Zgorzelec

1. Wspólnota Miejscowa - Franciszkański Zakon Świeckich przy parafii

                                          pw. św. Jana Chrzciciela w Zgorzelcu

2. Adres – ul. Grunwaldzka 2. 59 – 900 Zgorzelec

3. Wspólnota działa na terenie diecezji - legnicka

4. Data założenia Wspólnoty - 1967r.

5. Data erygowania – brak,

6. Zarząd Wspólnoty :

- Przełożony - Bronisława Serputko, - tk. 699 937 080

- Zastępca Przełożonego – s.Grażyna Sieradzka

- Skarbnik – s.Grażyna Sieradzka

- Odpowiedzialny za formację – s. Dorota Rakowska,

7. opiekun – ks. Grzegorz Basara,

8. Miejsce spotkań Wspólnoty - budynek parafialny,

9. Terminy spotkań – raz w miesiącu. Terminy ustala się na bieżąco.