko informował o swoim powołaniu i wspólnocie a s. Ewa Krakowiak z s. Marzenną Polak w bardzo humorystyczny sposób odczytywała charakterystykę danego imienia. Na zakończenie dnia odmówiliśmy KOMPLETĘ.

Niedziela 17.11.2019r

  Dzień Pański rozpoczęliśmy odmawiając godzinki ku czci św. Franciszka.
Następnie odmawialiśmy liturgię godz. – JUTRZNIĘ

Niedzielnej Eucharystii przewodniczył o. Zdzisława Gogola w koncelebrze  z o. Tomaszem Krygierem ofm cap – asystentem regionalnym.

Homilia była głoszona przez o. Zdzisława Gogolę–temat koniec świata.
Koniec świata nastąpi wtedy kiedy będzie odprawiona ostatni raz EUCHARISTIA. Zawierzmy siebie Chrystusowi i jego polityce przez PISMO ŚW.

Przed konferencją s. Marzenna odczytała wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej.

Konferencja z dnia 17.11.19r. - umieć się zatrzymać.

  Biegając myślimy , że lepiej żyjemy . Należy więcej czasu przeznaczyć dla ducha niż dla ciała . Żyjąc w napięciu szybciej się zużywamy, tego nie zauważamy. Należy usiąść – wysłuchać drugiego człowieka. Nie czekaj aż zatrzyma cię Pan Bóg. Boimy się spotkać z samym sobą /np. spowiedź /. Dobra rozmowa jest dobrym lekarzem, złe rozmowy – najgorszym lekarzem. Nie należy bać się słuchać , bo w słuchaniu jest już rozwiązanie problemu. Przez milczenie wiele problemów jest nie rozwiązanych.

  Podczas rekolekcji odbywały się spotkania braterskie w różnej formie,  np. wspólna modlitwa przed posiłkiem. Przychodząc do jadalni przed każdy posiłkiem zajmowaliśmy inne miejsce , dzięki temu mogliśmy się lepiej poznać  i przyjemnie porozmawiać. Warunki do przeżywania rekolekcji były bardzo dobre, dzięki staraniom Wspólnoty „Cichych Pracowników Krzyża” . Będziemy wspominali kaplicę w domu rekolekcyjnym, ze starannym wystrojem, zadbaną. W tym miejscu dobrze nam być razem.

s. Ewa Taraszkiewicz ofs, przełożona FZŚ przy parafii św Franciszka z Asyżu we Wrocławiu

  • zd1
  • zd2
  • zd3
  • zd4
  • zd5
  • zd6
  • zd7
  • zd8