W dniu 10 kwietnia odbyło się kolejne seminarium z duchowości franciszkańskiej prowadzone przez wykładowcę O.Józefa Mazgaja o modlitwie i kontemplacji św. Franciszka. Było to 3. seminarium z 4. zaplanowanych na bieżący rok akademicki. Uczestnikami są przede wszystkim członkowie wspólnot FZŚ ale nie tylko. Najliczniejsza grupa uczestników przybyła z FZŚ Nowej Soli i Zielonej Góry. Wykładowca przypomniał, że Franciszek nie chciał wzorować się na innych duchowościach, nie chciał też realizować Ewangelii poza kościołem. Swoje życie buduje na Ewangelii. Modlitwato spotkanie Boga z człowiekiem na płaszczyźnie duchowej, w głębi duszy. Franciszek nie narzuca braciom jak mają się modlić tylko wskazuje;  Ojcze nasz, Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste… Franciszek żył tym co głosił. Wraz z łaską nawrócenia otrzymał dar modlitwy. Słuchając wykładu mogliśmy także zastanowić się nad osobistym życiem modlitwy.