Żary - Wspólnota FZŚ

Żary

 

1. Wspólnota Miejscowa -Franciszkański Zakon Świeckich przy

                   Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
                   w Żarach

2. Adres - ul. 11 Listopada 30 , 68-200 Żary.

3. Wspólnota działa na terenie diecezji – zielonogórsko- gorzowskiej

4. Data założenia Wspólnoty – 1951r. ( wg zapisu w księgach parafialnych)

5. Data erygowania -    2016r.

6. Wspólnota erygowana przez Ministra Prowincjalnego Prowincji św. Józefa                      

                                                Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów

7. Zarząd Wspólnoty:

 

- Przełożony - s. Janina Lepko – tel. 68 374 89 52, tk. 609 412 244 , email - brak

- Zastępca Przełożonego Irena Dekier- tel. 68 479 29 40, tk. 785 832 397, -

- Sekretarz – s.Janina Śniatecka,

- Skarbnik –s.Maria Drewnowska,

- Radny – s. Teresa Pokrywiecka.

8. Asystent duchowy – o.Tomasz Kryger OFMCap,

9. Opiekun – ks. Piotr Napieralski,

10. Miejsce spotkań Wspólnoty- budynek parafialny – sala , Ip.

                                                   ul. 11 Listopada 30 , 68-200 Żary

11. Terminy spotkań

- pierwszy poniedziałek miesiąca – biblioteka,

- w drugą niedzielę miesiąca, po Mszy Św. o godz. 13,15

   w kościele parafialnym, spotkanie w salce.