21 kwietnia 2018 - Spotkanie świeckich frańciszkanów w Nowej Soli

      W dniu 21 kwietnia 2018r. odbył się Dzień skupienia Braci i Sióstr z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i jubileusz 15-lecia istnienia wspólnoty MF TAU w Nowej Soli w parafii p.w. św Antoniego w której opiekę duszpasterska sprawują Bracia Mniejsi Kapucyni.

 

     Spotkanie rozpoczęliśmy jutrznią, dziękując Bogu za to, że nas powołał do FZŚ i MF TAU i obficie nam błogosławi. Przez ten dzień przeprowadził nas wikariusz prowincjonalny brat Tomasz Protasiewicz. Poprzez konferencję, kazanie i nabożeństwo starał się nam przybliżyć znaczenie duchowości Tau. Wskazywał na szczególne znaczenie Tau dla św Franciszka.   Na specjalnym nabożeństwie zostaliśmy na czołach naznaczeni tym znakiem. Nasi bracia kapucyni odnowili swoje śluby zakonne, a my siostry i bracia z FZŚ odnowiliśmy naszą profesję. W spotkaniu uczestniczyli Bracia i Siostry z FZŚ z Nowej Soli, Zielonej Góry, Głogowa i Żar.

 

Zachęcam do wejścia na stronę

http://mftau.pl/2018/04/23/jubileusz-15-lecia-mf-tau-w-nowej-soli/

br Tomasz Brzóz przełożony FZŚ w Nowej Soli.