Rekolekcje

11-2019 - Rekolekcje w Głogowie

REKOLEKCJE w GŁOGOWIE 2019

                

   W dniach od 15-17.11.2019r. odbywały się rekolekcje Franciszkańskiego Zakonu Świeckich – Regionu Wrocławskiego w Domu Rekolekcyjnym „ Cisi Pracownicy Krzyża „ w Głogowie . Przybyłych Wspólnot FZŚ z Nowej Soli , Kowar, Jeleniej Góry , Zielonej Góry ( z parafii św Franciszka z Asyżu i św Jadwigi), Świdnicy, Żar , Strzelina , Głogowa i Wrocławia - przywitał przełożony FZŚ  z Nowej Soli br .Tomasz Mróz , zastępując przełożonego FZŚ Regionu Wrocławskiego br. Zbigniewa Mireckiego, który z powodów zdrowotnych nie mógł przybyć do Głogowa. Br. Tomasz przedstawił plan rekolekcji.  Rekolekcjonistą był o.Zdzisław Gogola OFMConv O. dr hab. Zdzisław Gogola OFMConv, prof. Uniwersytetu Papieskiego JP II, Asystent Narodowy FZŚ.                                  

   W rekolekcjach uczestniczyło około 55 osób , najliczniej profesi wieczyści. W tej grupie były dwa małżeństwa należące do FZŚ oraz 6 przełożonych FZŚ.

Piątek 15.11.2019r

   Duchową ucztę rozpoczęliśmy – liturgią godzin – Nieszpory. Wieczorem przeżywaliśmy mękę Pańską. Br.Tomasz czytał rozważania Drogi Krzyżowej  z tekstu przedstawionego na pielgrzymce na Jasną Górę w br.

   Podczas Mszy św. pod przewodnictwem o. Zdzisława Gogola. Tematem homilii było czytanie ks. Mądrości 13-1-9 Głupi….. „Głupcami są jeżeli nie poznali Boga. Dotknąć dzieła Bożego – świat cały winien wykorzystać najpierw swój rozum ,który dzisiaj doskonali Boży Świat – niszcząc przyrodę. Bóg stworzył mężczyznę   i kobietę , jak można zakwestionować godność człowieka…….

Każdego dnia w łączności braterskiej pamiętaliśmy o chorych i nieobecnych siostrach i braciach.

Dzień zakończyliśmy - Apelem Jasnogórskim i Kompletą.

Sobota 16.11.2019r.

   Poranek rozpoczęliśmy – Godzinkami ku czci NMP. Następnie odmówiliśmy – JUTRZNIĘ . Uczestniczyliśmy w adoracji Najświętszego Sakramentu i we Mszy św.

   Tematem homilii była – MODLITWA – Potrzebny jest dłuższy czas na modlitwę. Ponieważ jesteśmy zakorzenieni w tym co materialne. Relacja do Boga to potok słów , często interesownych. Bóg dobrze wie co nam jest potrzebne . Należy wypełniać wolę Bożą . Musimy być cierpliwi. św. Franciszek – Pan objawił mi najpierw budowę kościoła z kamieni , później uświadomił sobie ,że należy stworzyć wspólnotę. Pan dał braci , nie On sobie wybrał . Każde wzniesienie myśli do Boga; jest modlitwą .Wyzwolić zakochanie się w Bogu .”Miłość nie jest kochana” . Jeżeli ja mieszkam w Bogu , to Bóg mieszka we mnie , bo Bóg jest miłością.

O godz. 15 była odmawiana franciszkańska Koronka do siedmiu radości NMP

     I konferencja - sumienie

Spojrzenie na siebie przez rozeznanie swojego sumienia. Bez dobrego sumienia nie ma dobrego życia.

Rodzaj sumienia – umysł praktyczny ; przed uczynkowy /wartościowy/

                                                                     Po uczynkowe /refleksja po co/

Jest sumienie nakazujące , pozwalające, pewne - wg PISMA ŚW.

                           Wątpliwe - przeciw pewnemu / nie działać/

                           Prawidłowe - idealne

                           Błędne   -/ale ja myślę dobrze/

                           Szerokie - błąd osądu , zatwardziałe , faryzejskie ,lekkomyślne,

                           Zawikłane - /opieka nad bezdomnymi i alkoholikami…./

                         Skrupulatne – chore

II Konferencja : Praca nad sobą

  Wszyscy zostali powołani do wielkości , świętości. W rozumieniu wolności Bóg mieszka w nas , jesteśmy dziełem Bożym . Każdemu Pan Bóg dał ciało i duszę, jako dzieło nie dokończone , każdy musi to dzieło dokończyć . Człowiek przyjmuje dobro i zło , charakter jest wyrysowany na stałe w człowieku. Na nasz charakter wpływa nasza praca nad sobą. Przez nasze życie możemy odkrywać nasze cechy /dobre i złe/ Praca nad sobą jest najbardziej twórcza. W sztuce musi być wyrażona dusza. Praca chwali Boga. Pokora jest prawdą. Z człowiekiem  z charakterem dogadujemy się bardzo szybko.

  Podczas pobytu na rekolekcjach wiele dowiedzieliśmy się o pracy duszpasterskiej franciszkanów komnwentualnych. o. Zdzisław Gogola wyświetlił nam film ukazujący działalność franciszkanów na misji w Peru . Dzięki temu zapoznaliśmy się z ich codzienną pracą w Pariacoto . Wstrząsająca była męczeńska śmierć o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka. Najważniejsze jest to, że tubylcy tamtych okolic bardzo sobie cenią obecność  zakonu franciszkanów i pamiętają o nich w modlitwach.

Po konferencji odmówiliśmy liturgię godz.-nieszpory

W dniu 16.11.19r. odbyło się spotkanie braterskie . W przyjemnej atmosferze przy słodyczach , każdy z uczestników przedstawiał się i krótko informował o swoim powołaniu i wspólnocie a s. Ewa Krakowiak z s. Marzenną Polak w bardzo humorystyczny sposób odczytywała charakterystykę danego imienia. Na zakończenie dnia odmówiliśmy KOMPLETĘ.

Niedziela 17.11.2019r

  Dzień Pański rozpoczęliśmy odmawiając godzinki ku czci św. Franciszka.
Następnie odmawialiśmy liturgię godz. – JUTRZNIĘ

Niedzielnej Eucharystii przewodniczył o. Zdzisława Gogola w koncelebrze  z o. Tomaszem Krygierem ofm cap – asystentem regionalnym.

Homilia była głoszona przez o. Zdzisława Gogolę–temat koniec świata.
Koniec świata nastąpi wtedy kiedy będzie odprawiona ostatni raz EUCHARISTIA. Zawierzmy siebie Chrystusowi i jego polityce przez PISMO ŚW.

Przed konferencją s. Marzenna odczytała wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej.

Konferencja z dnia 17.11.19r. - umieć się zatrzymać.

  Biegając myślimy , że lepiej żyjemy . Należy więcej czasu przeznaczyć dla ducha niż dla ciała . Żyjąc w napięciu szybciej się zużywamy, tego nie zauważamy. Należy usiąść – wysłuchać drugiego człowieka. Nie czekaj aż zatrzyma cię Pan Bóg. Boimy się spotkać z samym sobą /np. spowiedź /. Dobra rozmowa jest dobrym lekarzem, złe rozmowy – najgorszym lekarzem. Nie należy bać się słuchać , bo w słuchaniu jest już rozwiązanie problemu. Przez milczenie wiele problemów jest nie rozwiązanych.

  Podczas rekolekcji odbywały się spotkania braterskie w różnej formie,  np. wspólna modlitwa przed posiłkiem. Przychodząc do jadalni przed każdy posiłkiem zajmowaliśmy inne miejsce , dzięki temu mogliśmy się lepiej poznać  i przyjemnie porozmawiać. Warunki do przeżywania rekolekcji były bardzo dobre, dzięki staraniom Wspólnoty „Cichych Pracowników Krzyża” . Będziemy wspominali kaplicę w domu rekolekcyjnym, ze starannym wystrojem, zadbaną. W tym miejscu dobrze nam być razem.

s. Ewa Taraszkiewicz ofs, przełożona FZŚ przy parafii św Franciszka z Asyżu we Wrocławiu

 • zd1
 • zd2
 • zd3
 • zd4
 • zd5
 • zd6
 • zd7
 • zd8

24-26 maja 2019 - Rekolekcje w Ząbkowicach Śląskich

Rekolekcje Regionalne FZŚ - 2019

Coroczne rekolekcje   FZŚ Regionu Wrocławskiego odbyły się   w Domu Rekolekcyjnym   Księży Pallotynów   w   Ząbkowicach Śląskich   w   dniach   24-26 maja 2019r. , w 8 roku Wielkiej Nowenny na Jubileusz 800 lecia, rocznicy powstania III Zakonu Świętego Franciszka ze słowami „Poświęceni ku jedności" z listu do wiernych św Franciszka z Asyżu (redakcja pierwsza).

Hasło rekolekcji „Komunia rodzi Komunię”.

Rekolekcje głosił O.Kunibert Kubosz OFM Asystent Regionalny.

W kolejnych dniach rekolekcji uczestniczyliśmy; we Mszy Św. , modlitwie brewiarzowej, Adoracji Najświętszego Sakramentu, nabożeństwie majowym, śpiewaniu Godzinek ku czci Najświętszej Maryi Panny, Apelu Jasnogórskim, modliliśmy się Koronką do Miłosierdzia Bożego i odmawialiśmy różaniec.

O. Kunibert wygłosił konferencję „Komunia rodzi Komunię”  przywołując słowa św, Jana Pawła II „ Nie da się zrozumieć człowieka bez Chrystusa” Komunia rodzi komunię -Wspólnota rodzi Wspólnotę, jedność   rodzi jedność. Według  św. Franciszka czytamy w Regule„ niech na wzór Chrystusa kształtują swój sposób myślenia i działania poprzez całkowitą przemianę wewnętrzną ,którą ze względu na słabość ludzką trzeba codziennie podejmować”...  

Podczas Mszy św. w homilii rekolekcjonista skierował uwagę słuchaczy na Maryję Wspomożycielkę Wiernych , która wzywa nas do wiernego życia w Bogu. Ufni w pomoc Maryi, trzeba nam jeszcze większej jedności z Chrystusem, a zbudujemy jedność w małżeństwach, rodzinach, zakonach.

W kolejnej Mszy św. Ojciec wygłosił homilię upominając słuchaczy, że „W życiu spotyka nas wiele cierpień, największe jednak gdy zadane jest przez człowieka. „Gdybyście byli ze świata, świat by was miłował jako swoją własność.  Ale ponieważ   nie   jesteście z tego świata,... dlatego   was   świat nienawidzi” Ew, J 15: 18-21 .  

Rekolekcjonista wygłosił konferencję poświęconą naszemu   Patronowi   Regionu   Wrocławskiego św Albertowi   Chmielowskiemu. Przypomniał słowa św,   Jana   Pawła   II , wypowiedziane podczas wyniesienia Brata Alberta na ołtarze: „Brat Albert w swoim życiu osiągnął   szczyt   świętości,   postępując   drogą   miłości” Słowo Boże było pochodnią dla jego zmęczonych stóp i światłem na jego ścieżce.

Spotkanie braterskie było wypełnione   śpiewem do Matki Bożej. Przecież   to miesiąc maj. Śpiewaliśmy pieśni franciszkańskie   które   znamy oraz   uczyliśmy się tych jeszcze dla nas mało znanych. Apel   jasnogórski   poprowadził   o. Kunibert   z   rozważaniem oraz dziesiątką   różańca. Dalszą część spotkania braterskiego poprowadziła s. Iwona ze w Braćmi i Siostrami ze Wspólnoty FZŚ przy parafii  św Antoniego z Wrocławia, która przeprowadziła sprawdzian z   wiedzy  o duchowości franciszkańskiej,  

Podczas Eucharystii brat Zdzisław ze Wspólnoty FZŚ Miłosierdzia Bożego w Świdnicy złożył   Profesję   Wieczystą. Siostry ze Wspólnoty FZŚ przy Klasztorze Sióstr Klarysek w Ząbkowicach Śląskich; Bożena, Alicja i Marianna rozpoczęły Nowicjat. W południe odśpiewano Anioł Pański, potem odbyło się majowe nabożeństwo z błogosławieństwem. Zakończono odśpiewaniem Te Deum.

W rekolekcjach uczestniczyło 34   osób   Braci i Sióstr z 10 Wspólnot.

                           s. Stanisława Szulikowska ofs

Zastępca Przełożonego Rady Regionalnej FZŚ Regionu Wrocławskiego

 • 1150619
 • 2150619
 • 3150619
 • 4150619
 • 5150619
 • 6150619

05 - 2018 Rekolekcje regionalne FZŚ w Ząbkowicach Śląskich maj 2018

Kolejny rok przeżywania rekolekcji regionalnych w Ząbkowicach Śląskich, w domu rekolekcyjnym Księży Pallotynów. W tym roku dla naszych rekolekcji treścią przewodnią były słowa św. Franciszka z Asyżu: "Posiąść Ducha Pańskiego" (2 Reg 10,9). Nawiązywały one do tematu roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

Rekolekcje prowadził Asystent Regionalny FZŚ o. Tomasz Kryger OFMCap. Kapłan przekazał wezwanie, by posiąść Ducha Świętego. Został On nam dany już w czasie Chrztu świętego. Duch Święty wspomaga nas, byśmy wypełniali nasze przyrzeczenia Chrztu świętego, a także naszej profesji, w czasie której te przyrzeczenia odnowiliśmy. Jesteśmy wezwani, by żyć miłością ewangeliczną, a ona jest uboga i posłuszna, i taka przede wszystkim ma być miłość franciszkańska. Dla św. Franciszka ubóstwo było największym darem i zyskiem. Ludzie się boją i lękają ubóstwa. Natomiast być prawdziwie ubogim, to mieć wszystko u Boga. Mamy przykład Hioba, który traci wszystko, ale wie co znaczy być i mieć wszystko u Boga. „Ubóstwo to nie dziadostwo“ - zaznaczył o. Tomasz. Tercjarz franciszkańśki - papież Jan XXIII na rozpoczęcie Soboru Watykańskiego II powiedział: „Kościół jest Kościołem wszystkich, a nade wszystko Kościołem ubogich“. Ubogi to człowiek zawierzenia. „Nie chcemy niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa“, bo wiemy „komu zawierzyliśmy“.

            Człowiekiem zawierzenia Bogu był też Abraham, który musiał zrezygnować ze swoich planów, wizji na życie, opuścić swoją ziemię. Abraham stanął przed próbą, rozmawiał z Bogiem. Pozwolił oddać się Bogu w geście zawierzenia. Ojciec Rekolekcjonista ukazał nam kilka stopni wiary: wiara we wszechmoc Boga: na tym etapie spotykamy się z typową modlitwą prośby; kolejny stopień to zawierzenie mądrości Boga: tutaj będzie modlitwa - „jeśli chcesz, to proszę daj“, przykład modlitwy Jezusa w Ogrójcu, przykład trędowatego, na tym etapie wiary, to odkrywanie sensu nieszczęścia. Natomiast ostatni stopień, to zawierzenie miłości Boga. To uświadomienie sobie, że Bóg mnie kocha – modlitwa staje się aktem miłości, modlitwa dziękczynienia za wszystko. Św. Franciszek często się modlił „Bóg mój i wszystko“.

            W ostatniej konferencji ujrzeliśmy przyład Maryi współpracującej z Duchem Świętym. Wtedy przypomniał nam art. 16 Konstytucji FZŚ cyt.: „Maryja jest wzorem miłości płodnej i wiernej dla całej wspólnoty kościelnej. Franciszkanie świeccy i ich wspólnoty niech starają się żyć doświadczeniem Franciszka, dla kórego Dziewica była przewodniczką jego życia i dzieł; z Nią jak uczniowie w Zielone Święta, niech przyjmują Ducha, by urzeczywistaniać się w miłości“. Św. Franciszek miał żywą więź z Najświętszą Maryją Panną oraz wielkie nabożeństwo do Niej. Szczególną troską otaczał kościółek Matki Bożej Anielskiej.

Każdy dzień rekolekcji miał swój porządek modlitewny, była adoracja Pana Jezusa, udział we Mszy świętej, konferencje, spotkania braterskie. Byliśmy na modlitwie w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, opiekują się Siostry Klaryski od Wieczystej Adoracji. A potem spacerowaliśmy ulicami Ząbkowic Śląskich, by cieszyć się tym, co w mieście jest piękne, historyczne, co pokazuje dorobek jego mieszkańców.

W rekolekcjach uczestniczyło ponad 50 osób z 11 wspólnot: ze Świdnicy, Wrocławia, Strzelina, Kłodzka, Ząbkowic Śląskich, Kowar, Zielonej Góry, Jawora. Każde spotkanie na rekolekcjach kończy się „losowaniem“ intencji modlitewnej za Brata/Siostrę. Ta modlitwa to element budowania braterstwa ewangelicznego we wspólnotach.

s.Marzena Polak ofs, br Zbigniew Mirecki ofs

{gallery}rekolekcje1{/gallery}

30.11-02.12 - 2018 - Rekolekcje regionalne w Głogowie 2018r.

Notatka z Regionalnych rekolekcji w Głogowie w 2018r.

         Bracia i Siostry z FZŚ Regionu Wrocławskiego, przeżywali po raz piąty rekolekcje regionalne w Domu Rekolekcyjnym - Cisi Pracownicy Krzyża w Głogowie, w dniach 30.11. i 01,02.12.2018r.

Temat rekolekcji: Lampa Reguły - (40 lat od jej zatwierdzenia)

Prowadzący: o. Tomasz Kryger OFMCap – Asystent Regionalny

         W rekolekcjach uczestniczyli profesi, nowicjusze FZŚ i sympatycy ze Wspólnot z: Nowej Soli, Zielonej Góry (z parafii św Franciszka z Asyżu i z parafii św Jadwigi), Żar, Jeleniej Góry, Kowar, Świdnicy z parafii NMP Królowej Polski, Głogowa, Legnicy, Wrocławia z parafii św Augustyna.

W grupie 55 osób, byli młodzi, dojrzali i z złotej jesieni.

         Każdego dnia: uczestniczyliśmy we Mszy Św., w Adoracji Najświętszego Sakramentu, była modlitwa, konferencje głoszone przez Rekolekcjonistę, mieliśmy spotkania braterskie. Przy modlitwie brewiarzowej, przed każdym odmawianiem psalmu był czytany komentarz św Jana Pawła II.

W piątek rozważaliśmy Drogę Krzyżową, korzystając z tekstu opracowanego przez s.Jolantę Bogdanów z Rady Narodowej.

O.Tomasz na spotkaniu braterskim powiedział, że w intencji naszych rekolekcji modliły się siostry ze  zgromadzeń franciszkańskich: serafitki, felicjanki,  józefitki i sługi Jezusa.

Po Mszy Św. niedzielnej każdy uczestnik, wybrał losowo intencje modlitwy wstawienniczej. To jeden z elementów budowania braterstwa, bez którego nie ma więzi we wspólnocie.

Konferencje wygłoszone przez o. Tomasza dotyczyły:

R e g u ł y, p o w o ł a n i a , m o d l i t w y.

Warto przywołać wybrane wątki z konferencji, aby w nas „zostały na dłużej”.

         - R e g u ł a - jest lampą, narzędziem w życiu, które musi być podłączone do źródła energii. Inaczej lampa będzie bezużyteczna. Reguła, kilkoma zapisanymi stronami, niespełniającymi żadnej roli w życiu tercjarza. Dla nas źródłem energii jest Bóg. Gdy mamy łączność z Bogiem, jesteśmy do Niego podłączeni, pobieramy boską energię i wtedy świecimy lampą Reguły. Możemy być światłem wskazującym drogi naszego franciszkowego życia. Mamy być lampą co świeci franciszkańskimi ideałami, wprowadza jasność, wskazuje na Boży świat. Niesiemy lampę Reguły i idziemy przez życie. Lampa musi być podłączona do źródła światła, którym jest Bóg.

        - P o w o ł a n i e; „Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię…” (Jr 1,5). Taka była historia powołania Jeremiasza. Bóg powołuje nie tylko do FZŚ, ale do małżeństwa, do zawodu nauczyciela czy lekarza, itd. Jesteśmy we FZŚ dlatego, że jesteśmy powołani, czyli wezwani przez Boga do franciszkańskiej wspólnoty. Może nawet nie uświadamiamy sobie, że Bóg mnie woła. Ile musieliśmy usłyszeć słów Pana, być obdarowanymi natchnieniami Ducha Świętego, aby wstąpić do FZŚ. Powołanie Jeremiasza ma moc i siłę, by pokonać opory, które niesie życie. Z literatury znamy św. Franciszka, który pociąga nas swoim życiem. Wielu z nas zapewne usłyszało świadectwo lub osobiście spotkało jakiegoś tercjarza, którym to Bóg posłużył się i objawił nam drogę naszego życia w Kościele. Musimy zrozumieć, że powołanie to tajemnica, którą dotknął nas Bóg.

       - M o d l i t w a ; Rozdz. 8 Reguły podaje: „Tak jak Jezus był prawdziwym czcicielem Ojca, niech i oni uczynią modlitwę i rozważanie duszą swego życia i działania”. Franciszek z Asyżu nie tylko się modlił, ale sam był modlitwą. Chcemy Franciszka podpatrywać w modlitwie, by oddać się dialogowi  z Bogiem. Z osobą kochaną chcę się spotykać! Przed modlitwą jutrznią wołamy „Panie, otwórz wargi moje…” W tej prośbie jest zawarta katecheza o modlitwie: chrześcijanin musi wiedzieć, że bez Ducha Świętego nie mogę powiedzieć „Jezus jest Panem”. Jest to dialog z Najwyższym. Modlitwa to dar Boga dla człowieka – nie odwrotnie.

        

         Wspólnie przeżywane rekolekcje to korzystanie z jeszcze jednej Łaski Boga Najwyższego, który dał nam czas na kontynuację nawracania się. Ale to także możliwość doskonalenia się w odmawianiu modlitwy brewiarzowej, udziału w przygotowaniu do liturgii Mszy św., to troska o śpiew dla Boga, o Brata, Siostrę, dbałość o porządek,

Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!” (Kpł 19, 2).

br Zbigniew Mirecki - ofs

 

 • IMG_2577
 • IMG_2603
 • IMG_2606
 • IMG_2606_
 • IMG_2612-
 • IMG_2615
 • IMG_2617
 • IMG_2625

17 - 19 listopada 2017 - Rekolekcje regionalne w Głogowie

            W tym roku bracia i siostry z jedenastu Wspólnot FZŚ z Regionu Wrocławskiego  z Głogowa, Kryniczna, Nowej Soli, Pieńska, Świdnicy, Wrocławia par. św. Franciszka i św. Augustyna, Zielonej Góry par. św. Jadwigi i św. Franciszka, Żar – spotkało się w Domu Rekolekcyjny Cisi Pracownicy Krzyża - Głogów, organizowane przez Radę Regionu Wrocławskiego FZŚ. Z nami byli sympatycy św. Franciszka, którzy od lat uczestniczą w rekolekcjach regionalnych.

Rekolekcje prowadził o.Tomasz Kryger OFMcap. - asystent regionalny.

Przewodnia myśl rekolekcji - słowa św. Franciszka “Matkami dla Niego są, gdy noszą Go  w sercu i w ciele przez miłość Boską oraz czyste sumienie” w życiu św. Alberta Chmielowskiego.

Rekolekcje rozpoczęliśmy w dniu wspomnienia św. Elżbiety Węgierskiej. W każdym dniu uczestniczyliśmy we Mszy św. i adorowaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, śpiewaliśmy godzinki ku czci Matki Bożej i św. Franciszka,  w piątek rozważaliśmy Drogę Krzyżową ze św. Franciszkiem, codziennie odmawialiśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia; Jutrznię i Nieszpory a wieczorem Apel Jasnogórski z Kompletą.

Wysłuchaliśmy konferencji dotyczących:

-    Talentu – to jednostka miary ale dobry Bóg obdarzył i nas talentami, które musimy rozwijać,

-    Sumienia, które zbudowane jest z 6 pięter: prawdy, prawa, dobra, piękna, piękna wolności i miłości. O wielkości człowieka decydują trzy elementy: sumienie prawe – pewne – wrażliwe. Możemy modelować swoje sumienie w oparciu o Pismo Św.

-    Franciszkańskiej tożsamości kształtowanej w tajemnicy Krzyża. „Jezus zbawia, umierając sam osobiście na krzyżu, nie zbawia mówiąc o krzyżu, ale umierając na krzyżu. Mamy stać się apostołami krzyża, przekonywać innych, że krzyż - znak szaleństwa i głupstwa w oczach świata, jest miejscem naszego zbawienia i że nie ma żadnego innego znaku, w którym moglibyśmy być zbawieni. Mamy iść za Chrystusem czystym, ubogim, posłusznym, posłusznym aż do śmierci krzyżowej. Apostołowie zostali prześcignięci przez łotra w otrzymaniu obietnicy raju. Bo kiedy w chwili słabości zabrakło ich przy krzyżu Zbawiciela, tam na Golgocie, ktoś inny przy Nim na krzyżu umierał - łotr. Pomyśleć, że ten krzyż, który apostołowie po trzech latach przebywania z Chrystusem odrzucili w momencie swego kryzysu, ten sam krzyż w trzy godziny dokonuje zbawienia skazanego na śmierć przestępcy”.

-    Nie chcę i już… tak postępuje sędzia w Łukaszowej Ewangelii z kobietą proszącą o pomoc, mówił do zebranych o.Tomasz. Bóg postępuje jak dobry pedagog ale nie milczy na nasze prośby. On ciągle chce i bierze nas w obronę, stoi po naszej stronie. Jest naszym Ojcem a my Jego dziećmi i mamy prawo się naprzykrzać modlitwami.

           

            Starczyło czasu na rozmowy, radości braterskie i śpiewy przy pięknym akwarium, bo też to buduje wspólnotę w braterstwie ewangelicznym. Dlatego tak ważny jest udział Braci i Sióstr w rekolekcjach regionalnych.

            Każda Wspólnota, uczestnicząca w Rekolekcjach brała czynny udział w prowadzeniu modlitw i czyniła to z pobożnością. Doszliśmy do wniosku, że musimy częściej śpiewać pieśni franciszkańskie.

s. Helena Lichtarska ofs