800 lat obecności świeckich naśladowców św. Franciszka z Asyżu na świecie ,1221-2021

Franciszkański Zakon Świeckich Regionu Wrocławskiego

                          Patron Regionu św. Albert Chmielowski                         

 logo 800 lat FZS 800px internet bez tla

Rada Regionalna Franciszkańskiego

Zakonu Świeckich                                                                                                             Wrocław ,15.01.2021r

Regionu Wrocławskiego

     Lp. 4 /2021

Przełożeni Wspólnot Miejscowych

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Regionu Wrocławskiego

 

Po raz pierwszy w tym roku piszę do Was z pozdrowieniem Pokój i Dobro. Rok 2021 jest dla nas rokiem Jubileuszowym, okresem świętowania 800 lecia powstania III Zakonu, dodaję obecności świeckich naśladowców św Franciszka z Asyżu w świecie. W ten sposób obejmuję Braci i Siostry z III Zakonu i później z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Kościół nasza Matka w trosce abyśmy nie ustali w drodze do Pana, realizuje program duszpasterski w którym na lata 2020/2021 przyjął hasło „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”.

Zwróćcie uwagę jak Duch Święty obdarował nas wielkim bogactwem duchowym, abyśmy naszą wdzięczność za 800 lat kierowali przede wszystkim podczas Eucharystii w której chcemy uczestniczyć z taką wiarą jaką miał św Franciszek.

„Żarem całego serca płonął względem sakramentu Ciała Pańskiego, jak najbardziej zdumiewając się nad tą drogą łaska i najżyczliwszą miłością. Zaniedbanie wysłuchania codziennie przynajmniej jednej Mszy uważał z niemałą zniewagę. Często komunikował i to tak nabożnie, że swą pobożnością wpływał na innych. Otaczając ten czcigodny Sakrament wszelkim uszanowaniem, składał w ofierze wszystkie swe członki a przyjmując niepokalanego Baranka, spalał swego ducha w owym ogniu, który zawsze płonął w nim na ołtarzu serca.” 2 Cel 201

   Proszę Przełożonych wspólnot aby w przygotowanych modlitwach wiernych

na Eucharystiach sprawowanych dla tercjarzy, przez okres 2021r, były umieszczone dwie intencji:

  1. Dziękczynna - za 800 lat obecności świeckich naśladowców św Franciszka z Asyżu w świecie.

W tej intencji można w każdym miesiącu uwzględniać różne dobra duchowe, zaczynając od daru jakim jest nasz Zakonodawca. Można przypomnieć świętych i błogosławionych, którzy ukształtowali swoje życie na Regule.   Warto sięgnąć do innych dzieł, które wyrosły w Kościele dzięki tercjarzom franciszkańskim.

  1. Za zmarłych naszych opiekunów , papieży (zatwierdzali regułę) , biskupów,

Generałów Zakonu Braci Mniejszych , asystentów, opiekunów wspólnot. Należy w kolejnych miesiącach wspomnieć przełożonych wspólnot na różnych poziomach. Jeden miesiąc poświęcić wszystkim Zmarłym Braciom i Siostrom będącym w III Zakonie i FZŚ a także naszym Dobrodziejom.

Aby była przejrzystość tych intencji (brak powtarzania się), należałoby w tym miesiącu zredagować ww intencje w modlitwie wiernych na cały rok. Wtedy będzie możliwe ogarnięcie treści jaką znajdziecie w swoich sercach.

Z radością informuję, że są opracowane banery. Pozostaje jeszcze do opracowania plakat (uniwersalny).

Załączam konferencje do formacji ciągłej na rok 2021 „ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY – znaki i symbole w Eucharystii”, Warszawa 2020, Praca zbiorowa. Proszę w porozumieniu z Asystentem ustalić spotkania na których będą one przedstawione.

Pozdrawiam Braci i Siostry, Asystentów, Opiekunów w braterstwie i pozostawiam ze słowami św Franciszka z Asyżu

"Bracia, zacznijmy od nowa, bo do tej pory nic nie zrobiliśmy"

          

Przełożony Regionalny

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Regionu Wrocławskiego

br Zbigniew Mirecki ofs

Kategoria: /