Seminarium  na temat HISTORIA RUCHU FRANCISZKAŃSKIEGO.

  Kolejne seminarium prowadził O.Piotr Bielenin OFMConv pracownik Instytutu Studiów Franciszkańskich w Krakowie. Przedstawił słuchaczom; świeckim franciszkanom regionu wrocławskiego, profesom, kandydatom z wielu wspólnot i sympatykom św.Franciszka, czasy w jakich żył święty. Czy w XXI wieku można zachwycić współczesnego człowieka historią życia człowieka z XII wieku? Liczne grono uczestników seminarium potwierdziło celowość organizowania takich spotkań.

  Na wstępie wykładowca wprowadził w uwarunkowania epoki św. Franciszka, by „rozumieć Jego czasy” i Świętego. Takie pojęcia jak; średniowiecze, feudalizm, majores , minores, zależność hierarchiczna, wzrost znaczenia miast  i mieszczan, rozwój rzemiosła i handlu, zostały omówione na tle ważnych wydarzeń historycznych np. odniesione do sobory Laterańskiego w 1215r.

  A potem przedstawił św. Franciszka jakim był i jak się przemieniał na człowieka Bożego w czasach, kiedy Kościół był inny niż ma to miejsce teraz.

  Franciszek wiedział, że w tym świecie w którym żyje ma się zbawić. Ewangelia była jego przewodniczką.

  Na zakończenie seminarium O.Piotr Bielenin zachęcał, byśmy przekazywali wiedzę o św. Franciszku i czasach w jakich przeżywał Boga.