A K T U A L N O Ś C I

Modlitwa przed wejściem do internetu :

 

Wszechmocny i wieczny Boże, który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać, przede wszystkim, tego co dobre,

prawdziwe i piękne, szczególnie w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, pomóż nam, błagamy Ciebie,

przez wstawiennictwo św. Izydora, biskupa i doktora, abyśmy podczas naszych wędrówek w internecie kierowali nasze ręce i oczy tylko na to,

co podoba się Tobie i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie te osoby, które spotkamy przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święty Izydorze, módl się za nami!


Written on 30/01/2021, 14:38 by admin
800-lat-franciszkanskiego-zakonu-swieckiego-1221-2021                                                          Franciszkański Zakon Świeckich Regionu...
Written on 30/01/2021, 14:30 by admin
list-rady-narodowej-fzs Rada Narodowa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Centrum Franciszkańskie 02-679 Warszawa, ul. Z.Modzelewskiego 98a korespondencja: Emilia Nogaj 64-510 Wronki, al.Wyzwolenia...
Written on 30/01/2021, 14:24 by admin
asuz-25-grudnia-2020    Asyż, 25 grudnia 2020 „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką” (Iz 9: 1) Do Rodziny Franciszkańskiej, Siostry i Bracia ! LIST ŚWIĄTECZNY OD MINISTRÓW GENERALNYCH FRANCISZKANÓW Nadzieja jest odważna! Drodzy Siostry i Bracia z całej...