Rada Regionalna FZŚ

W dniu 20 listopada 2021 r. odbyła się Kapituła wyborcza we Wrocławiu w Domu Duszpasterskim św. Moniki przy ul. Sudeckiej 90  we Wrocławiu podczas, której Bracia i Siostry ze wspólnot miejscowych FZŚ Regionu Wrocławskiego wybrali Radę Regionalną na okres 3 lat w następującym składzie:

 

 

Rada Regionalna Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Regionu Wrocławskiego                                                                  

  • Przełożony Regionu - s. Bożena Oleksów,
  • Zastępca Przełożonego - br. Tadeusz Żołnowski,
  • Sekretarz Rady Regionu - s. Małgorzata Żołnowska,
  • Skarbnik Rady Regionu - s. Marianna Hipner,
  • Radna ds. Formacji - s. Marzena Polak,

Asystenci regionalni

  • o. Józef Cydejko OFMConv,
  • o. Tomasz Kryger OFMCap,
  • o. Jozafat Roman Gohly OFM.

   Siedziba Rady Regionalnej

 Dom Duszpasterski św. Moniki , ul. Sudecka 90 - 53-129 Wrocław

   Adres dla korespondencji

 Bożena Oleksów  - ul. Emilii Plater 7 m6, 59 – 220 Legnica

Kategoria: /