14.11.2015 - Seminarium duchowości franciszkańskiej

  Starania s. Stefanii Międzybrodzkiej przełożonej z FZŚ z Nowej Soli, życzliwość O.Pawła Tokarza proboszcza parafii św. Augustyna we Wrocławiu, zainteresowanie Braci i Sióstr FZŚ z Regionu Wrocławskiego umożliwiło ustalenie z Dyrektorem Instytutu Studiów Franciszkańskich w Krakowie - O. Andrzejem Zającem, przeprowadzenie we Wrocławiu 4. seminariów o tematyce franciszkańskiej. Pierwsze seminarium na temat pism św. Franciszka prowadził O. Andrzej Zając.

  W spotkaniu uczestniczyli  Asystent Regionalny O. Zenon Pieprzak, profesi wieczyści, nowicjusze, sympatycy św. Franciszka ze wspólnot. Na początku wykładowca przedstawił historię pism pozostawionych przez  św. Franciszka oraz innych dokumentów. Pragnął przekonać słuchaczy jak wiele czasu upłynęło od rozpoczęcia badań nad dokumentami źródłowymi do czasu wydania pierwszych opracowań krytycznych. Praca naukowców w ostatnich latach ukazała bogactwo spuścizny po św. Franciszku. To było wprowadzenie a potem wyjaśniał, że dla św. Franciszka słowo Boga było najwyższą wartością. Chciał by bracia przechowywali je w godnych miejscach, rozważali je i wprowadzali  w życie. Dlaczego św. Franciszek w ogóle pisał? Pisanie Franciszka jest wtopione w jego powołanie. Mam udzielać wonnych słów mego Pana  by dotrzeć do innych. Druga  część wykładu to  przekazanie w punktach twórczości Franciszka: reguły, napomnienia i zachęty, listy (pisma okólne zewn. i wewn. oraz pisma osobiste), testament , modlitwy (9 modlitw pisanych w jęz. starowłoskim). Do kanonu jako odrębny tekst weszły przypowieści, powiedzenia, wyznania oraz tekst o prawdziwej radości. Wszyscy słuchali w skupieniu. Byli „blisko” Ojca Franciszka, którego chcą naśladować.

Kategoria: /