28 września 2014 - pierwsze spotkanie rady

W dniu 28 września 2014r. odbyło się pierwsze spotkanie Rady Regionalnej w siedzibie - parafii św. Augustyna we Wrocławiu. Podczas spotkania zastana-wialiśmy się jak budować wspólnotę Rady Regionalnej aby być bardziej ewange-licznymi w służeniu Braciom i Siostrom. Omawialiśmy wnioski przyjęte na ostatniej Kapitule.

 

Ponadto ustalono między innymi, że:

1.    odbędą się rekolekcje regionalne w dwu terminach:

-      w Ząbkowicach Śląskich w dniach 01 – 03.05.2015r ( jak dotychczas),

-      w planowanym terminie I połowa września 2015r Miejsce rekolekcji do ustalenia

2.    terminy kapituł w FZŚ przy parafii św. Augustyna we Wrocławiu i FZŚ przy parafii Matki Bożej Różańcowej w Kłodzku

3.    członkowie Rady przygotują rozważania różańcowe na pielgrzymkę do Bardo w 2015r.

4.    będą prowadzone przygotowania do spotkania odpowiedzialnych za formację we wspólnotach jeszcze w roku 2014.