A K T U A L N O Ś C I

Modlitwa przed wejściem do internetu :

 

Wszechmocny i wieczny Boże, który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać, przede wszystkim, tego co dobre,

prawdziwe i piękne, szczególnie w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, pomóż nam, błagamy Ciebie,

przez wstawiennictwo św. Izydora, biskupa i doktora, abyśmy podczas naszych wędrówek w internecie kierowali nasze ręce i oczy tylko na to,

co podoba się Tobie i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie te osoby, które spotkamy przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święty Izydorze, módl się za nami!


Written on 13/04/2019, 14:46 by admin
statut-narodowy-fzs-w-polsceSTATUT NARODOWY FZŚ W POLSCE (Uchwalony przez Kapitułę Narodową FZŚ w Polsce, 16-18 września 2016 w Warszawie wraz z poprawkami CIOFS z 2017 i 2018)) Rozdział I FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH 1. Franciszkański Zakon Świeckich w Rzeczpospolitej Polskiej (dalej zwany FZŚ) należy do...
Written on 13/04/2019, 14:27 by admin
komunikat-2-19-ze-spotkania-rady-regionalnej-fzsKOMUNIKAT 2/19 ze spotkania Rady Regionalnej FZŚ Regionu Wrocławskiego w dniu 14 marca 2019r.  Spotkanie odbyło się na terenie parafii pw. św Augustyna we Wrocławiu. Uczestniczyli; Asystenci; o.Tomasz Kryger OFMCap, o. Józef Cydejko OFM Conv. i pozostali Członkowie...
Written on 13/04/2019, 14:15 by admin
list-okolnyList okólny Konferencji Ministrów Generalnych Pierwszego Zakonu Franciszkańskiego i Trzeciego Zakonu Regularnego do wszystkich zakonników oraz do sióstr i braci z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (FZŚ) i Młodzieży Franciszkańskiej z okazji 40-tej rocznicy promulgacji reguły...