800 lat obecności świeckich naśladowców św. Franciszka z Asyżu na świecie ,1221-2021

Franciszkański Zakon Świeckich Regionu Wrocławskiego

                          Patron Regionu św. Albert Chmielowski                         

 logo 800 lat FZS 800px internet bez tla

Rada Regionalna Franciszkańskiego

Zakonu Świeckich                                                                                                             Wrocław ,15.01.2021r

Regionu Wrocławskiego

     Lp. 4 /2021

Przełożeni Wspólnot Miejscowych

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Regionu Wrocławskiego

 

Po raz pierwszy w tym roku piszę do Was z pozdrowieniem Pokój i Dobro. Rok 2021 jest dla nas rokiem Jubileuszowym, okresem świętowania 800 lecia powstania III Zakonu, dodaję obecności świeckich naśladowców św Franciszka z Asyżu w świecie. W ten sposób obejmuję Braci i Siostry z III Zakonu i później z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Kościół nasza Matka w trosce abyśmy nie ustali w drodze do Pana, realizuje program duszpasterski w którym na lata 2020/2021 przyjął hasło „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”.

Zwróćcie uwagę jak Duch Święty obdarował nas wielkim bogactwem duchowym, abyśmy naszą wdzięczność za 800 lat kierowali przede wszystkim podczas Eucharystii w której chcemy uczestniczyć z taką wiarą jaką miał św Franciszek.

„Żarem całego serca płonął względem sakramentu Ciała Pańskiego, jak najbardziej zdumiewając się nad tą drogą łaska i najżyczliwszą miłością. Zaniedbanie wysłuchania codziennie przynajmniej jednej Mszy uważał z niemałą zniewagę. Często komunikował i to tak nabożnie, że swą pobożnością wpływał na innych. Otaczając ten czcigodny Sakrament wszelkim uszanowaniem, składał w ofierze wszystkie swe członki a przyjmując niepokalanego Baranka, spalał swego ducha w owym ogniu, który zawsze płonął w nim na ołtarzu serca.” 2 Cel 201

   Proszę Przełożonych wspólnot aby w przygotowanych modlitwach wiernych

na Eucharystiach sprawowanych dla tercjarzy, przez okres 2021r, były umieszczone dwie intencji:

  1. Dziękczynna - za 800 lat obecności świeckich naśladowców św Franciszka z Asyżu w świecie.

W tej intencji można w każdym miesiącu uwzględniać różne dobra duchowe, zaczynając od daru jakim jest nasz Zakonodawca. Można przypomnieć świętych i błogosławionych, którzy ukształtowali swoje życie na Regule.   Warto sięgnąć do innych dzieł, które wyrosły w Kościele dzięki tercjarzom franciszkańskim.

  1. Za zmarłych naszych opiekunów , papieży (zatwierdzali regułę) , biskupów,

Generałów Zakonu Braci Mniejszych , asystentów, opiekunów wspólnot. Należy w kolejnych miesiącach wspomnieć przełożonych wspólnot na różnych poziomach. Jeden miesiąc poświęcić wszystkim Zmarłym Braciom i Siostrom będącym w III Zakonie i FZŚ a także naszym Dobrodziejom.

Aby była przejrzystość tych intencji (brak powtarzania się), należałoby w tym miesiącu zredagować ww intencje w modlitwie wiernych na cały rok. Wtedy będzie możliwe ogarnięcie treści jaką znajdziecie w swoich sercach.

Z radością informuję, że są opracowane banery. Pozostaje jeszcze do opracowania plakat (uniwersalny).

Załączam konferencje do formacji ciągłej na rok 2021 „ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY – znaki i symbole w Eucharystii”, Warszawa 2020, Praca zbiorowa. Proszę w porozumieniu z Asystentem ustalić spotkania na których będą one przedstawione.

Pozdrawiam Braci i Siostry, Asystentów, Opiekunów w braterstwie i pozostawiam ze słowami św Franciszka z Asyżu

"Bracia, zacznijmy od nowa, bo do tej pory nic nie zrobiliśmy"

          

Przełożony Regionalny

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Regionu Wrocławskiego

br Zbigniew Mirecki ofs

800 lat

Wspólnoty Miejscowe

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Regionu Wrocławskiego

               z ustalonymi terminami obchodów jubileuszowych

              

Stan na dzień 13 maja 2021r.

 1.FZŚ przy parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Kłodzku

Ustalono program obchodów 800 lecia obecności świeckich naśladowców św. Franciszka w świecie w formie Triduum w dniach 1- 3 października 2021r. W tym czasie będą głoszone konferencje związane z jubileuszem. W dniu w niedzielę 03 października br o godz. 10.30 będzie odprawiona uroczysta Eucharystia.

 2.FZŚ przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża w Strzelinie

Wspólnota ustaliła, że 800 lecie powstania III Zakonu będzie obchodzone w dniu święta św Franciszka z Asyżu 4 października 2021r. o godz. 18.  To wydarzenie poprzedzi trzydniowe Triduum z konferencjami nawiązującymi do jubileuszu.

3. Franciszkański Zakon Świeckich przy parafii pw. św Augustyna  we Wrocławiu

Uroczystości rozpocznie Triduum w dniu 10 września 2021r. o godz.18.30 podczas wieczornej Eucharystii a zakończy się 12 września br na niedzielnej Eucharystii o godz. 16. Konferencje i niedzielną Eucharystię będzie sprawował o.Jozafat Gohly ofm Asystent Regionalny.

4.FZŚ przy parafii pw. św Antoniego w Nowej Soli

Bracia i Siostry we wspólnocie ustalili z asystentem, że uroczysta Eucharystia Jubileuszowa zostanie odprawiona w dniu 03 października 2021r. w wigilię święta św Franciszka z Asyżu o godz.18.

5.Franciszkański Zakon Świeckich przy parafii pw. Franciszka z Asyżu w Zielonej Górze Triduum: 10.06. 11.06. 12.06.2021.

Eucharystia w powyższe dni Triduum celebrowana przez asystenta miejscowego FZŚ, o. Marka Sendora OFMConv, godz. 18.00.

Po Mszy św. konferencje tematyczne w duchowości franciszkańskiej, głoszone przez o. Marka Sendora OFMConv, asystenta miejscowego FZŚ.

Niedziela Franciszkańska: 13.06.2021. Święto Św. Antoniego z Padwy.

Uroczysta, dziękczynna Eucharystia za 800 lat obecności franciszkanów świeckich w Kościele,

- Sztandar św. Franciszka,

- przyjęcie kandydatki Renaty Stelmaszczyk do Nowicjatu,

- udział FZŚ w oprawie Mszy św. dziękczynnej oraz podczas triduum,

- uroczysta procesja z darami.

Adoracja Najświętszego Sakramentu przed Mszą św. przygotowana przez wspólnotę.

Koncert pieśni franciszkańskich po Eucharystii.

Plakat informujący o obchodach powstania FZŚ, przed wejściem do kościoła oraz w gablocie.

Wydrukowane fragmenty modlitw, lub napomnień św. Franciszka, do pobrania przez wiernych po Eucharystii.

Zaproszenie trzech wspólnot miejscowych FZŚ do wspólnego udziału w tych uroczystościach. (Z Konkatedry w Zielonej Górze, Nowej Soli, Żar).

6. FZŚ przy parafii pw. św Marcina w Jaworze

Ustalono termin Jubileuszowej Eucharystii na dzień 19 września 2021r. na godz. 9.

7. FZŚ przy parafii pw. św Antoniego we Wrocławiu

Eucharystia jubileuszowa będzie s prawowana w dniu 30 maja 2021r. o godz. 15.00. przez o.Alana Tomasza Brzyskiego –Ministra Prowincjalnego Prowincji Zakonu Braci Mniejszych św Jadwigi.

8.FZŚ przy parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Zgorzelcu

Jubileuszowa Eucharystia będzie sprawowana w dniu 15 sierpnia 2021r.

 

9.FZŚ przy parafii pw. św. Franciszka z Asyżu we Wrocławiu

Eucharystia z okazji naszego Jubileuszu będzie sprawowana w dniu 13 czerwca 2021r. o godz.13. Eucharystii będzie przewodniczył proboszcz parafii i zarazem opiekun wspólnoty.

10. FZŚ przy parafii pw. św Jana Chrzciciela w Legnicy

Uroczystą jubileuszową Eucharystię w dniu 26 września 2021r. o godz. 13 będzie sprawował proboszcz parafii z asystentem wspólnoty. Wcześniej  w dniach 24, 25 września br będą prowadzone rekolekcje o godz.15.

11. FZŚ przy parafii pw. św Jadwigi w Zielonej Górze

Jubileuszowe obchody 800 lecia są połączone ze świętowaniem 75 lecia istnienia Wspólnoty w tej parafii. Uroczysta Eucharystia będzie sprawowana  w dniu 8 grudnia 2021r. o godz. 8 przez proboszcza parafii.

12. FZŚ przy parafii pw. św Jadwigi w Złotoryi

Uroczystą jubileuszową Eucharystię będzie sprawował proboszcz parafii w koncelebrze w dniu 10 czerwca 2021r o godz.18. Wspólnota z Asystentem dopracowują różne elementy tych uroczystości. Między innymi zaplanowali nagranie uroczystości na płycie.

13. FZŚ przy parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Oleśnicy

Eucharystia z okazji naszego Jubileuszu będzie sprawowana w dniu 3 października 2021r. o godz.12. Eucharystii będzie przewodniczył proboszcz parafii w koncelebrze z opiekunem wspólnoty.

14. FZŚ przy parafii pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Świdnicy

           Jubileuszowa Eucharystia będzie sprawowana w dniu 17 października 2021r. o godz. 12.30.

Ustalono, że po odmówieniu koronki do Miłosierdzia
           Bożego o godz. 15 będzie Adoracja Najświętszego Sakramentu. Na  
zakończenie będzie odmówiona Koronka do Siedmiu Radości Najświętszej Maryi Panny zwana też Koronką Franciszkańską.

  

 15. FZŚ przy parafii pw. św Mikołaja w Głogowie

                     Eucharystia z okazji naszego Jubileuszu oraz 50 lecia istnienia
           Wspólnoty FZŚ przy tutejszej parafii, będzie sprawowana                                    
           w dniu 3 października 2021r. o godz.12. Eucharystii będzie
           przewodniczył proboszcz parafii.

Zachęcam do uczestniczenia w ww wybranych wydarzeniach przez internet.

         Powyższe zestawienie będzie uaktualnione o pozostałe wspólnoty, które ustalą

         termin obchodów jubileuszowych.

Przełożony Regionalny

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Regionu Wrocławskiego

br Zbigniew Mirecki ofs