Spotkania Członków FZŚ Regionu Wrocławskiego w najbliższym okresie

Spotkania Członków FZŚ Regionu Wrocławskiego w najbliższym okresie

Wrocław, dnia 11 grudnia 2019r.

Przełożeni Wspólnot Miejscowych

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Regionu Wrocławskiego

            Ustalono terminy regionalnych rekolekcji, spotkań, pielgrzymek do sanktuarium maryjnego w roku 2020;

1. Rekolekcje regionalne

1.1. Ząbkowice Śląskie - DOM REKOLEKCYJNY KSIĘŻY PALLOTYNÓW,

       termin: 08 - 10 maj 2020r. , dla około 50 osób,

1.2. Głogów - CISI PRACOWNICY KRZYŻA,

       termin: 13 - 15 listopad 2020r. , dla około 45 osób,                      

2. Spotkania

2.1 Spotkanie sekretarzy i skarbników – w dniu 21.03.2020r. we Wrocławiu  w parafii św Augustyna,

2.2. Dzień Skupienia – w rejonie, organizowany przez FZŚ w Nowej Soli  z Młodzieżą Franciszkańską z udziałem Wspólnot z Zielonej Góry, Legnicy, Żar , Głogowa, Nowej Soli …

Termin 23 maj 2020r , miejsce – parafia św Antoniego w Nowej Soli.

2.3. Dzień Skupienia – w rejonie, w Sanktuarium Wambierzyckiej Królowej Rodzin i Patronki Ziemi Kłodzkiej, w dniu 08 września 2020r. organizowany przez FZŚ  w Kłodzku, dla Wspólnot z: Ząbkowic Śląskich, Strzelina, Kłodzka..

2.4. Spotkanie z duchowością franciszkańską organizowane przez Wspólnotę

FZŚ przy parafii św. Antoniego we Wrocławiu , w dniu 04 października 2020r.

       Miejsce spotkania parafia św Antoniego we Wrocławiu.

3. Pielgrzymka

3.1. do SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LASKAWEJ w Krzeszowie, 30 maja 2020r. , organizowana przez Radę Regionalną FZŚ Reg. Wrocławskiego,

3.2. na Jasną Górę, będzie to XXVII PIELGRZYMKA FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W POLSCE , w dniach 18 - 19 lipiec 2020r, organizowana przez Radę Narodową FZŚ w Polsce.

Proszę Przełożonych o przekazanie ww informacji Braciom i Siostrom we Wspólnotach. Szczegółowe plany spotkań, pielgrzymek będą przesyłane do Wspólnot na miesiąc przed ich terminem.

br Zbigniew Mirecki ofs

Kategoria: /