Kryniczno

1. Wspólnota Miejscowa - Franciszkański Zakon Świeckich przy parafii                          

                                    p.w. św. Stanisława Bp i Męczennika w Krynicznie

2. Adres – Kryniczno, 55 - 114 Wisznia Mała,

3. Wspólnota działa na terenie diecezji – wrocławskiej,

4. Data założenia Wspólnoty – 1965r.

5. Data erygowania - brak

6. Zarząd Wspólnoty :

- Przełożony - s. Janina Mróz,

7. Asystent Wspólnoty - o. Mieczysław Lenard OFM, proboszcz