Kłodzko

1. Wspólnota Miejscowa - Franciszkański Zakon Świeckich przy parafii

                                           pw. Matki Boskiej Różańcowej w Kłodzku

2. Adres - Plac Franciszkański 1, 57-300 Kłodzko

3. Data założenia Wspólnoty - 03.03.1929r.

4. Data erygowania - 03.03.1929r. , reerygowanie 28.05.2000r.

5. Wspólnota działa na terenie - diecezji świdnickiej,

6. Wspólnota erygowana przez Ministra Prowincjalnego Prowincji św. Jadwigi                      

                                                  Zakonu Braci Mniejszych

7. Zarząd Wspólnoty :

- Przełożony - s. Izabela Zoń, t.kom. - 696 834 191 , email - brak

- Zastępca Przełożonegobr Henryk Zoń

- Sekretarz - s. Teresa Cygan,

- Skarbnik – s. Krystyna Wojak ,

- Radny odpowiedzialny za formację – s. Izabela Zoń,

- Radny – s. Katarzyna Wawrzyniak

8. Asystent duchowy - o. Bernard Knieć OFM,

9. Miejsce spotkań Wspólnoty - klasztor Braci Mniejszych w Kłodzku,

                                                   Plac Franciszkański 1, salka

10. Terminy spotkań- podane są na plakacie umieszczonym na tablicy

                                 ogłoszeniowej przed kościołem parafialnym.

                                Zapraszamy wszystkich pragnących modlitwy.