CZYTAJ TERAZ

Wiadomość - 01-03.2022

W parafii św Franciszka z Asyżu w Zielonej Górze w dniu 19.03.2022 odbył się Dzień Skupienia z okazji 100 rocznicy śmierci bł Anieli Salawy. W spotkaniu uczestniczyli tercjarze ze                                               

wspólnoty w Nowej Soli i parafii św Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze. Notatka ze spotkania w Aktualnościach.

Wiadomość -02-03.2022

Parafia św Franciszka z Asyżu we Wrocławiu w dniu 12.03.2022 przyjęła relikwie bł Anieli Salawy. Było to związane z Dniem Skupienia na okoliczność 100 rocznicy śmierci bł Anieli Salawy.

W spotkaniu uczestniczyli wrocławscy tercjarze z FZŚ z parafii św Augustyna, św Antoniego, św Karola Boromeusza. Uczestniczenie w Eucharystii z Asystentami wspólnot poprzedziło nabożeństwo Drogi

Krzyżowej. Spotkanie zakończyło się agapą. Więcej informacji w Aktualnościach.

 

Wiadomość - 03-03.2022

We wspólnocie FZŚ w Złotoryi odbyła się w dniu 13.03.2022 wizytacja bratersko pasterska I kapituła wyborcza, którą przeprowadzili o.Józef Cydejko - Asystent Reg.i s.Bożena Oleksów - Przełożony Regionalny.

Ponownie wybrano na przełożonego wspólnoty br Zbigniew Bierwieńskiego.

 

Wiadomość - 04-04.2022

Wspolnota FZŚ w Nowej Soli w dniu 18.032022 przeżywała uroczystość złożenia profesji wieczystej przez s. Bogusławę i s. Mariolę.

Kategoria: /