Głogów - Wspólnota FZŚ

Głogów

 

1. Wspólnota Miejscowa - Franciszkański Zakon Świeckich przy parafii                          

                                         św. Mikołaja w Głogowie

2. Adres – ul. Powstańców Śl. 1. , 67 – 200 Głogów

3. Wspólnota działa na terenie diecezji – legnickiej,

4. Data założenia Wspólnoty – 05.12.1971r.

5. Data reerygowania – 27.12.2004r.

6. Wspólnota reerygowana przez Ministra Prowincjalnego Prowincji                      

                                                 św.Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych   

                                            

7. Zarząd Wspólnoty :

 

- Przełożony - s.Janina Drężek - tel. 76 833 43 19,

- Zastępca Przełożonego – s. Cecylia Zalas,

- Sekretarz – br. Artur Meyer,

- Skarbnik – s.Teresa Drabiszczyn,

- Odpowiedzialny za formację – s. Janina Drężek,

8. Opiekun - ks. Stanisław Jaworecki,

9. Miejsce spotkań Wspólnoty - budynek parafialny

10. Terminy spotkań -2-ga niedziela miesiąca, o godz.15 – odmawiamy Koronkę

     do Miłosierdzia Bożego, o godz. 15,30 Msza Św. po nie spotkanie braterskie