Brzeg

1. Wspólnota Miejscowa - Franciszkański Zakon Świeckich przy Parafii

                                             pw. Krzyża Świętego w Brzegu

2. Adres – pl. Zamkowy 7 , 49 - 300 Brzeg

3. Wspólnota działa na terenie diecezji - wrocławskiej

4. Data założenia Wspólnoty – 1946r.

5. Data erygowania – 1946r

6. Wspólnota erygowana przez Ministra Prowincjalnego Prowincji                      

                                                 Zakonu Braci Mniejszych

7. Zarząd Wspólnoty :

- Przełożony - s.Wanda Kołodyńska - tel. 77 55- 312 20   - email - brak

- Sekretarz – br Aleksander Kania,

8. Opiekun – ks. Bolesław Robaczek,

9. Miejsce spotkań Wspólnoty - brak.