Aktualności

Notatka ze spotkania uczestników międzynarodowego spotkania franciszkanów świeckich EUFRA we Wrocławiu

 

W dniu 24 sierpnia 2022 r. w Parafii Świętego Antoniego z Padwy we Wrocławiu gościliśmy uczestników międzynarodowego spotkania franciszkanów świeckich EUFRA. Tegoroczne 42 spotkanie EUFRA odbywało się po raz pierwszy   w naszym regionie w Ołdrzychowicach Kłodzkich pod hasłem ”Z Franciszkiem i Klarą do nowej Europy”.

Jednym z punktów programu tego spotkania był autokarowy wyjazd do Wrocławia, a w ramach tego wyjazdu uczestnicy EUFRA na czele z Przełożoną Narodowa Emilią Nogaj oraz Ojcem Hermannem Josefem Schleputz OFM spotkali się z Radą FZŚ Regionu Wrocławskiego i z przedstawicielami wrocławskich wspólnot.

Wspólnie uczestniczyliśmy we Mszy Św. w Karłowickim Kościele sprawowanej przez Ojca Alarda Maliszewskiego OFM prowincjała prowincji Św. Jadwigi w koncelebrze z Ojcem Josefem Schleputzem OFM, Ojcem Jozafatem Gohly OFM – asystentem regionalnym FZŚ i Ojcem Ezechielem Adamskim OFM – asystentem wspólnoty miejscowej. Aby wszyscy mogli w pełni uczestniczyć w Eucharystii czytania, ewangelia oraz homilia były w języku polskim i niemieckim.

Po zakończeniu Eucharystii zostaliśmy zaproszeni przez Ojca Jozafata, który jest gwardianem do klasztornego refektarza na posiłek.

Udział w spotkaniu wzięło około 70 sióstr i braci:

- 30 osób, to uczestnicy EUFRA

- 20 osób ze wspólnoty karłowickiej, która przygotowała oprawę liturgii i współorganizowała poczęstunek w refektarzu.

-pozostałe osoby, to przedstawiciele wrocławskich wspólnot FZŚ.

Podczas spotkania przełożona regionalna Siostra Bożena Oleksów przedstawiła skład rady regionu oraz przekazała podstawowe informacje o wspólnotach naszego regionu.

Następnie odbyła się prezentacja wszystkich uczestników spotkania. Siostra Iwona Kant-Zuber rozdała wszystkim uczestnikom spotkania pamiątkowe magnesy z logo EUFRA. Bracia i Siostry byli bardzo zadowoleni ze spotkania w czasie którego panował prawdziwie braterski nastrój i serdeczne rozmowy podczas których nie odczuwało się bariery językowej. Doskonałym tłumaczem jest Siostra Emilia Nogaj a także Ojcowie Jozafat i Alard.

Opracowała  sekretarz regionalny s. Małgorzata Żołnowska ofs

Wrocław 09.2022r.

Homilia wygłoszona podczas Eucharystii w Dniu 21.05.2022r w Krzeszowie

Dzieje się

         W okresie wielkanocnym, w Liturgii Słowa towarzyszy nam Księga Dziejów Apostolskich.  Jej fragmenty pokazują, jaka to jest dynamiczna księga. Księga, która rzeczywiście mówi o dziejach, o tym co się dzieje. Św. Paweł i inni Apostołowie są ciągle w ruchu. Przychodzą tutaj, idą tam. Tutaj głoszą słowo Boże, tam zostają przyjęci, tutaj wyrzuceni. Tam ukamienowani; idą dalej, trafiają do więzienia, z więzienia są uwalniani. I tak cała Księga Dziejów Apostolskich dzieje się. Dzieje się!

        Dzieje się dlatego, bo obecny jest Duch Święty. W tej księdze widzimy, że ciągle przeplata się osoba Ducha Świętego. Duch Pański podpowiada: tutaj idźcie, tam nie idźcie; tutaj pozostańcie, tam uzdrawiajcie; tutaj nie głoście Ewangelii, tam głoście słowo Boże. Właśnie, tam gdzie jest Duch Święty, tam jest życie. Tam, gdzie jest Duch Święty, tam jest dobry ruch.

        Jeśli w swoim życiu doświadczamy jakieś stagnacji. Jeśli czujemy, że nasza wiara zastygła. Jeśli zauważyliśmy, że nasze życie stanęło w miejscu.             

        Jeśli nasza gorliwość utknęła w martwym punkcie; jeśli duchowość franciszkańska nie płonie żarem ognia, to ewidentnie potrzebujemy Ducha Świętego. To koniecznie potrzebujemy Tego, który jest życiem. Wtedy wołajmy w modlitwie o zstąpienie Ducha Pańskiego. Pragnijmy Tego, który nas popycha byśmy byli w ruchu.

        Nie mamy być w ruchu nerwowym, lękowym, ruchu bez celu, ruchu przesadnej nadaktywności, nie w ruchu z ADHD. Mamy być w ruchu, który wypływa z życia chrześcijańskiego, z życia franciszkańskiego.  Z witalności owego życia franciszkańskiego chce się żyć, i chce się dziać. Franciszkowy styl życia, chce nas prowadzić ciągle do przodu.

        Czcigodni bracia w kapłaństwie, drogie siostry zakonne, szlachetni pielgrzymi do krzeszowskiego sanktuarium, mili świeccy franciszkanie regionu wrocławskiego, siostry i bracia. Przybyliśmy tutaj między innymi, by śledzić dzieje Najśw. Maryi Panny, by widzieć dzieje św. Józefa. Potrzeba nam nie spuszczać z oczu dziejów św. Biedaczyny z Asyżu. Mamy te osoby naśladować. Żyć ich życiem, które jest życiem świętych. Chcemy wpatrywać się w ich dzieje, które prowadzą do Pana Jezusa. Ich dzieje wyznaczają swoimi krokami Boże interwencje. Potrzeba nam znać dzieje franciszkańskie, by nimi się napełniać. A później pisać własne dzieje, które są życiem franciszkowego chryzmatem. Dzieje, które też będą dostrzeżeniem, że Pan Bóg troszczy się o nas.

        Kilkuletni chłopiec odkrył w domowym kredensie czekoladki, które pozostawili jego rodzice. Co pewien czas wyjadał owe czekoladki. Kiedy mama to zauważyła, postanowiła z synem poważnie porozmawiać. Miała zamiar zrobić chłopcu wyrzuty sumienia, jak to tak można wykradać czekoladki. Postanowiła chłopcy pytanie: „Co na to wszystko Pan Bóg?” Malec pomyślał, i po chwili odpowiedział: „Bóg mówi do mnie tak: nikt nie widzi, jest nas dwóch, weź dwie.” Chodzi o to, byśmy umieli zauważać jak Bóg Ojciec troszczy się o nas i o nas pamięta.

     

Trwając przed wizerunkiem NMP Łaskawej w Krzeszowie, przywołajmy słowa Asyskiego Świętego. Pozostawił on dla nas Pozdrowienie Błogosławionej Maryi Dziewicy:

       „Bądź pozdrowiona, Pani, święta Królowo,

święta Boża Rodzicielko, Maryjo,

która jesteś Dziewicą, uczynioną Kościołem

i wybraną przez najświętszego Ojca z nieba,

Ciebie On uświęcił z najświętszym,

umiłowanym Synem swoim

i Duchem Świętym, Pocieszycielem,

w Tobie była i jest

wszelka pełnia łaski i wszelkie dobro.

Bądź pozdrowiona, Pałacu Jego,

Bądź pozdrowiona, Przybytku Jego,

Bądź pozdrowiona, Domu Jego.

Bądź pozdrowiona, Szato Jego,

Bądź pozdrowiona, Służebnico Jego,

Bądź pozdrowiona, Matko Jego.

I wy wszystkie święte cnoty,

które Duch Święty swą łaską i oświeceniem

wlewa w serca wiernych,

abyście z niewiernych  uczyniły wiernych Bogu.”

Homilia wygłoszona podczas Eucharystii w

Dniu 21.05.2022r w Krzeszowie

o.Tomasz Kryger OFMCap

Notatka ze spotkania Rady Regionalnej FZŚ Regionu Wrocławskiego w dniu 22 stycznia 2022 r.

znak2 tauFranciszkański Zakon Świeckich Regionu Wrocławskiego

             Patron  św Albert Chmielowski

 

 

Wrocław 05 lutego 2022r.

 

Notatka ze spotkania Rady Regionalnej FZŚ Regionu  Wrocławskiego w dniu 22 stycznia 2022 r.

 

W dniu 22 stycznia 2022 r. po raz pierwszy zebrała się Rada Regionalna  w nowym składzie wraz z dwoma Asystentami Regionalnymi.

W czasie spotkania Przełożona Regionalna s. Bożena Oleksów wyjaśniła zakres zadań poszczególnych członków Rady.

Prowadzenie strony internetowej – fzsregworc.pl naszego regionu powierzono bratu Zbigniewowi Mireckiemu.

Ustalono Plan Pracy Rady Regionalnej na rok 2022.

Przedyskutowano sprawę pielgrzymki regionalnej FZŚ do Krzeszowa i ustalono jej termin na 21 maja 2022 r.

W bieżącym roku planujemy Dzień skupienia połączony z obchodami 30-lecia utworzenia Regionu Wrocławskiego FZŚ.

Planowane są spotkania dla Sióstr i Braci odpowiedzialnych za formację oraz dla sekretarzy i skarbników wspólnot miejscowych.

W miarę możliwości będą przeprowadzane wizytacje i kapituły sprawozdawczo – wyborcze we wspólnotach – zwłaszcza w tych, które nie odbyły się z powodu pandemii.

W trakcie posiedzenia Członkowie  Rady spotkali się z proboszczem parafii  Św. Augustyna we Wrocławiu Ojcem Krzysztofem Andryszkiewiczem OFMCap.  Obie strony  potwierdziły wolę owocnej współpracy.

Kolejne spotkanie Rady Regionalnej zaplanowano na 30 kwietnia br.

Przełożony Regionalny

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Regionu Wrocławskiego

s. Bożena Oleksów

Dzień Skupienia upamiętniający 100 rocznicę śmierci bł. Anieli Salawy.

Dnia 19.03.22. ZFŚ w parafii św. Franciszka z Asyżu w Zielonej Górze, obchodził Dzień Skupienia z okazji 100 rocznicy śmierci bł. Anieli Salawy. To modlitewne spotkanie rozpoczęło się Eucharystią, której głównym celebransem był o. Radosław Kramarski OFMConv z Wrocławia. Ojciec Radosław przybył do nas, aby głosić rekolekcje w parafii. Tak więc parafialne dni odnowy duchowej zbiegły się z uroczystością III Zakonu św. Franciszka i dniem św. Józefa. Ojciec rekolekcjonista w wygłoszonym Słowie nawiązał do prawdy wieczystej, iż wiara to proces, który trwa. Wiara jest zawsze żywa, jak żywy jest Bóg. W tej Najświętszej Ofierze uczestniczyli także kapłani z innych parafii. O. prof. Zdzisław Gogola OFMConv– Asystent Narodowy FZŚ, z Krakowa, o. Tomasz Kryger OFMCap – Asystent Regionalny FZŚ z parafii pw. św. Antoniego Padewskiego z Nowej Soli i ojciec Stanisław Szlosek OFMCap - Asystent FZŚ przy parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze oraz ich opiekun ks. Paweł Tercyk. Gościliśmy również wspólnotę FZŚ z Żar, z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Asystent miejscowej wspólnoty, o. Marek Sendor, także biorący udział we wspólnej Mszy św, na początku Eucharystii przywitał wszystkich uczestników, dziękując za liczne przybycie.

Po zakończeniu Uczty Eucharystycznej, o. prof. Z. Gogola wygłosił konferencję na temat sumienia, które pełni niejako rolę drogowskazu na pielgrzymim ziemskim szlaku człowieka.

Następnie odbyła się wspólna Adoracja Najświętszego Sakramentu, po której rozpoczęło się spotkanie braterskie w klasztorze. Trwająca pandemia spowodowała ograniczenie kontaktów między tercjarzami, więc tym bardziej ta agapa wypełniona była franciszkańską radością z możliwości wspólnego uczestnictwa w niej.

W tej uroczystości uczestniczył także redaktor czasopisma „Gość Niedzielny”, który przygotował artykuł, uwieczniający to niecodzienne wydarzenie.

s. Krystyna Pulczyńska Mądry

Przełożony FZŚ w parafii św Franciszka z Asyżu

w Zielonej Górze

List Rady Narodowej FZŚ

                                                                                                              Wronki,   1 styczeń 2021r.

Czcigodni Ojcowie Asystenci!       Drogie Siostry! Drodzy Bracia!

Dziękuję za otrzymane życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Dziękuję Czcigodnym Ojcom Asystentom za posługę duszpasterską dla Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

Dziękuję wszystkim Siostrom i Braciom za zaangażowanie w działalność we Franciszkańskim Zakonie Świeckich, za troskę o formację, za posługę wobec osób potrzebujących pomocy, za dawanie świadectwa wiary i niesienie pokoju i radości bliźnim.

Witam Was serdecznie w nowym roku 2021, który jest dla nas rokiem szczególnym.

Obchodzimy w 800 lat powstania III Zakonu, który święty Franciszek powołał dla osób żyjących w świecie i zachwyconych jego sposobem życia.

I tak przez 800 lat istnieje ta wspólnota w Kościele , która w swojej historii spełniała ważne role w rozwoju życia duchowego jak i społecznego.

Znaczenie III Zakonu dostrzegali papieże. Papież Mikołaj IV w 1289r. daje Regułę Braciom i Siostrom od pokuty . Papieże Pius IX   i Leon XIII wyrażają duże zainteresowanie ideą tercjarstwa. Papież Leon XIII daje nową redakcję Reguły, która obowiązywała aż do 1978r.

Po Soborze Watykańskim II, który zwrócił uwagę na rolę osób świeckich w życiu Kościoła, Zakon Franciszkański podejmuje pracę nad ożywieniem tercjarstwa. Wynikiem tego działania jest nowa Reguła zatwierdzona 24 czerwca 1978roku przez papieża Pawła VI, która nadal nas obowiązuje.

Należy tu także przytoczyć słowa świętego Jana Pawła II który wołał do Świętego Franciszka:” Ty, który tak bardzo przybliżyłeś Chrystusa swojej epoce, pomóż nam przybliżyć Chrystusa naszej epoce, naszym trudnym i krytycznym czasom”

Do naśladowców św. Franciszka święty Jan Paweł II powiedział: „służcie Panu z radością! Bądźcie sługami Jego ludu z radością, gdyż św. Franciszek chciał , byście byli radosnymi sługami ludzkości, zdolnymi zapalać lampę nadziei, ufności, optymizmu.”

Niech te słowa umocnią nas w naszym powołaniu i zachęcą do dalszego działania na rzecz pokoju i dobra, które są tak bardzo potrzebne w dzisiejszym świecie.

W tym roku jubileuszowym powinnyśmy jeszcze bardziej zagłębić się w treść naszej Reguły i starać się żyć tymi zasadami .Wypełniając zasady podane w Regule będziemy również rozważali Słowo Boże i w nim znajdowali rozwiązania na liczne problemy , które nas spotykają.

W załączeniu przysyłam list ministrów generalnych Zakonu Franciszkańskiego oraz przełożonego generalnego FZŚ skierowanych do nas z okazji świąt Bożego Narodzenia.

Życzę wam Wszystkim obfitych łask Bożych, darów Ducha Świętego, opieki Matki Bożej, świętego Franciszka i błogosławionej Anieli Salawy na cały Nowy Rok 2021.

Kończę ten list słowa błogosławieństwa św. Franciszka :

Niech Pan Wam błogosławi i niech Was strzeże;

Niech Wam ukaże oblicze swoje i zmiłuje się nad Wami.

Niech zwróci oblicze swoje ku Wam

I niech obdarzy Was pokojem.

Niech Pan Wam błogosławi!