Rada Regionalna FZŚ

W dniu 10 czerwca 2017 r. odbyła się Kapituła wyborcza we Wrocławiu w parafii św. Augustyna podczas, której Bracia i Siostry ze wspólnot miejscowych wybrali Radę Regionalną na okres 3 lat w następującym składzie:

 

Rada Regionalna

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Regionu Wrocławskiego                                                                  

  • Przełożony Regionu - br. Zbigniew Mirecki,
  • Zastępca Przełożonego - s. Stanisława Szulikowska,
  • Sekretarz Rady Regionu - s. Helena Lichtarska,
  • Skarbnik Rady Regionu - br. Stefan Pilcer,
  • Radna ds. Formacji - s. Bożena Oleksów,

Asystenci regionalni

  • o. Józef Cydejko OFMConv,
  • o. Tomasz Kryger OFMCap,
  • o. Jozafat Roman Gohly OFM.

   Siedziba Rady Regionalnej

parafia pw. św. Augustyna przy ul. Sudeckiej 90 - 53-129 Wrocław

   Adres dla korespondencji

Zbigniew Mirecki – ul. Drukarska 5a/4    53–311 Wrocław, tel. 71 36 70 386

Kategoria: /