Dzień Skupienia upamiętniający 100 rocznicę śmierci bł. Anieli Salawy.

Dnia 19.03.22. ZFŚ w parafii św. Franciszka z Asyżu w Zielonej Górze, obchodził Dzień Skupienia z okazji 100 rocznicy śmierci bł. Anieli Salawy. To modlitewne spotkanie rozpoczęło się Eucharystią, której głównym celebransem był o. Radosław Kramarski OFMConv z Wrocławia. Ojciec Radosław przybył do nas, aby głosić rekolekcje w parafii. Tak więc parafialne dni odnowy duchowej zbiegły się z uroczystością III Zakonu św. Franciszka i dniem św. Józefa. Ojciec rekolekcjonista w wygłoszonym Słowie nawiązał do prawdy wieczystej, iż wiara to proces, który trwa. Wiara jest zawsze żywa, jak żywy jest Bóg. W tej Najświętszej Ofierze uczestniczyli także kapłani z innych parafii. O. prof. Zdzisław Gogola OFMConv– Asystent Narodowy FZŚ, z Krakowa, o. Tomasz Kryger OFMCap – Asystent Regionalny FZŚ z parafii pw. św. Antoniego Padewskiego z Nowej Soli i ojciec Stanisław Szlosek OFMCap - Asystent FZŚ przy parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze oraz ich opiekun ks. Paweł Tercyk. Gościliśmy również wspólnotę FZŚ z Żar, z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Asystent miejscowej wspólnoty, o. Marek Sendor, także biorący udział we wspólnej Mszy św, na początku Eucharystii przywitał wszystkich uczestników, dziękując za liczne przybycie.

Po zakończeniu Uczty Eucharystycznej, o. prof. Z. Gogola wygłosił konferencję na temat sumienia, które pełni niejako rolę drogowskazu na pielgrzymim ziemskim szlaku człowieka.

Następnie odbyła się wspólna Adoracja Najświętszego Sakramentu, po której rozpoczęło się spotkanie braterskie w klasztorze. Trwająca pandemia spowodowała ograniczenie kontaktów między tercjarzami, więc tym bardziej ta agapa wypełniona była franciszkańską radością z możliwości wspólnego uczestnictwa w niej.

W tej uroczystości uczestniczył także redaktor czasopisma „Gość Niedzielny”, który przygotował artykuł, uwieczniający to niecodzienne wydarzenie.

s. Krystyna Pulczyńska Mądry

Przełożony FZŚ w parafii św Franciszka z Asyżu

w Zielonej Górze

Kategoria: /