Nowy Kościół

1. Wspólnota Miejscowa - Franciszkański Zakon Świeckich
                                          przy parafii p.w. Matki Boskiej Różańcowej

                                         w Nowym Kościele

2. Adres – ul. Jeleniogórska 56a. 59 – 540 Nowy Kościół,

3. Wspólnota działa na terenie diecezji – legnickiej,

4. Data założenia Wspólnoty – lipiec1992r.

5. Data erygowania - brak

6. Zarząd Wspólnoty :

- Przełożony - s.Klara Szuber, tel. brak,

- Zastępca Przełożonego - s.Maria Ośrudka

- Sekretarz – s.Klara Szuber

- Skarbnik – s. Halina Drąćkiewicz.

7. Opiekun Wspólnoty – brak,

8. Miejsce spotkań Wspólnoty - budynek parafialny,

9. Terminy spotkań - co miesiąc spotkanie z katechezą.