Asyż 25 grudnia 2020

Asyż, 25 grudnia 2020

„Naród kroczący w ciemnościach

ujrzał światłość wielką”

(Iz 9: 1)

Do Rodziny Franciszkańskiej,

Siostry i Bracia !

LIST ŚWIĄTECZNY

OD MINISTRÓW GENERALNYCH FRANCISZKANÓW

Nadzieja jest odważna!

Drodzy Siostry i Bracia z całej Rodziny Franciszkańskiej,

Niech Pan obdarzy Was pokojem!

Język świąt jest pełen muzyki i światła. Kiedy Tomasz Celano

opowiada historię Bożego Narodzenia w Greccio, pisze: „Noc jest rozświetlona jak dzień,

zachwycając zarówno człowieka, jak i zwierzę. Przybywają ludzie, zachwyceni tą nową tajemnicą nowej radości.

Las wzmaga krzyki, a głazy odbijają echem radosny tłum. Bracia

śpiewajcie, oddając Bogu należytą chwałę, a cała noc obfituje w radość ”. (1Cel 30)

Już dostrzegamy Światło z wysoka, a więc teraz my, przedstawiciele

wielkiej międzynarodowej Rodziny Franciszkańskiej, pragniemy używać języka muzyki do refleksji

na temat pięknych rezonansów, które znajdujemy w encyklice Fratelli tutti.

  NOTACJA MUZYCZNA 1.1. Nowa ścieżka muzyczna Adwent dobiega końca, a Boże Narodzenie już nadeszło! Tylko kilka dni dzieli nas od końca roku 2020, ale już możemy powiedzieć, że był to bardzo szczególny rok. Wydaje się, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy doświadczyliśmy tyle, ile normalnie przeżylibyśmy w ciągu dekady. Z powodu takich kwestii, jak wirus, zmiany polityczne, protesty w tak wielu krajach, napięcia, wojny, nietolerancja, problemy środowiskowe, chaotyczne strumienie informacji, z naszego doświadczenia wynika, że ​​świat stał się ciemniejszy, a w wyniku czynników, które obejmują różne ograniczenia, także bardziej zamknięty [patrz Papież Franciszek, Fratelli tutti (FT),

Rozdział pierwszy: Ciemne chmury nad zamkniętym światem, nr. 9-55]. Właśnie w tym momencie historii papież Franciszek przekazał nam swoją encyklikę Fratelli tutti. Podziela w nim pragnienie, abyśmy mieli odwagę marzyć, dążyć do bycia zjednoczoną rodziną ludzką, do globalnego uścisku między siostrami i braćmi, „dziećmi tej samej ziemi, która jest naszym wspólnym domem”. (FT 8). Papież przedstawia Fratelli tutti ze szczególnym odniesieniem do braterskiej miłości, którą żył i pielęgnował brat Franciszek - miłości do bliskich i dalekich. Tak, rzeczywiście, miłość do stworzeń Pańskich, ale przede wszystkim miłość do „Jego własnego ciała” (FT 2), w szczególności do ubogich i zmarginalizowanych. Ojciec Święty przypomina również o głębokim znaczeniu historycznej i pokornej wizyty brata Franciszka u sułtana Malika-al-Kamila w Egipcie. Biedak z Asyżu spotkał sułtana jak brata, osobę, która ma „serce, które nie zna granic i przekracza różnice pochodzenia, narodowości, koloru skóry czy religii” (FT 3). Papież Franciszek utrzymuje, że sam św. Franciszek miał dar przekazywania miłości Bożej i jest „ojcem dla wszystkich, inspirującym wizję braterskiego społeczeństwa” - taka była główna motywacja Ojca Świętego, pisząc nową Encyklikę (FT 4). Tym bardziej więc powinna motywować nas jako członków Rodziny Franciszkańskiej! Chcemy powiedzieć więcej…. 3 października br. My, ministrowie generalni Rodziny Franciszkańskiej, byliśmy obecni przy Grobie św. Franciszka w Asyżu, podczas gdy Papież Franciszek odprawił Mszę św. I podpisał swoją encyklikę! W imieniu was wszystkich mogliśmy pozdrowić Ojca Świętego. Korzystając z okazji, jaką daje nam Opatrzność, pragniemy podjąć szczególne zaproszenie skierowane do całej Rodziny, a przede wszystkim do nas Ministrów. Jest to zaproszenie do poważnego potraktowania Fratelli tutti i jego spostrzeżeń, do potraktowania go jako daru i zobowiązania podjętego przez Papieża w roku 2020, docenienia go jako pochodzącego od św. Franciszka do papieża Franciszka, jak nowy musical partytura do nauczenia się, ćwiczenia i wykonania jako część wielkiej kompozycji historycznej.

  1.2. Różne nuty łączą się w akord zwany Nadzieja. ​​Papież Franciszek jest realistą i nie ma żadnych skrupułów w nazywaniu rzeczy analizując sytuację, w jakiej znajduje się dzisiejszy świat (FT 9-55). Mówi o „ciemnych chmurach, których nie można ignorować” (FT 54). Ale on tego nie zostawia. Jaką odpowiedź proponuje na cierpienia ludzkości? Nadzieja! A co on ma na myśli? „Nadzieja mówi nam o pragnieniu, aspiracji, tęsknocie za życiem spełnieniu, pragnieniu osiągnięcia wielkich rzeczy, rzeczy, które wypełniają nasze serca i podnoszą ducha do wzniosłych rzeczywistości, takich jak prawda, dobro i piękno, sprawiedliwość i miłość… Nadzieją jest pogrubienie; może wychodzić poza osobistą wygodę, drobne zabezpieczenia i odszkodowania, które ograniczają nasz horyzont, i może otworzyć nas na wielkie ideały, które czynią życie piękniejszym i bardziej wartościowym ”(FT 55). Ale gdzie można znaleźć nadzieję? Być może instynktowna odpowiedź brzmi, że trzeba to znaleźć w Bogu - i to jest absolutna prawda. Źródłem nadziei i radości jest Bóg i Jego Ewangelia. Przypomniał nam o tym już Papież Franciszek w Evangelii Gaudium, podkreślając, że prawdziwa radość rodzi się z więzi między Bogiem a człowiekiem, między chrześcijaninem a Jezusem Chrystusem (Evangelii Gaudium 1-8). To pierwsza nuta muzycznego akordu - nadzieja - odkrycie, że ​​jesteśmy dziećmi Boga, a także Jego przyjaciółmi. Ta świadomość jest podstawą każdego aktu solidarności i wszelkiej przyjaźni społecznej, ponieważ jeśli naprawdę jesteśmy dziećmi tego samego Ojca, oznacza to, że wszyscy wokół nas są siostrą lub bratem i nikt nie jest obojętny na swojego brata lub siostrę. Fratelli tutti przypomina nam o czymś bardzo ważnym; nadzieja nie jest czymś, co osiąga się samemu lub żyjąc samotnie, niezależnie od innych. Nie, nadzieja jest budowana razem. Jest to ponowne odkrycie naszych sióstr i braci. To jest więc druga nuta akordu - uświadomienie sobie, że nie jest się odizolowanym, że istnieją inni, że wszyscy jesteśmy połączeni i potrzebni i że „nikt nie jest zbawiony sam” (FT 54). A ponieważ żyjemy na tej planecie i w tym szczególnym czasie historii, nasza nadzieja dotyczy również naszego miejsca zamieszkania. Papież Franciszek w Laudato si '(LS), po stwierdzeniu, że „nasz wspólny dom popada w poważną ruinę”, zachęca nas, abyśmy mieli nadzieję, ponieważ „nadzieja kazałaby nam uznać, że zawsze istnieje wyjście, że zawsze możemy przekierować nasze kroki, że zawsze możemy coś zrobić, aby rozwiązać nasze problemy. ” (LS nr 61). Trzecia nuta nadziei ma zatem smak słodkiej wody, woń czystego powietrza dziewiczych lasów i dźwięk lasu tropikalnego wypełniony śpiewem tysięcy ptaków. I ta nuta dopełnia akord nadziei - gdyby akord został obcięty, gdyby brakowało w nim któregokolwiek z trzech dźwięków, brzmiałoby to jako niepełne.

  2. KONCERT 2.1. Pierwsze uderzenia - związek i spotkanie Laudato si 'pyta, jaki ma być nasz świat w przyszłości, jakiej planety chcemy? Fratelli tutti pyta nas o to, czego chcemy w przyszłych relacjach. Spostrzeżenia Fratelli tutti zachęcają nas do odkrywania i pielęgnowania nadziei w świecie, w którym „wszystko jest otwarte” (por. FT rozdz. III: Przewidywanie i angażowanie otwartego świata, nr 87-127), a na pewno stawiają również pytania dotyczące naszej tożsamości, misji, a co za tym idzie, naszej formacji. Przenosząc te pytania w kontekst Rodziny Franciszkańskiej, moglibyśmy zadać sobie następujące pytania. Jako franciszkanie, jaki przyszły świat franciszkański chcemy przekazać tym, którzy przyjdą po nas? Jak będą wyglądać jego wartości, styl życia i myślenie? Co najważniejsze, jakich relacji chcemy w naszym franciszkańskim świecie? I wreszcie, czy chcemy, aby ten nasz franciszkański świat był dostępny i otwarty dla wszystkich? W Laudato si 'papież pisze, że świat jest siecią relacji (pamiętajcie, że „relacja” jest jedną z centralnych kategorii franciszkanizmu) , w których wszystko jest połączone (por. LS n. 117). Fratelli tutti mówi, że ta sieć relacji niestety się pogarsza, że ​​izolacja jest zagrożeniem. Ale encyklika proponuje również remedium, przypominając, że nadzieja tkwi w kulturze spotkania (por. FT 30). Jak stworzyć kulturę spotkania? Papież Franciszek przypomina, że ​​„zmiana jest niemożliwa bez motywacji i procesu wychowawczego” (LS 15) i że wskazówki do tego celu można wyciągnąć z „skarbu chrześcijańskiego doświadczenia duchowego” (LS n. 15) – możemy je także dodać z doświadczenia franciszkańskiego. Oznacza to, że nasze różne programy formacji i studiów (zarówno nasze ratio formationis, jak i ratio studiorum) muszą w sposób szczególny i wyraźny uwzględniać przekonania Papieża dotyczące formacji ludzkiej, społecznej i „środowiskowej”. Musimy zadać sobie pytanie, jak nasze programy formacyjne mogą odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób można pielęgnować tę kulturę spotkania. Bliskość ratuje, ratuje nie tylko ludzkość, ale także ziemię, nasz dom.

  2.2. Uderzenia wprowadzające - zwracanie uwagi i dialog .Papież Franciszek, komentując przypowieść o dobrym Samarytaninie, przypomniał nam, że „jesteśmy pochłonięci naszymi potrzebami” (FT 65) i że w konsekwencji jesteśmy jak kapłan i lewita, obojętni wobec człowieka „napadniętego przez złodziei i rannego leżącego na drodze” (FT 63). Być może, aby ocenić, czy zwracamy uwagę na innych, moglibyśmy zadać sobie pytanie, czy „niepokoi nas widok osoby, która cierpi…”. „Jesteśmy bardzo skoncentrowani na własnych potrzebach, dostrzeżenie kogoś cierpiącego denerwuje nas, przeszkadza nam, ponieważ nie chcemy marnować naszego czasu z powodu czyichś problemów . (FT 65). Przypowieść ta jest bardzo pouczającym obrazem, który ukazuje podstawowy wybór, jakiego musimy dokonać, aby odbudować świat, który sprawia nam ból. W obliczu tak wielkiego cierpienia, w obliczu tak wielu ran, jedynym wyjściem jest być jak miłosierny Samarytanin. Każdy inny wybór stawia nas albo po stronie zbójców, albo po stronie tych, którzy przechodzą obok, nie okazując współczucia dla cierpienia człowieka poranionego przy drodze. Przypowieść ta ukazuje nam, przy pomocy jakich inicjatyw można odbudować wspólnotę, począwszy od mężczyzn i kobiet, którzy utożsamiają się z kruchością innych, którzy nie pozwalają na budowanie społeczeństwa wykluczenia, ale stają się bliźnimi, podnosząc upadłych i przywracając ich społeczeństwu, aby dobro było wspólne. Jednocześnie przypowieść przestrzega nas przed pewnymi postawami ludzi, którzy patrzą jedynie na siebie samych i nie biorą odpowiedzialności za nieuniknione wymagania ludzkiej rzeczywistości , więcej odwagi i naprawdę „spójrz na przykład Dobrego Samarytanina” (FT 66),

Jedną z najlepszych rzeczy, których moglibyśmy sobie życzyć i to nie tylko z okazji Bożego Narodzenia, „jest ożywianie naszego powołania jako obywateli naszej ojczyzny i całego świata, budowniczych nowych więzi społecznych.”(FT 66)

W rzeczywistości „ każdy inny wybór stawia nas albo po stronie zbójców, albo po stronie tych, którzy przechodzą obok, nie okazując współczucia dla cierpienia człowieka poranionego przy drodze”.       (FT 67). Chociaż tego pragniemy, pojawia się inne pytanie - jak możemy być jeszcze bardziej kreatywni i nie poddawać się „tworzeniu społeczeństwa wykluczenia”, ale zamiast tego być „mężczyznami i kobietami, którzy identyfikują się z wrażliwością innych” (FT 67)? Jak możemy być bardziej uważni na innych? Jak możemy być jeszcze bardziej odważni w zbliżaniu się do najmniejszego ze wszystkich? (por. FT 233-235) Kiedy papież Franciszek mówi o źródle inspiracji dla swojej encykliki Laudato si ', oprócz św. Franciszka wymienia „umiłowanego patriarchę ekumenicznego Bartłomieja” (LS 7). Teraz, pisząc o źródle inspiracji dla Fratelli tutti, dziękuje Wielkiemu Imamowi Ahmadowi Al-Tayyebowi (por. FT 29). W ten sposób Papież Franciszek daje konkretny i aktualny przykład dialogu, którego chrześcijanie, nie wyrzekając się własnej tożsamości (por. FT 3), powinni szukać „wśród wszystkich ludzi dobrej woli” (FT 6). Jako bracia i siostry już teraz jesteśmy zaangażowani w ten dialog w różnych miejscach i na różnych drogach; ale być może możemy zadać sobie pytanie, jak zwiększyć możliwości dialogu i spotkań ze wszystkimi, a zwłaszcza z tymi, którzy nie podzielają naszej wiary, ale często żyją i pracują razem z nami. Św. Franciszek zostawił kilka praktycznych wskazówek; moglibyśmy zacząć od jego pozdrowienia: „Niech Pan obdarzy was pokojem!” (por. Testament 23) Aby tak pozdrowić kogoś, trzeba najpierw go „zobaczyć”, a potem pozdrowienie staje się uwerturą do dialogu! Pamiętajmy jednak, że pozdrowienie św. Franciszka skierowane jest do wszystkich - w jednakowej mierze i z taką samą uprzejmością do wszystkich! (por. także FT 222-224) Nie ma wyjątków, ponieważ Franciszek uznawał każdego za siostrę lub brata i wiedział, że w sercu Boga nie ma dzieci drugiej kategorii!

  2.3. W szkole muzycznej. Papież Franciszek dał nam nową partyturę muzyczną do nauczenia. Utwór może wydawać się skomplikowany, ale wiemy, że na pierwszy rzut oka wszystkie elementy wydają się skomplikowane. Nuta po nucie, uderzenie po uderzeniu, powoli pracujemy nad tym, aby dać dobry występ. Ten nowy utwór mówi o marzeniu o otwartym świecie, o świecie, w którym najważniejsze są spotkania, w którym możliwy jest nowy styl życia, nowe sposoby widzenia i myślenia. My też odpowiadamy za wykonanie tego utworu. Dlatego konieczne jest, abyśmy wymyślili procesy wewnętrzne (w ramach Zakonu, np. w formacji) i zewnętrzne (w odniesieniu do naszej służby światu), aby mogły nas kształtować. Więc gdzie możemy się nauczyć nut tego nowego utworu muzycznego? Boże Narodzenie przychodzi nam z pomocą i zaprasza nas do najlepszej szkoły muzycznej. W rzeczywistości św. Franciszek potwierdza, że ​​Boże Narodzenie to najlepszy czas na praktykowanie: „W tym dniu Pan zesłał swoje miłosierdzie, a w nocy swoją pieśń” (OfP, część 5, 5). Spotkanie ma miejsce w Betlejem - sam Bóg przyczynia się do kultury spotkania i zbliża się, stając się jednym z nas. Bóg nawiązuje z początku dialog bez słów, wyrażony tylko przez wymianę spojrzeń. Jakie to cudowne, że po raz pierwszy od stworzenia świata Maryja z Nazaretu patrzy w oczy Boga! W święto Bożego Narodzenia Bóg ukazuje nam swoje oblicze, ponieważ „Nikt nie może doświadczyć prawdziwego piękna życia bez kontaktu z innymi, bez prawdziwych twarzy do kochania”. (FT 87). Jezus, bardziej niż ktokolwiek inny, uczy nas, jak żyć w proroczym i kontemplacyjnym stylu życia, zdolnym do głębokiej radości bez obsesji na punkcie konsumpcji. To jest źródło naszej tożsamości, tutaj dowiadujemy się, co to znaczy spotkać tych, którzy są daleko od nas i są zupełnie inni. Nasza formacja zaczyna się tutaj, od kontemplacji twarzy Jezusa Chrystusa, owiniętego w pieluszki, pocałowanego przez Maryję z Nazaretu i przytulonego przez Józefa. To na twarzy tego dziecka możemy wyczytać, że Bóg jest miłością (1J 4,16). Miłością, która nie zna niczego poza całkowitym oddaniem się i świadoma naszej potrzeby zbawienia, przyszła nam na spotkanie. „Najświętsze Dzieciątko [które] zostało nam dane i urodziło się dla nas w drodze i umieszczone w żłobie, ponieważ nie było dla niego miejsca w gospodzie” (por. Z str. Część 5, 5) jest słowem, przez które Ojciec odnawia dialog z całą ludzkością. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas (J 1,14), aby nawiązać dialog z ludzkością. To jest źródło naszej nadziei! To tutaj jest Bóg, a jednocześnie nasi bracia i siostry - to w Nim, który przyszedł i zamieszkał wśród nas. Również my, ministrowie generalni Rodziny Franciszkańskiej, pragniemy przyczynić się do napisania nowej partytury, zawierającej akord nadziei, relacji i spotkania oraz uwagi i dialogu. Robimy to w szkole Bożej, której ucieleśnieniem jest „Dzieciątko z Betlejem” (por. 1Cel 30) i zaczynamy od wspólnego pozdrowienia bożonarodzeniowego. W te wyjątkowe święta Bożego Narodzenia wszyscy razem życzymy, abyście odważnie pragnęli, zawsze i wszędzie, w każdych okolicznościach, z każdym, ze wszystkimi naszymi siostrami i braćmi, słuchać pieśni aniołów, którzy głoszą: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”.(lk,2,14)

Michael Anthony Perry OFM Minister General

Roberto Genuin OFMCap Minister Generalny

Carlos Alberto Trovarelli OFMConv Minister General przewodniczący Konferencji Rodziny Franciszkańskiej

Deborah Lockwood OSF President IFC-TOR

Tibor Kauser OFS Minister Generalny

Amando Trujillo Cano TOR Minister Generalny

Kategoria: /