Wrocław - parafia p.w. św. Franciszka z Asyżu

1. Wspólnota Miejscowa - Franciszkański Zakon Świeckich przy Parafii

                                           p.w. św. Franciszka z Asyżu we Wrocławiu

2. Adres – ul. Borowska 174. , 50 - 554 Wrocław

3. Wspólnota działa na terenie diecezji - wrocławskiej

4. Data założenia Wspólnoty – 08.12.1992r.

5. Data erygowania – 17.11.1993r. ,

6. Wspólnota erygowana przez - Ministra Prowincjalnego Prowincji św. Józefa                      

                                                    Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów

7. Zarząd Wspólnoty :

- Przełożony - s.Ewa Taraszkiewicz - tk  784 815 004.,


- Zastępca Przełożonego - s. Maria Dziubak,

8. Opiekun wspólnoty - ks. Prałat, Kazimierz Sroka, proboszcz, tercjarz franciszkański

9. Miejsce spotkań Wspólnoty – budynek katechetyczny przy kościele                                       

                                                   p.w. św. Franciszka z Asyżu,

10. Terminy spotkań – w każdą 3. niedzielę miesiąca, godz. 18 nabożeństwo.

                                   Po nabożeństwie spotkanie braterskie.