A K T U A L N O Ś C I

Modlitwa przed wejściem do internetu :

 

Wszechmocny i wieczny Boże, który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać, przede wszystkim, tego co dobre,

prawdziwe i piękne, szczególnie w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, pomóż nam, błagamy Ciebie,

przez wstawiennictwo św. Izydora, biskupa i doktora, abyśmy podczas naszych wędrówek w internecie kierowali nasze ręce i oczy tylko na to,

co podoba się Tobie i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie te osoby, które spotkamy przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święty Izydorze, módl się za nami!


Written on 15/09/2020, 18:49 by admin
czekajace-nas-wydarzenia   Wrocław, dnia 09 wrzesień...
Written on 19/01/2020, 14:22 by admin
biuletyn-nr-1-2020Biuletyn Nr 1/2020 Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Regionu Wrocławskiego W biuletynie zamieszczamy informacje o ważnych wydarzeniach z Regionu w 2019 r., który był IX Rokiem Nowenny na 800 lat III Zakonu - "Poświęceni są ku jedności" z listu do wiernych św. Franciszka z Asyżu...
Written on 08/12/2019, 16:14 by admin
10-wrzesnia-2019-spotkanie-nowa-sol{gallery}images/2019_spotkanie_nowa_sol{/gallery}