A K T U A L N O Ś C I

Modlitwa przed wejściem do internetu :

 

Wszechmocny i wieczny Boże, który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać, przede wszystkim, tego co dobre,

prawdziwe i piękne, szczególnie w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, pomóż nam, błagamy Ciebie,

przez wstawiennictwo św. Izydora, biskupa i doktora, abyśmy podczas naszych wędrówek w internecie kierowali nasze ręce i oczy tylko na to,

co podoba się Tobie i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie te osoby, które spotkamy przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święty Izydorze, módl się za nami!


Written on 16/01/2019, 17:29 by admin
30-11-02-12-rekolekcje-regionalne-w-glogowie-2018r{gallery}images/rekolekcje_glogow_2018{/gallery}
Written on 16/01/2019, 17:19 by admin
30-11-02-12-rekolekcje-regionalne-w-glogowie-2018rNotatka z Regionalnych rekolekcji w Głogowie w 2018r.          Bracia i Siostry z FZŚ Regionu Wrocławskiego, przeżywali po raz piąty rekolekcje regionalne w Domu Rekolekcyjnym - Cisi Pracownicy Krzyża w Głogowie, w dniach 30.11. i 01,02.12.2018r. Temat...
Written on 21/11/2018, 19:41 by admin
14-wrzesnia-2018-pielgrzymowanie-swieckich-franciszkanow-z-fzsPielgrzymowanie świeckich franciszkanów z FZŚ z parafii św Augustyna we Wrocławiu   W dniu 14 września 2018 r. świeccy franciszkanie wraz z grupą parafian pod przewodnictwem Asystenta Regionalnego FZŚ br. Tomasza Krygera OFM Cap wyruszyli na trzydniową pielgrzymkę autokarową szlakiem...