Pieńsk

1. Wspólnota Miejscowa - Franciszkański Zakon Świeckich przy parafii                        
                                           pw. św. Franciszka z Asyżu w Pieńsku.

2. Adres – ul. Świerczewskiego 37, 59 – 930 Pieńsk.

3. Wspólnota działa na terenie diecezji – legnicka

4. Data założenia Wspólnoty - 1946

5. Data erygowania - brak

6. Zarząd Wspólnoty :

- Przełożony - br Józef Kaczmarek - tk. 783 860 187 - amil - brak

- Zastępca Przełożonego - s. Zofia Magalas,

- Sekretarz - s. Zofia Magalas,

- Skarbnik - s. Zofia Magalas.

7. Opiekun – ks. Marek Daukszewicz,

8. Miejsce spotkań Wspólnoty - plebania przy kościele,

9. Terminy – pierwszego dnia każdego miesiąca o godz. 16,