Notatka ze spotkania Rady Regionalnej FZŚ Regionu Wrocławskiego w dniu 22 stycznia 2022 r.

znak2 tauFranciszkański Zakon Świeckich Regionu Wrocławskiego

             Patron  św Albert Chmielowski

 

 

Wrocław 05 lutego 2022r.

 

Notatka ze spotkania Rady Regionalnej FZŚ Regionu  Wrocławskiego w dniu 22 stycznia 2022 r.

 

W dniu 22 stycznia 2022 r. po raz pierwszy zebrała się Rada Regionalna  w nowym składzie wraz z dwoma Asystentami Regionalnymi.

W czasie spotkania Przełożona Regionalna s. Bożena Oleksów wyjaśniła zakres zadań poszczególnych członków Rady.

Prowadzenie strony internetowej – fzsregworc.pl naszego regionu powierzono bratu Zbigniewowi Mireckiemu.

Ustalono Plan Pracy Rady Regionalnej na rok 2022.

Przedyskutowano sprawę pielgrzymki regionalnej FZŚ do Krzeszowa i ustalono jej termin na 21 maja 2022 r.

W bieżącym roku planujemy Dzień skupienia połączony z obchodami 30-lecia utworzenia Regionu Wrocławskiego FZŚ.

Planowane są spotkania dla Sióstr i Braci odpowiedzialnych za formację oraz dla sekretarzy i skarbników wspólnot miejscowych.

W miarę możliwości będą przeprowadzane wizytacje i kapituły sprawozdawczo – wyborcze we wspólnotach – zwłaszcza w tych, które nie odbyły się z powodu pandemii.

W trakcie posiedzenia Członkowie  Rady spotkali się z proboszczem parafii  Św. Augustyna we Wrocławiu Ojcem Krzysztofem Andryszkiewiczem OFMCap.  Obie strony  potwierdziły wolę owocnej współpracy.

Kolejne spotkanie Rady Regionalnej zaplanowano na 30 kwietnia br.

Przełożony Regionalny

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Regionu Wrocławskiego

s. Bożena Oleksów

Kategoria: /