800 lat

800 lat

Wspólnoty Miejscowe

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Regionu Wrocławskiego

               z ustalonymi terminami obchodów jubileuszowych

              

Stan na dzień 13 maja 2021r.

 1.FZŚ przy parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Kłodzku

Ustalono program obchodów 800 lecia obecności świeckich naśladowców św. Franciszka w świecie w formie Triduum w dniach 1- 3 października 2021r. W tym czasie będą głoszone konferencje związane z jubileuszem. W dniu w niedzielę 03 października br o godz. 10.30 będzie odprawiona uroczysta Eucharystia.

 2.FZŚ przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża w Strzelinie

Wspólnota ustaliła, że 800 lecie powstania III Zakonu będzie obchodzone w dniu święta św Franciszka z Asyżu 4 października 2021r. o godz. 18.  To wydarzenie poprzedzi trzydniowe Triduum z konferencjami nawiązującymi do jubileuszu.

3. Franciszkański Zakon Świeckich przy parafii pw. św Augustyna  we Wrocławiu

Uroczystości rozpocznie Triduum w dniu 10 września 2021r. o godz.18.30 podczas wieczornej Eucharystii a zakończy się 12 września br na niedzielnej Eucharystii o godz. 16. Konferencje i niedzielną Eucharystię będzie sprawował o.Jozafat Gohly ofm Asystent Regionalny.

4.FZŚ przy parafii pw. św Antoniego w Nowej Soli

Bracia i Siostry we wspólnocie ustalili z asystentem, że uroczysta Eucharystia Jubileuszowa zostanie odprawiona w dniu 03 października 2021r. w wigilię święta św Franciszka z Asyżu o godz.18.

5.Franciszkański Zakon Świeckich przy parafii pw. Franciszka z Asyżu w Zielonej Górze Triduum: 10.06. 11.06. 12.06.2021.

Eucharystia w powyższe dni Triduum celebrowana przez asystenta miejscowego FZŚ, o. Marka Sendora OFMConv, godz. 18.00.

Po Mszy św. konferencje tematyczne w duchowości franciszkańskiej, głoszone przez o. Marka Sendora OFMConv, asystenta miejscowego FZŚ.

Niedziela Franciszkańska: 13.06.2021. Święto Św. Antoniego z Padwy.

Uroczysta, dziękczynna Eucharystia za 800 lat obecności franciszkanów świeckich w Kościele,

- Sztandar św. Franciszka,

- przyjęcie kandydatki Renaty Stelmaszczyk do Nowicjatu,

- udział FZŚ w oprawie Mszy św. dziękczynnej oraz podczas triduum,

- uroczysta procesja z darami.

Adoracja Najświętszego Sakramentu przed Mszą św. przygotowana przez wspólnotę.

Koncert pieśni franciszkańskich po Eucharystii.

Plakat informujący o obchodach powstania FZŚ, przed wejściem do kościoła oraz w gablocie.

Wydrukowane fragmenty modlitw, lub napomnień św. Franciszka, do pobrania przez wiernych po Eucharystii.

Zaproszenie trzech wspólnot miejscowych FZŚ do wspólnego udziału w tych uroczystościach. (Z Konkatedry w Zielonej Górze, Nowej Soli, Żar).

6. FZŚ przy parafii pw. św Marcina w Jaworze

Ustalono termin Jubileuszowej Eucharystii na dzień 19 września 2021r. na godz. 9.

7. FZŚ przy parafii pw. św Antoniego we Wrocławiu

Eucharystia jubileuszowa będzie s prawowana w dniu 30 maja 2021r. o godz. 15.00. przez o.Alana Tomasza Brzyskiego –Ministra Prowincjalnego Prowincji Zakonu Braci Mniejszych św Jadwigi.

8.FZŚ przy parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Zgorzelcu

Jubileuszowa Eucharystia będzie sprawowana w dniu 15 sierpnia 2021r.

 

9.FZŚ przy parafii pw. św. Franciszka z Asyżu we Wrocławiu

Eucharystia z okazji naszego Jubileuszu będzie sprawowana w dniu 13 czerwca 2021r. o godz.13. Eucharystii będzie przewodniczył proboszcz parafii i zarazem opiekun wspólnoty.

10. FZŚ przy parafii pw. św Jana Chrzciciela w Legnicy

Uroczystą jubileuszową Eucharystię w dniu 26 września 2021r. o godz. 13 będzie sprawował proboszcz parafii z asystentem wspólnoty. Wcześniej  w dniach 24, 25 września br będą prowadzone rekolekcje o godz.15.

11. FZŚ przy parafii pw. św Jadwigi w Zielonej Górze

Jubileuszowe obchody 800 lecia są połączone ze świętowaniem 75 lecia istnienia Wspólnoty w tej parafii. Uroczysta Eucharystia będzie sprawowana  w dniu 8 grudnia 2021r. o godz. 8 przez proboszcza parafii.

12. FZŚ przy parafii pw. św Jadwigi w Złotoryi

Uroczystą jubileuszową Eucharystię będzie sprawował proboszcz parafii w koncelebrze w dniu 10 czerwca 2021r o godz.18. Wspólnota z Asystentem dopracowują różne elementy tych uroczystości. Między innymi zaplanowali nagranie uroczystości na płycie.

13. FZŚ przy parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Oleśnicy

Eucharystia z okazji naszego Jubileuszu będzie sprawowana w dniu 3 października 2021r. o godz.12. Eucharystii będzie przewodniczył proboszcz parafii w koncelebrze z opiekunem wspólnoty.

14. FZŚ przy parafii pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Świdnicy

           Jubileuszowa Eucharystia będzie sprawowana w dniu 17 października 2021r. o godz. 12.30.

Ustalono, że po odmówieniu koronki do Miłosierdzia
           Bożego o godz. 15 będzie Adoracja Najświętszego Sakramentu. Na  
zakończenie będzie odmówiona Koronka do Siedmiu Radości Najświętszej Maryi Panny zwana też Koronką Franciszkańską.

  

 15. FZŚ przy parafii pw. św Mikołaja w Głogowie

                     Eucharystia z okazji naszego Jubileuszu oraz 50 lecia istnienia
           Wspólnoty FZŚ przy tutejszej parafii, będzie sprawowana                                    
           w dniu 3 października 2021r. o godz.12. Eucharystii będzie
           przewodniczył proboszcz parafii.

Zachęcam do uczestniczenia w ww wybranych wydarzeniach przez internet.

         Powyższe zestawienie będzie uaktualnione o pozostałe wspólnoty, które ustalą

         termin obchodów jubileuszowych.

Przełożony Regionalny

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Regionu Wrocławskiego

br Zbigniew Mirecki ofs

800 lat obecności świeckich naśladowców św. Franciszka z Asyżu na świecie ,1221-2021

Franciszkański Zakon Świeckich Regionu Wrocławskiego

                          Patron Regionu św. Albert Chmielowski                         

 logo 800 lat FZS 800px internet bez tla

Rada Regionalna Franciszkańskiego

Zakonu Świeckich                                                                                                             Wrocław ,15.01.2021r

Regionu Wrocławskiego

     Lp. 4 /2021

Przełożeni Wspólnot Miejscowych

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Regionu Wrocławskiego

 

Po raz pierwszy w tym roku piszę do Was z pozdrowieniem Pokój i Dobro. Rok 2021 jest dla nas rokiem Jubileuszowym, okresem świętowania 800 lecia powstania III Zakonu, dodaję obecności świeckich naśladowców św Franciszka z Asyżu w świecie. W ten sposób obejmuję Braci i Siostry z III Zakonu i później z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Kościół nasza Matka w trosce abyśmy nie ustali w drodze do Pana, realizuje program duszpasterski w którym na lata 2020/2021 przyjął hasło „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”.

Zwróćcie uwagę jak Duch Święty obdarował nas wielkim bogactwem duchowym, abyśmy naszą wdzięczność za 800 lat kierowali przede wszystkim podczas Eucharystii w której chcemy uczestniczyć z taką wiarą jaką miał św Franciszek.

„Żarem całego serca płonął względem sakramentu Ciała Pańskiego, jak najbardziej zdumiewając się nad tą drogą łaska i najżyczliwszą miłością. Zaniedbanie wysłuchania codziennie przynajmniej jednej Mszy uważał z niemałą zniewagę. Często komunikował i to tak nabożnie, że swą pobożnością wpływał na innych. Otaczając ten czcigodny Sakrament wszelkim uszanowaniem, składał w ofierze wszystkie swe członki a przyjmując niepokalanego Baranka, spalał swego ducha w owym ogniu, który zawsze płonął w nim na ołtarzu serca.” 2 Cel 201

   Proszę Przełożonych wspólnot aby w przygotowanych modlitwach wiernych

na Eucharystiach sprawowanych dla tercjarzy, przez okres 2021r, były umieszczone dwie intencji:

  1. Dziękczynna - za 800 lat obecności świeckich naśladowców św Franciszka z Asyżu w świecie.

W tej intencji można w każdym miesiącu uwzględniać różne dobra duchowe, zaczynając od daru jakim jest nasz Zakonodawca. Można przypomnieć świętych i błogosławionych, którzy ukształtowali swoje życie na Regule.   Warto sięgnąć do innych dzieł, które wyrosły w Kościele dzięki tercjarzom franciszkańskim.

  1. Za zmarłych naszych opiekunów , papieży (zatwierdzali regułę) , biskupów,

Generałów Zakonu Braci Mniejszych , asystentów, opiekunów wspólnot. Należy w kolejnych miesiącach wspomnieć przełożonych wspólnot na różnych poziomach. Jeden miesiąc poświęcić wszystkim Zmarłym Braciom i Siostrom będącym w III Zakonie i FZŚ a także naszym Dobrodziejom.

Aby była przejrzystość tych intencji (brak powtarzania się), należałoby w tym miesiącu zredagować ww intencje w modlitwie wiernych na cały rok. Wtedy będzie możliwe ogarnięcie treści jaką znajdziecie w swoich sercach.

Z radością informuję, że są opracowane banery. Pozostaje jeszcze do opracowania plakat (uniwersalny).

Załączam konferencje do formacji ciągłej na rok 2021 „ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY – znaki i symbole w Eucharystii”, Warszawa 2020, Praca zbiorowa. Proszę w porozumieniu z Asystentem ustalić spotkania na których będą one przedstawione.

Pozdrawiam Braci i Siostry, Asystentów, Opiekunów w braterstwie i pozostawiam ze słowami św Franciszka z Asyżu

"Bracia, zacznijmy od nowa, bo do tej pory nic nie zrobiliśmy"

          

Przełożony Regionalny

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Regionu Wrocławskiego

br Zbigniew Mirecki ofs