Pasikurowice

1. Wspólnota Miejscowa - Franciszkański Zakon Świeckich przy parafii                          

                                           p.w. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi

                                           Panny w Pasikurowicach

2. Adres - ul. Wrocławska 48. Pasikurowice , 55 – 095 Mirków

3. Wspólnota działa na terenie diecezji -wrocławskiej

4. Data założenia Wspólnoty – 11.11.1977r.

5. Data erygowania - brak

6. Zarząd Wspólnoty :

- Przełożony - s. Janina Figiel - tk. 785 394 790 ,

- Zastępca Przełożonego - tk. S.Helena Hliwa, 

7. Opiekun Wspólnoty - ks. Norbert Jerzak, proboszcz

8. Miejsce spotkań Wspólnoty- budynek parafialny,

9. Terminy spotkań - raz w miesiącu we czwartek o godz. 16.