800 lat

Wspólnoty Miejscowe

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Regionu Wrocławskiego

               z ustalonymi terminami obchodów jubileuszowych

              

Stan na dzień 13 maja 2021r.

 1.FZŚ przy parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Kłodzku

Ustalono program obchodów 800 lecia obecności świeckich naśladowców św. Franciszka w świecie w formie Triduum w dniach 1- 3 października 2021r. W tym czasie będą głoszone konferencje związane z jubileuszem. W dniu w niedzielę 03 października br o godz. 10.30 będzie odprawiona uroczysta Eucharystia.

 2.FZŚ przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża w Strzelinie

Wspólnota ustaliła, że 800 lecie powstania III Zakonu będzie obchodzone w dniu święta św Franciszka z Asyżu 4 października 2021r. o godz. 18.  To wydarzenie poprzedzi trzydniowe Triduum z konferencjami nawiązującymi do jubileuszu.

3. Franciszkański Zakon Świeckich przy parafii pw. św Augustyna  we Wrocławiu

Uroczystości rozpocznie Triduum w dniu 10 września 2021r. o godz.18.30 podczas wieczornej Eucharystii a zakończy się 12 września br na niedzielnej Eucharystii o godz. 16. Konferencje i niedzielną Eucharystię będzie sprawował o.Jozafat Gohly ofm Asystent Regionalny.

4.FZŚ przy parafii pw. św Antoniego w Nowej Soli

Bracia i Siostry we wspólnocie ustalili z asystentem, że uroczysta Eucharystia Jubileuszowa zostanie odprawiona w dniu 03 października 2021r. w wigilię święta św Franciszka z Asyżu o godz.18.

5.Franciszkański Zakon Świeckich przy parafii pw. Franciszka z Asyżu w Zielonej Górze Triduum: 10.06. 11.06. 12.06.2021.

Eucharystia w powyższe dni Triduum celebrowana przez asystenta miejscowego FZŚ, o. Marka Sendora OFMConv, godz. 18.00.

Po Mszy św. konferencje tematyczne w duchowości franciszkańskiej, głoszone przez o. Marka Sendora OFMConv, asystenta miejscowego FZŚ.

Niedziela Franciszkańska: 13.06.2021. Święto Św. Antoniego z Padwy.

Uroczysta, dziękczynna Eucharystia za 800 lat obecności franciszkanów świeckich w Kościele,

- Sztandar św. Franciszka,

- przyjęcie kandydatki Renaty Stelmaszczyk do Nowicjatu,

- udział FZŚ w oprawie Mszy św. dziękczynnej oraz podczas triduum,

- uroczysta procesja z darami.

Adoracja Najświętszego Sakramentu przed Mszą św. przygotowana przez wspólnotę.

Koncert pieśni franciszkańskich po Eucharystii.

Plakat informujący o obchodach powstania FZŚ, przed wejściem do kościoła oraz w gablocie.

Wydrukowane fragmenty modlitw, lub napomnień św. Franciszka, do pobrania przez wiernych po Eucharystii.

Zaproszenie trzech wspólnot miejscowych FZŚ do wspólnego udziału w tych uroczystościach. (Z Konkatedry w Zielonej Górze, Nowej Soli, Żar).

6. FZŚ przy parafii pw. św Marcina w Jaworze

Ustalono termin Jubileuszowej Eucharystii na dzień 19 września 2021r. na godz. 9.

7. FZŚ przy parafii pw. św Antoniego we Wrocławiu

Eucharystia jubileuszowa będzie s prawowana w dniu 30 maja 2021r. o godz. 15.00. przez o.Alana Tomasza Brzyskiego –Ministra Prowincjalnego Prowincji Zakonu Braci Mniejszych św Jadwigi.

8.FZŚ przy parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Zgorzelcu

Jubileuszowa Eucharystia będzie sprawowana w dniu 15 sierpnia 2021r.

 

9.FZŚ przy parafii pw. św. Franciszka z Asyżu we Wrocławiu

Eucharystia z okazji naszego Jubileuszu będzie sprawowana w dniu 13 czerwca 2021r. o godz.13. Eucharystii będzie przewodniczył proboszcz parafii i zarazem opiekun wspólnoty.

10. FZŚ przy parafii pw. św Jana Chrzciciela w Legnicy

Uroczystą jubileuszową Eucharystię w dniu 26 września 2021r. o godz. 13 będzie sprawował proboszcz parafii z asystentem wspólnoty. Wcześniej  w dniach 24, 25 września br będą prowadzone rekolekcje o godz.15.

11. FZŚ przy parafii pw. św Jadwigi w Zielonej Górze

Jubileuszowe obchody 800 lecia są połączone ze świętowaniem 75 lecia istnienia Wspólnoty w tej parafii. Uroczysta Eucharystia będzie sprawowana  w dniu 8 grudnia 2021r. o godz. 8 przez proboszcza parafii.

12. FZŚ przy parafii pw. św Jadwigi w Złotoryi

Uroczystą jubileuszową Eucharystię będzie sprawował proboszcz parafii w koncelebrze w dniu 10 czerwca 2021r o godz.18. Wspólnota z Asystentem dopracowują różne elementy tych uroczystości. Między innymi zaplanowali nagranie uroczystości na płycie.

13. FZŚ przy parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Oleśnicy

Eucharystia z okazji naszego Jubileuszu będzie sprawowana w dniu 3 października 2021r. o godz.12. Eucharystii będzie przewodniczył proboszcz parafii w koncelebrze z opiekunem wspólnoty.

14. FZŚ przy parafii pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Świdnicy

           Jubileuszowa Eucharystia będzie sprawowana w dniu 17 października 2021r. o godz. 12.30.

Ustalono, że po odmówieniu koronki do Miłosierdzia
           Bożego o godz. 15 będzie Adoracja Najświętszego Sakramentu. Na  
zakończenie będzie odmówiona Koronka do Siedmiu Radości Najświętszej Maryi Panny zwana też Koronką Franciszkańską.

  

 15. FZŚ przy parafii pw. św Mikołaja w Głogowie

                     Eucharystia z okazji naszego Jubileuszu oraz 50 lecia istnienia
           Wspólnoty FZŚ przy tutejszej parafii, będzie sprawowana                                    
           w dniu 3 października 2021r. o godz.12. Eucharystii będzie
           przewodniczył proboszcz parafii.

Zachęcam do uczestniczenia w ww wybranych wydarzeniach przez internet.

         Powyższe zestawienie będzie uaktualnione o pozostałe wspólnoty, które ustalą

         termin obchodów jubileuszowych.

Przełożony Regionalny

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Regionu Wrocławskiego

br Zbigniew Mirecki ofs

Kategoria: /