10 czerwca 2017 - Kapituła Regionalna we Wrocławiu

    W dniu 10 czerwca 2017r. we Wrocławiu, parafii św Augustyna odbyły się wybory do Rady Regionu Wrocławskiego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce.

Kapitule przewodniczył Delegat Przełożonego Narodowego FZŚ w Polsce br. Zygfryd Smarzyk.

W sesji wyborczej uczestniczyło 34 członków uprawnionych do głosowania z 20 Wspólnot Miejscowych.

   Kapitułę Wyborczą poprzedziła wizytacja bratersko – pasterska Rady Regionalnej FZŚ, przeprowadzona przez o. Zdzisława Gogolę Asystenta Regionalnego FZŚ w Polsce oraz br Zygfryda Smarzyka Delegata Przełożonego Narodowego FZŚ w Polsce w dniu 9 czerwca 2017r.

 

W wyniku głosowania wybrano do Rady następujące osoby:

Przełożony – br Zbigniew Mirecki

Zastępca Przełożonego – s. Stanisława Szulikowska,

Sekretarz – s. Helena Lichtarska,

Odpowiedzialna za formację – s. Bożena Oleksów,

Skarbnik – br. Stefan Pilcer.

 

Więcej informacji o kapitule będzie podanych na stronie po zatwierdzeniu wszystkich dokumentów do końca miesiąca czerwca br