Legnica

1. Wspólnota Miejscowa - Franciszkański Zakon Świeckich przy parafii  

                                           pw. św. Jana Chrzciciela w Legnicy

2. Adres – ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1. 59 - 220 Legnica

3. Wspólnota działa na terenie - diecezji legnickiej

4. Data założenia Wspólnoty – 1948r.

5. Data erygowania – 04.10.1948r.

6. Wspólnota erygowana przez Ministra Prowincjalnego Prowincji św. Antoniego z Padwy i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych

7. Zarząd Wspólnoty :

- Przełożony - s. Bożena Oleksów tel. 76 720 88 05, tk. 505 901 456,

 - Zastępca Przełożonego – s. Jadwiga Hajduk, tk. 535 031 383,

- Odpowiedzialny za formację – s.Cecylia Orzechowska,

8. Asystent duchowy – o. Józef Cydejko OFMConv.

9. Miejsce spotkań Wspólnoty - klasztor Braci Mniejszych Konwentualnych

                                                   przy ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1, Legnica,

                                                   salka.

10. Terminy spotkań

- spotkanie miesięczne statutowe w ostatnią niedzielę każdego miesiąca                    
   o godzinie 17 w sali nr 2,                                                                                                             

- spotkanie modlitewno – formacyjne ( II wtorek m- ca ) godzina 10 w sali nr2,                  

- spotkanie formacyjne ( III wtorek m-ca ) godzina 10 w sali nr 2.