A K T U A L N O Ś C I

Modlitwa przed wejściem do internetu :

 

Wszechmocny i wieczny Boże, który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać, przede wszystkim, tego co dobre,

prawdziwe i piękne, szczególnie w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, pomóż nam, błagamy Ciebie,

przez wstawiennictwo św. Izydora, biskupa i doktora, abyśmy podczas naszych wędrówek w internecie kierowali nasze ręce i oczy tylko na to,

co podoba się Tobie i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie te osoby, które spotkamy przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święty Izydorze, módl się za nami!


Written on 08/12/2019, 16:14 by admin
10-wrzesnia-2019-spotkanie-nowa-sol{gallery}images/2019_spotkanie_nowa_sol{/gallery}
Written on 08/12/2019, 16:08 by admin
24-26-maja-2019-rekolekcje-w-zabkowicach-slaskichRekolekcje Regionalne FZŚ - 2019   Coroczne rekolekcje   FZŚ Regionu Wrocławskiego odbyły się   w Domu Rekolekcyjnym   Księży Pallotynów   w   Ząbkowicach Śląskich   w   dniach   24-26 maja 2019r. , w 8 roku...
Written on 08/12/2019, 15:56 by admin
11-maj-2019-spotkanie-regionalne  {gallery}images/2019_spotkanie_regionalne{/gallery}