Pielgrzymki

14 września 2018 - Pielgrzymowanie świeckich franciszkanów z FZŚ

Pielgrzymowanie świeckich franciszkanów z FZŚ z parafii św Augustyna we Wrocławiu

 

W dniu 14 września 2018 r. świeccy franciszkanie wraz z grupą parafian pod przewodnictwem Asystenta Regionalnego FZŚ br. Tomasza Krygera OFM Cap wyruszyli na trzydniową pielgrzymkę autokarową szlakiem Maryjnym i św. Jana Pawła II.

Nasze pielgrzymowanie rozpoczęliśmy od Domu Rodzinnego – Muzeum Ojca Świętego Jana Pawła II oraz Bazyliki Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach, miejsca o którym sam Jan Paweł II mówił: „tu w tym mieście wszystko się zaczęło”. Muzeum to miejsce niezwykłe, to piękna, nowoczesna multimedialna wystawa w wyjątkowy sposób ukazuje życie Jana Pawła II.

Kolejnym etapem naszej pielgrzymiej drogi to Bazylika Mniejsza z cudowną figurką Matki Bożej Ludźmierskiej Gaździny Podhala w Ludźmierzu. Tutaj w domu Matki przeżywaliśmy Eucharystię, poczym zwiedzaliśmy piękny Ogród Różańcowy, ołtarz polowy otaczający Sanktuarium. Pod ołtarzem polowym mieści się kaplica św. Jana Pawła II. Pośrodku ogrodu na uwagę zasługuje jeden z niewielu pomników przedstawiający postać Ojca Świętego w pozycji klęczącej. Ciekawostką jest Brama Wiary, na niej zamieszczony napis: „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi gdy przyjdzie?” (Łk 18,8). Trochę zmęczeni ale radośni dojechaliśmy do Domu Pielgrzyma „Opoka” w Starym Sączu, miejsca naszego zakwaterowania.

Z Przewodnikiem udaliśmy się do Ołtarza Papieskiego, przy którym 16 czerwca 1999 r. Papież kanonizował bł. Kingę. W dolnej części muzeum widzieliśmy eksponaty m.in. pierwszą piuskę papieską z inauguracji Jego pontyfikatu, sutannę, narty, pamiątki z Jego pielgrzymek.

Następnego dnia – w Kościele Trójcy Świętej przy Klasztorze Sióstr Klarysek w Starym Sączu przeżywaliśmy Eucharystię. Niepowtarzalny klimat tego miejsca, wspaniała atmosfera do modlitwy, miejsce wyciszenia i skupienia, zwiedzaliśmy oczywiście w części dostępnej dla pielgrzyma. Niezwykłe wrażenie robi w Kościele barokowa ambona, obiekt unikalny z 1671 r. w kształcie drzewa genealogicznego Jezusa Chrystusa i Jego Matki. Na wewnętrznym dziedzińcu Sióstr Klarysek – Dom Św. Kingi, w którym kiedyś zamieszkiwała św. Kinga obecnie Muzeum Sztuki Sakralnej oraz pamiątek związanych z beatyfikacją Kingi i wizytą Jana Pawła II w Starym Sączu.

Kolejnym punktem naszego programu to Muzeum Regionalne im. Seweryna Udzieli oraz Muzeum Księdza Józefa Tischnera tzw. „Dom na Dołkach”. Zwiedzaniem bazyliki kolegiackiej św. Małgorzaty w Nowym Sączu kończyliśmy nasz przedpołudniowy program.

Po południu wyjazd do Matki Bożej Tylickiej, Opiekunki Rodzin i Uzdrowienia Chorych w Tyliczu, tam przeszliśmy dróżkami różańcowymi, przed którymi widnieją pomniki bpa Piotra Tylickiego i króla Kazimierza Wielkiego.

Kolejną atrakcją zarazem głębokim przeżyciem duchowym były „Ogrody Biblijne w Muszynie”. Poprzez kompozycję roślin, krajobrazu, w wyrazisty sposób przekazują artystyczną wizję Słowa Bożego. Ukazują sceny zawarte w Starym i Nowym Testamencie.

W ostatni dzień pielgrzymowania – modliliśmy się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach oraz zwiedzaliśmy Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach.

Pielgrzymowanie kończyliśmy przy ekspozycji kopii Całunu Turyńskiego, słuchając wykładu Przewodnika zarazem Kustosza Ekspozycji.

Dziękujemy Panu Bogu za piękny czas pielgrzymowania, br. Tomaszowi za odprawiane Eucharystie, za głoszone Słowo Boże oraz Przewodnikom, którzy z ogromnym zaangażowaniem przekazywali bogate treści, pracownikom Domu Pielgrzyma „Opoka”. Wszystkim za wszystko niech Dobry Bóg wynagrodzi.

s. Sabina Raczak ofs – zastępca przełożonego FZŚ przy parafii św. Augustyna we Wrocławiu

30 czerwca 2018 - Pielgrzymka do Wambierzyckiej Królowej Rodzin Patronki Ziemi Kłodzkej

Informacja o pielgrzymce do Sanktuarium w Wambierzycach – 30.06.2018r.

 

         W dniu 30 czerwca 2018r. świeccy franciszkanie regionu wrocławskiego odbyli 22-gą pielgrzymkę do sanktuarium maryjnego. W tym roku do Sanktuarium Wambierzyckiej Królowej Rodzin Patronki Ziemi Kłodzkiej. Tegorocznej pielgrzymce towarzyszyły wydarzenia; rok duszpasterski w kościele pod hasłem "Duch, który umacnia miłość …” , 800 lecie tutejszego sanktuarium, 600 lat parafii w Wambierzycach, ósmy rok Wielkiej Nowenny z okazji zbliżającej się 800 rocznicy powołania przez  św Franciszka wspólnoty braci i sióstr od pokuty, później nazwanej III zakonem, 40 rocznica zatwierdzonej Reguły przez papieża Pawła VI, oraz 100 lecie odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny w której tercjarze franciszkańscy byli od samego początku.

        

         W pielgrzymce uczestniczyli Bracia i Siostry ze wspólnot FZŚ z: Zielonej Góry (2 wspólnoty), Nowej Soli, Jeleniej Góry, Kowar, Jawora, Legnicy, Pieńska, Zgorzelca, Złotoryi, Wrocławia (3 wspólnoty), Strzelina, Kłodzka, Świdnicy, Ząbkowic Śląskich w liczbie 93 osób oraz sympatycy św Franciszka, osoby pragnące nawiedzić to sanktuarium. Tych ostatnich było 67 osób.

Pielgrzymi rozpoczęli swoją obecność w bazylice śpiewem Godzinek do św Franciszka. Potem adorowaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Wspomina się św Franciszka, który „płonął miłością do Sakramentu Ciała Pańskie będąc równocześnie pełen zdumienia dla tak miłosnej łaskawości i tak miłosiernej miłości” (II Celano).

         Msze św. odprawiał proboszcz i kustosz sanktuarium o. Albert Ireneusz Krzywański OFM w koncelebrze z oo: Józefem Cydejko OFMconv, Kunibert Kubiszem OFM (obaj Asystenci Regionalni), Grzegorzem Barcikiem OFMconv (asystent FZŚ w Kowarach) , Ezechiel Adamskim OFM – kapelanem w szpitalu oraz dwoma kapłanami diecezjalnymi. Homilię wygłosił o. Krystian Pieczka OFM nawiązując do ewangelii o św Łukasza o nawiedzeniu Elżbiety przez Maryję. Słuchając homilii mogliśmy przeżywać to ewangeliczne wydarzenie w odniesieniu do cudu jaki miał miejsce w sanktuarium oraz w naszym życiu. „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa” Łk 1.38. Kapłan między innymi wskazał na postawę służenia drugiemu człowiekowi.

           Po Mszy św. Bracia i Siostry mieli czas na odpoczynek i posiłek.

          W następnej kolejności było nabożeństwo - Koronką Franciszkańską – 7 radości do Najświętszej Maryi Panny. Bracia Kapłani o.o. Józef, Grzegorz i Ezechiel czytali Ewangelię i modlitwę końcową. Brat zapowiadał poszczególne radości podając szczegółową intencję np. trzecia radość – Maryja rodzi Jezusa bez jakiegokolwiek bólu zachowując całkowicie dziewictwo. Rozważanie tej radości ofiarowano za rodziców oczekujących dziecka, za kobiety leczące się aby mogły urodzić, za rodziców którzy przyjęli chore dzieci oraz za wszystkich broniących życia. Bracia i Siostry śpiewali pieśń, przełożeni wspólnot odmawiali modlitwę.

Po zakończeniu modlitwy o.Kunibert podzielił się refleksją z tej pielgrzymki.

         Br Zbigniew Mirecki dziękował Bogu za dar pielgrzymowania do sanktuarium z tradycją 800 lat, za opiekę i gościnę Braci Mniejszych tutaj posługujących. Wskazał, że w tym świętym miejscu naznaczonym przez Boga obecnością Maryi, rozpoczynamy uroczyste świętowanie 40 lecia Reguły FZŚ               w naszym Regionie. Należy wspomnieć, że Reguła została zatwierdzona w dniu 24.06.1978r.(sobota) w 16 roku pontyfikatu Papieża Pawła VI.

         Matkę naszego Pana, świętą Bożą Rodzicielkę, Dziewicę, uczynioną Kościołem, prosimy o wypraszanie dla Braci i Sióstr, Łask Ducha Bożego, Ducha Pańskiego dla rozeznania swojego życia w świetle Reguły. Aby czas świętowania był skutecznym nawracaniem się.

         Następnie zapowiedział, że prowadzone są przygotowania abyśmy w następnym roku pielgrzymowali do sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. W tej sprawie została wysłana prośba do Kustosza Sanktuarium o zatwierdzenie terminu pielgrzymki. Do wszystkich Braci i Sióstr w FZŚ Regionu Wrocławskiego skierował prośbę, aby każdy przeczytał uważnie Regułę Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w miesiącu lipcu br. To co Duch Boży wskaże podczas refleksji na wybranym tekstem, należy ofiarować Matce Bożej Anielskiej w dniu 2 sierpnia br .W stosownym czasie jeżeli tylko będą ku temu warunki, wskazane jest podzielić się tym osobistym darem we wspólnocie.

br Zbigniew Mirecki, ofs – lipiec 2018r.

 • IMG_2009
 • IMG_2012
 • IMG_2018
 • IMG_2020
 • IMG_2028
 • IMG_2030
 • IMG_2036
 • IMG_2039
 • IMG_2040
 • IMG_2042
 • IMG_2043

24 czerwca 2017 - Pielgrzymka regionalna do Sanktuarium Matki Bożej Bardzkiej Strażniczki Wiary

Pielgrzymka regionalna FZŚ Regionu Wrocławskiego do Sanktuarium

Matki Bożej Bardzkiej Strażniczki Wiary w dniu 24.06.2017r.

w Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

         Tegoroczną pielgrzymkę do naszej „dolnośląskiej porcjunkuli” przeżywa-liśmy ze słowami „Matkami dla Niego są, gdy noszą Go w sercu i w ciele przez miłość Boską oraz czyste sumienie” słowa św. Franciszka. Naszą uwagę skierowaliśmy na osobę św. Alberta Chmielowskiego – Patrona Regionu, osobę nam bliską. W bazylice przywitał pielgrzymów kustosz i proboszcz parafii o. Mirosław Grakowicz CSsR. Przekazał w słowach życzliwość i radość ze spotkania w miejscu świętym ze świeckimi franciszkanami.

         Jak każdego roku pielgrzymowanie rozpoczęliśmy od Adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Adorację prowadził Asystent Regionalny o. Tomasz Kryger OFMCap. Cisza modlitewna była przeplatana krótkimi rozważaniami kapłana. Jedno z nich brzmiało:

         Panie, nasze środowisko religijne jest cząstką Kościoła. Błogosław nam, abyśmy żyjąc według Ewangelii, mogli ubogacać cały Kościół.(..) Dalej prosił :

o błogosławieństwo dla chorych Tercjarzy,

o siłę potrzebną dla przełożonych wspólnot FZŚ,

o zdrowie dla naszych asystentów i opiekunów duchowych,

o mądrość dla Rady Regionalnej.

Na zakończenie przywołał słowa św. Alberta „Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii: czyż Jego miłość mogłaby obmyśleć jeszcze coś piękniejszego? Skoro jest Chlebem i my bądźmy chlebem. Skąpy jest ten, kto nie jest jak On. Dawajmy siebie samych."

         Eucharystia to punkt kulminacyjny pielgrzymki, największa radość świeckich franciszkanów być razem jako wspólnota przed Panem Jezusem.

Mszę Św. sprawował o. Tomasz Kryger w koncelebrze z o. Józefem Cydejko OFMConv i o.Kazimierz Golcem OFMCap (proboszcz i asystent wspólnoty) z Nowej Soli. Homilię głosił o.Józef wskazując wartość modlitwy w naszym życiu. Przypomniał nam jak należy się przygotowywać do modlitwy aby być wysłuchanym.

Tradycyjne ucałowanie Figurki Matki Bożej (najstarszej figurki romańskiej w Polsce) jest głębokim osobistym przeżyciem.

Przerwa. Czas na posilenie się bułeczkami podarowanym przez o.Mirosława i rozmowy braterskie. Jak dobrze nam być razem. Po przerwie wyruszyliśmy na Dróżki Różańcowe, by rozważać tajemnice różańca ze św. Albertem.

Przed każdym rozważaniem były zgłaszane intencje. Bracia i Siostry, którzy nie mogli pójść na dróżki zostali w sanktuarium i tam odmawiali różaniec.

Przy tajemnicy „Biczowanie” słyszeliśmy takie słowa „Bracie Albercie, pomóż, by dokonywało się w nas „tak”: „tak” serca, słów i czynów, bo „bez miłości grosz jest szorstki, strawa podana niesmaczna, opieka najlepsza niemiła”.

         W pielgrzymce uczestniczyły 64 osoby, ze wspólnot w miejscowościach: Kłodzko, Nowa Sól, Jelenia Góra, Wrocław (z 3 wspólnot), Zgorzelec, Pieńsk, Jawor, Legnica, Złotoryja, Ząbkowice Śląskie, Świdnica (2 wspólnoty).

Przed pożegnaniem i udzieleniem błogosławieństwa przez kapłana, każdy pielgrzym zabierał ze sobą „wylosowaną” intencję nieznanego „pielgrzyma” do przemodlenia. Intencje dotyczyły ważnych spraw osobistych, wiary, kościoła, nawrócenia. Przed rozstaniem, wszyscy odśpiewali franciszkański hymn.

br Zbigniew Mirecki

11 listopada 2017 - Pielgrzymka do Świątyni Opatrzności w Warszawie

PIELGRZYMKA FRANCISZKANÓW ŚWIECKICH REGIONU WROCŁAWSKIEGO

NA UROCZYSTOŚCI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA 2017 R

DO ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ W WARSZAWIE

         Odpowiedzialna za pielgrzymkę s. Stanisława Szulikowska ofs oraz o.Kunibert Kubisz OFM.

         Grupa 50-cio osobowa braci i sióstr w tym część sympatyków z Wspólnot FZŚ, na zaproszenie Kardynała Kazimierza Nycza Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego wyruszyła do świątyni Opatrzności Bożej na obchody 99 rocznicy Niepodległości Polski. W Stolicy powitało nas pięknie wschodzące słońce jakby zapowiadające dobry dzień. Z przewodnikiem zwiedzaliśmy Panteon zasłużonych Polaków. Tam znajdują się relikwie świętych kapłanów, między innymi św. brata Alberta Chmielowskiego patrona naszego Regionu.

        

         O godzinie 12 uczestniczyliśmy we Mszy świętej którą sprawował o.Kunibert z biskupem   warszawskim   Rafałem Markowskim za wolną Ojczyznę, za nasze Wspólnoty i za nasze rodziny. Biskup Rafał powitał nas słowami „Niech będą błogosławione nogi tych co tu przychodzą.” Byliśmy wdzięczni za te słowa, bo to już kolejny raz nawiedziliśmy Świątynię  ( w ubiegłym roku byliśmy na Święcie Dziękczynienia za chleb).

        

         Po przerwie na obiad wróciliśmy do Świątyni na niezwykły koncert. Była to Msza F-dur Józefa Michała   Ksawerego Poniatowskiego, krewnego ostatniego polskiego króla. Utwór ten powstał w czasie, gdy Polska nie była na mapie Europy. Dzieło wykonali wybitni polscy artyści pod batutą Pedro Amarala, dyrektora artystycznego Filharmonii Lizbońskiej. Dla wszystkich było to wielkie przeżycie.

         Złączeni w dziękczynnej modlitwie za opiekę Opatrzności Bożej nad naszą Ojczyzną wróciliśmy szczęśliwie do naszych domów i rodzin.

Opracowała s. Stanisława Szulikowska ofs

25 czerwca 2016 - Pielgrzymka na Jasną Górę w Częstochowie

  W dniu 25.06.2016r odbyła się pielgrzymka na Jasną Górę poprzedzona nocnym czuwaniem z 25/26.06. Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa „Braćmi dla Niego są, kiedy spełniają wolę Ojca, który jest w niebie". Z wielu wspólnot naszego Regionu Bracia i Siostry uczestniczyli w nocnym czuwaniu i pełnym programie dnia następnego.