Oleśnica Śląska - parafia przy parafii NMP Matki Miłosierdzia

1. Wspólnota Miejscowa - Franciszkański Zakon Świeckich przy parafii                          

                                           p.w. Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia
                                           w Oleśnicy Śląskiej

2. Adres – ul. Wileńska 2b. 56 - 400 Oleśnica Śląska,

3. Wspólnota działa na terenie diecezji - wrocławskiej,

4. Data założenia Wspólnoty -1993r.

5. Data erygowania - brak

6. Zarząd Wspólnoty :

- Przełożony - s.Maria Budek, tk. 516 459 314

- Skarbnik – s.Zdzisława Olejnik,

7. Opiekun Wspólnoty – ks. Radosław Bariasz,

8. Miejsce spotkań Wspólnoty - budynek parafialny,

9. Terminy spotkań - w 3-cią sobotę miesiąca, o godz. 15 Msza Św. następnie

                                 spotkanie braterskie