Komunikat nr 1/18 - 2019

K O M U N I K A T nr 1/18

            Ustalono terminy regionalnych rekolekcji, spotkań, pielgrzymek w roku 2019

 

dla FZŚ Regionu Wrocławskiego:

1. Rekolekcje regionalne

1.1. Ząbkowice Śląskie - DOM REKOLEKCYJNY KSIĘŻY PALLOTYNÓW,

       termin: 24, 25, 26 maj 2019r. , dla około 50 osób,

1.2. Głogów - CISI PRACOWNICY KRZYŻA,

       termin: 15, 16, 17 listopad 2019r. , dla około 50 osób,                      

2. Spotkania

2.1 Dzień Skupienia w regionie – 40 lecie zatwierdzenia odnowionej posoborowej    
Reguły FZŚ, 11 maj 2019r. , miejsce spotkania – kościół św. Franciszka z Asyżu we Wrocławiu,

2.2. Dzień Skupienia – w rejonie, organizowany przez FZŚ w Nowej Soli z Młodzieżą Franciszkańską z udziałem Wspólnot z Zielonej Góry, Legnicy, Żar , Głogowa, Nowej Soli, innych.

Termin 25 maj 2019r , miejsce – parafia św Antoniego w Nowej Soli.

2.3. Dzień Skupienia – w rejonie, w Sanktuarium Wambierzyckiej Królowej Rodzin i Patronki Ziemi Kłodzkiej, w dniu 08 września 2019r. organizowany przez FZŚ w Kłodzku, dla Wspólnot z: Ząbkowic Śląskich, Strzelina, Kłodzka,

2.4. Spotkanie z duchowością franciszkańską organizowane przez Wspólnotę

FZŚ przy parafii św. Antoniego we Wrocławiu , w dniu 06 października 2019r.

       Miejsce spotkania parafia św Antoniego we Wrocławiu.

3. Pielgrzymki

3.1. do SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ JUTRZENKI NADZIEI w Grodowcu (około 20 km od Lubinia) , 15 czerwca 2019r. , organizowana przez Radę Regionalną FZŚ Reg. Wrocławskiego,

3.2. na Jasną Górę, będzie to XXVI PIELGRZYMKA FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W POLSCE, w dniach 19 - 20 lipiec 2019r, organizowana przez Radę Narodową FZŚ w Polsce.

Ww informacje należy wprowadzić do planów spotkań, pielgrzymek w poszczególnych Wspólnotach. Rada Regionalnana FZŚ będzie wysyłała powiadomienia na miesiąc przed ich terminem.

Kategoria: /