Aktualności

Przełożeni Wspólnot Miejscowych Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Regionu Wrocławskiego

 Wrocław, dnia 09 wrzesień 2020r.    

                                                     Franciszkański Zakon Świeckich Regionu Wrocławskiego

                                                 Patron Regionu św. Albert Chmielowski


 

                     Wrocław, wspomnienie bł Anieli Salawy, 09.09.2020r.

               Kogo Pan Bóg kocha,

               to go doświadcza krzyżykami”

               bł. Aniela Salawa

Rada Regionalna

                 Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

                 Regionu Wrocławskiego

                Wrocław

                Lp. 24 /2020

                                                                          

Przełożeni Wspólnot Miejscowych

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Regionu Wrocławskiego

  Bracia i Siostry

      Wszyscy mamy za sobą półroczny okres doświadczeń życia w pandemii koronawirusa Covid-19. Bracia i Siostry we wspólnotach w różnym stopniu ponoszą uciążliwości i osobiste ofiary przy rezygnacji z „normalności” do jakiej przywykliśmy przed pandemią. Przyjmujemy ten czas z pokorą i pragniemy naszą codzienność wypełniać życiem wg Reguły, bo Pan daje nam Łaskę na każdy czas.

      Dziękuję Wam, Radom Wspólnoty za dotychczasowy wysiłek w organizowaniu spotkań braterskich, poprzedzonych udziałem w Eucharystii. Rozmawiałem z wieloma przełożonymi o bieżącym życiu we wspólnocie. Spotkałem się z pełnym zaangażowaniem Rad Wspólnot o duchowe życie Braci i Sióstr, jednocześnie troskę o zachowanie obowiązujących przepisów sanitarnych, by chronić przed ewentualnością zakażenia Covid-19. Pamiętamy, że w naszych wspólnotach większość Braci i Sióstr należy do grupy „wysokiego ryzyka”. W obecnej sytuacji należy wykorzystać dostępne środki do komunikacji we wspólnocie. Korzystałem z uczestniczenia w odmawianiu brewiarza przez Internet.

     W roku 2020r. z powodu pandemii nie odbędą się rekolekcje regionalne w Głogowie, kapituła regionalna i kapituły we wspólnotach. Nie jesteśmy przy obecnym wskaźniku zakażeń w kraju i obowiązujących przepisach sanitarnych zapewnić pełnego bezpieczeństwa uczestników. Mam przekonanie, że w przyszłym roku będziemy mieli lepszą sytuację dla spotkań braterskich.

               W latach 2012 - 2020 odbywała się Wielka Nowenna, przygotowująca do świętowania początków naszego Zakonu. Przed nami ostatnie miesiące przed Jubileuszem 800. rocznicy powstania III Zakonu Świętego Franciszka. Rok 2021, w którym rodzina franciszkańska będzie świętować osiem stuleci świeckich franciszkanów, jest dla nas okazją: do dziękczynienia Bogu Najwyższemu za nasze powołanie; do odnowienia w sobie i we wspólnotach lokalnych Franciszkowej specyfiki życia i apostolatu; do zaakcentowania w Kościele naszego istnienia, do przypomnienia (gdzie tylko możliwe) o naszym charyzmacie, do promowania  w parafiach i miejscowościach FZŚ; do wsłuchania się na wzór Biedaczyny z Asyżu natchnienia Ducha Świętego, aby podjąć konkretne inicjatywy związane z Jubileuszem.

     Należy zastanowić się we wspólnocie i uzgodnić z kapłanem/asystentem,  by w 2021 roku w każdej parafii (klasztorze), przy której znajduje się wspólnota FZŚ była sprawowana w niedzielę z udziałem parafian uroczysta dziękczynna Eucharystia za 800 lat obecności świeckich franciszkanów w Kościele katolickim, za obecność naszego charyzmatu w danej parafii/mieście. Oprawa tej uroczystej liturgii może zostać przygotowana we współpracy z asystentem/opiekunem, aby miała bogactwo znaków franciszkańskich. Za zgodą proboszcza parafii/rektora kościoła, homilię może wygłosić zaproszony asystent regionalny. Oprócz tego zachęcam, wg miejscowych możliwości, aby tej niedzieli Tercjarze, poprowadzili do wyboru: nieszpory, adorację z parafianami, wygłosili prelekcję, zorganizowali koncert, przygotowali wystawę fotografii, ogłosili konkurs dla najmłodszych, urządzili: festyn franciszkański, Dzień Skupienia itp. W ten sposób moglibyśmy przeżywać Niedzielę Franciszkańską i zostawić znak więzi duchowej z parafią lub miejscowością.

              Mogą być także inne inicjatywy podkreślające nasz Jubileusz, i one są mile widziane. Pozostawiam twórczą inwencję Siostrom i Braciom we wspólnotach miejscowych. Niech wybrzmi w naszych wspólnotach bogactwo pomysłów, a ujrzymy bujność i różnorodność osobowości franciszkańskich Tercjarzy. Nie wiemy, co będzie można zrealizować w dobie pandemii. Na ile sytuacja pozwoli nam działać. Jednak jako ludzie Ewangelii, chrześcijanie z nadzieją, słudzy roztropni i czuwający, mamy być przygotowani na każdy scenariusz, który Boża Opatrzność nam zaoferuje w roku Jubileuszu.

   Zatem proszę Przełożonych, aby wspólnie z Radą i w porozumieniu z Waszymi duszpasterzami ustalili termin Niedzieli Franciszkańskiej z uroczystą Eucharystią dziękczynną z okazji Jubileuszu 800. rocznicy powstania III Zakonu Świętego Franciszka – braci i sióstr od pokuty z programem.

   Warto też pomyśleć o plakacie-zaproszeniu, informującym o uroczystościach, by umieścić go odpowiednio wcześniej w gablocie przy świątyni lub w sąsiednich parafiach. Informację w tej sprawie proszę przesłać na mój adres mailowy lub pocztą do dnia 30 listopada 2020 r.

   Po zebraniu przesłanych informacji ze wspólnot lokalnych, zostaną one opublikowane w rocznym Biuletynie naszego regionu i przesłane do Wspólnot, Rady Narodowej FZŚ, Asystentów Prowincjalnych oraz zostaną wprowadzone na stronę internetową regionu. To będzie jeden z elementów pogłębiania więzi duchowej  w regionie.

Przygotowujemy też okolicznościowy baner, który będzie udostępniony wspólnotom w wersji elektronicznej. Ponad to, planujemy przygotowanie przenośnej wystawy o FZŚ.

          

Przesyłam szczere pozdrowienia w braterstwie, z utęsknieniem za Wami.

Niech Bóg dawca nadziei, niech was napełni wszelka radością i pokojem

w wierze, abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję

( cyt. z Rytuału).    

Przełożony Regionalny

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Regionu Wrocławskiego

Zbigniew Mirecki

Spotkania Członków FZŚ Regionu Wrocławskiego w najbliższym okresie

Spotkania Członków FZŚ Regionu Wrocławskiego w najbliższym okresie

Wrocław, dnia 11 grudnia 2019r.

Przełożeni Wspólnot Miejscowych

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Regionu Wrocławskiego

            Ustalono terminy regionalnych rekolekcji, spotkań, pielgrzymek do sanktuarium maryjnego w roku 2020;

1. Rekolekcje regionalne

1.1. Ząbkowice Śląskie - DOM REKOLEKCYJNY KSIĘŻY PALLOTYNÓW,

       termin: 08 - 10 maj 2020r. , dla około 50 osób,

1.2. Głogów - CISI PRACOWNICY KRZYŻA,

       termin: 13 - 15 listopad 2020r. , dla około 45 osób,                      

2. Spotkania

2.1 Spotkanie sekretarzy i skarbników – w dniu 21.03.2020r. we Wrocławiu  w parafii św Augustyna,

2.2. Dzień Skupienia – w rejonie, organizowany przez FZŚ w Nowej Soli  z Młodzieżą Franciszkańską z udziałem Wspólnot z Zielonej Góry, Legnicy, Żar , Głogowa, Nowej Soli …

Termin 23 maj 2020r , miejsce – parafia św Antoniego w Nowej Soli.

2.3. Dzień Skupienia – w rejonie, w Sanktuarium Wambierzyckiej Królowej Rodzin i Patronki Ziemi Kłodzkiej, w dniu 08 września 2020r. organizowany przez FZŚ  w Kłodzku, dla Wspólnot z: Ząbkowic Śląskich, Strzelina, Kłodzka..

2.4. Spotkanie z duchowością franciszkańską organizowane przez Wspólnotę

FZŚ przy parafii św. Antoniego we Wrocławiu , w dniu 04 października 2020r.

       Miejsce spotkania parafia św Antoniego we Wrocławiu.

3. Pielgrzymka

3.1. do SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LASKAWEJ w Krzeszowie, 30 maja 2020r. , organizowana przez Radę Regionalną FZŚ Reg. Wrocławskiego,

3.2. na Jasną Górę, będzie to XXVII PIELGRZYMKA FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W POLSCE , w dniach 18 - 19 lipiec 2020r, organizowana przez Radę Narodową FZŚ w Polsce.

Proszę Przełożonych o przekazanie ww informacji Braciom i Siostrom we Wspólnotach. Szczegółowe plany spotkań, pielgrzymek będą przesyłane do Wspólnot na miesiąc przed ich terminem.

br Zbigniew Mirecki ofs

Komunikat nr 1/18 - 2019

K O M U N I K A T nr 1/18

            Ustalono terminy regionalnych rekolekcji, spotkań, pielgrzymek w roku 2019

 

dla FZŚ Regionu Wrocławskiego:

1. Rekolekcje regionalne

1.1. Ząbkowice Śląskie - DOM REKOLEKCYJNY KSIĘŻY PALLOTYNÓW,

       termin: 24, 25, 26 maj 2019r. , dla około 50 osób,

1.2. Głogów - CISI PRACOWNICY KRZYŻA,

       termin: 15, 16, 17 listopad 2019r. , dla około 50 osób,                      

2. Spotkania

2.1 Dzień Skupienia w regionie – 40 lecie zatwierdzenia odnowionej posoborowej    
Reguły FZŚ, 11 maj 2019r. , miejsce spotkania – kościół św. Franciszka z Asyżu we Wrocławiu,

2.2. Dzień Skupienia – w rejonie, organizowany przez FZŚ w Nowej Soli z Młodzieżą Franciszkańską z udziałem Wspólnot z Zielonej Góry, Legnicy, Żar , Głogowa, Nowej Soli, innych.

Termin 25 maj 2019r , miejsce – parafia św Antoniego w Nowej Soli.

2.3. Dzień Skupienia – w rejonie, w Sanktuarium Wambierzyckiej Królowej Rodzin i Patronki Ziemi Kłodzkiej, w dniu 08 września 2019r. organizowany przez FZŚ w Kłodzku, dla Wspólnot z: Ząbkowic Śląskich, Strzelina, Kłodzka,

2.4. Spotkanie z duchowością franciszkańską organizowane przez Wspólnotę

FZŚ przy parafii św. Antoniego we Wrocławiu , w dniu 06 października 2019r.

       Miejsce spotkania parafia św Antoniego we Wrocławiu.

3. Pielgrzymki

3.1. do SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ JUTRZENKI NADZIEI w Grodowcu (około 20 km od Lubinia) , 15 czerwca 2019r. , organizowana przez Radę Regionalną FZŚ Reg. Wrocławskiego,

3.2. na Jasną Górę, będzie to XXVI PIELGRZYMKA FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W POLSCE, w dniach 19 - 20 lipiec 2019r, organizowana przez Radę Narodową FZŚ w Polsce.

Ww informacje należy wprowadzić do planów spotkań, pielgrzymek w poszczególnych Wspólnotach. Rada Regionalnana FZŚ będzie wysyłała powiadomienia na miesiąc przed ich terminem.