20 czerwca 2015 - pielgrzymka do Barda Śląskiego

W dniu 20 czerwca 2015 r. – świeccy franciszkanie Regionu Wrocławskiego przeżywali 20-tą pielgrzymkę do metropolitarnego sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej w Bardo Śląskim, naszej dolnośląskiej Porcjunkuli. W tym roku pielgrzymkę opatrzyliśmy hasłem - Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię za wstawiennictwem Maryi – Matki naszego Pana Jezusa Chrystusa.

W pielgrzymce uczestniczyli Asystenci Regionalni – o.Kunibert Kubosz OFM, o.Zenon Pieprzak OFMCap, o.Grzegorz Marszałkowski z Nowej Soli, Bracia i Siostry ze wspólnot regionu wrocławskiego, Sampatycy św.Franciszka. Po Adoracji Pana Jezusa w bazylice pw. NMP, uczestniczyliśmy w Eucharystii, której przewodniczył o.Kubosz w koncelebrze z o.Pieprzakiem i o. Cydejko OFMConv, o.Grzegorz Marszałkowski OFM Cap.  Była czytana Ewangelia  wg św. Jana J 2,1-12 „Wesele w Kanie Galilejskiej”.

Dziękowaliśmy Bogu za wstawiennictwem Matki naszego Zbawiciela za wszelkie Łaski otrzymane od Boga, prosiliśmy o miłosierdzie dla nas, naszych wspólnot, rodzin, parafii NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNYW BARDZIE otoczonej opieką duszpasterską Ojców Redemptorystów. Powierzaliśmy troskę o rozwój duchowy naszych wspólnot, o wierność Regule. Prosiliśmy o Łaskę powołania do FZŚ.

Przy rozważaniu tajemnic z życia Pana Jezusa na dróżkach różańcowych, modliliśmy się za  wspólnoty z poszczególnych diecezji, byłych przełożonych Rady Regionalnej, Asystentów, zmarłych o. Nikodema Suchanka, Tarsycjusza Waszec-kiego. Powierzaliśmy w tej modlitwie nasze słabości i skruchę za popełnione grzechy.

Bracia i Siostry, którzy nie mogli pójść na dróżki różańcowe, modlili się w sanktuarium. I tak jedni i drudzy zachowali jedność w modlitwie.

Pielgrzymkę zakończyliśmy tworząc krąg braterski, śpiewając nasze Pokój i Dobro, obdarowując się uśmiechem. Przed rozejściem uczestnicy pielgrzymki wybierali losowo intencje modlitewne złożone podczas pielgrzymki. Każdy kto wybrał intencję przyjął zobowiązanie modlitwy wstawienniczej na okres do następnej pielgrzymki.

Kategoria: /