Biuletyny

Biuletyny

Biuletyn Nr. 2 /2022

 

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Regionu Wrocławskiego

 

W tegorocznym  biuletynie  zamieściliśmy informacje o ważnych  wydarzeniach  z Regionu . W 2021 r. który był rokiem obchodzonym jako Jubileusz 800 Lecia  Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i rokiem duszpasterskim w Kościele katolickim „ Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy „.

Z planu  spotkań przygotowanych przez Radę Regionalną  nie udało się zrealizować wszystkich zamierzeń.

Nie odbyły się rekolekcje regionalne , pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie , wizytacje bratersko – pasterskie i kapituły sprawozdawczo – wyborcze zostały zawieszone , spotkania Rady Regionalnej odbywały się za pośrednictwem telefonu i drogą e-mail. Ze względu na ograniczenia sanitarne wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia. Po stopniowym znoszeniu obostrzeń związanych z  zakażeniami wirusem SARS – COV - 2  wspólnoty mogły zrealizować  świętowanie i przeżywanie Jubileuszu 800 lecia według wcześniejszego planu .

 

1 .Jubileusz 800 lecia Franciszkańskiego Zakonu Swieckich 

Odbył się we wszystkich wspólnotach w naszym regionie były głoszone rekolekcje, dni skupienia , modlitwy a centralnym punktem tych obchodów była uroczysta Eucharystia jako dziękczynienie za 800 lat istnienia naszych wspólnot.

Rada Regionalna przygotowała plakat i baner a logo udostępnił nam o Jozafat  Roman Gohly Ofm Asystent Regionalny i to zostało przekazane do wspólnot, które mogły wykorzystać je w swoich parafiach.

 

2 .Obchody Jubileuszu w Regionie.

W dniu 28 sierpnia  2021 r . odbył się także Regionalny Dzień Skupienia z okazji  obchodów 800 lecia Franciszkańskiego Zakonu Świeckich we Wrocławiu w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu. W tym spotkaniu uczestniczyli członkowie wspólnot z naszego regionu , członkowie Rady Regionu , Asystenci Regionalni oraz Asystenci  wspólnot miejscowych.

 

3. Wizytacje Bratersko – Pasterskie i Kapituły  Sprawozdawczo – Wyborcze.

25 września 2021 r. odbyła się Wizytacja i Kapituła we wspólnocie miejscowej we Wrocławiu przy parafii pw. św. Augustyna na Sudeckiej.

 

4 . Wizytacja Bratersko – Pasterska i Kapituła Sprawozdawczo – Wyborcza w Radzie Regionu Wrocławskiego .

19 listopada 2021 r. odbyła się Wizytacja bratersko – pasterska w Radzie Regionalnej. Wizytację pasterską  przeprowadził o. Zdzisław Gogola OFM Conv- Asystent Narodowy  a braterską Delegat Przełożonej Narodowej  s. Joanna  Szelągowska .

20 listopada 2021 r. odbyła się Kapituła sprawozdawczo – wyborcza której przewodniczyła s. Joanna Szelągowska w wyniku której wybrano nową radę regionu.

W skład nowej rady weszły następujące osoby :

Przełożony – s. Bożena Oleksów

Z-ca Przełożonego – br. Tadeusz Żołnowski

Sekretarz – s. Małgorzata Żołnowska

Skarbnik – s. Marianna Hipner

Odpowiedzialny za formację – s. Marzenna Polak

 

5 . Struktura Regionu Wrocławskiego

 

5.1. Do dnia 31. 12. 2021.r. w regionie było 27 wspólnot  miejscowych, usytuowanych przy parafiach prowadzonych przez księży diecezjalnych lub zakon franciszkański ( Bracia Mniejsi , Bracia Mniejsi Kapucyni , Bracia Mniejsi Konwentualni) oraz dwie wspólnoty przy Klasztorach: w Ząbkowicach Śląskich i we Wrocławiu na Sołtysowicach.

5.2. Członkowie Wspólnot  Miejscowych

      We wspólnotach jest ogółem 448 osób, w tym 1 kapłan.

5.3 . Struktura

      Profesów wieczystych 364 osób , profesów czasowych 42 osoby, nowicjuszy 19 osób , kandydatów 18 osób.

5.4. We wspólnotach jest 15 małżeństw.

5.5. Liczba członków aktywnych ( profesów wieczystych ) we wspólnotach 238 osób.

Rozpoczęło formację wstępną i początkową 45 osób.

Profesję czasową złożyły 33 osoby.

Profesję wieczystą złożyło 9 osób.

5.6. Zmarli we wspólnotach

     W Regionie zmarło 17 osób.

5.7. Młodzież  franciszkańska

    W Regionie są dwie wspólnoty młodzieży franciszkańskiej 17 osób.

5.8. Wspólnoty w Regionie

     Region Wrocławski obejmuje 27 wspólnot w tym 22 wspólnoty są erygowane .

  Są też 3 wspólnoty nieaktywne .

 Została założona nowa wspólnota w dniu 20.06.2021r. przy Klasztorze Franciszkanów pw. Matki Bożej Anielskiej na Sołtysowicach we Wrocławiu .

 

6. Wspólnoty miejscowe .

         Ze względu na obostrzenia sanitarne związane z pandemią Bracia i Siostry uczestniczyli w Eucharystii sprawowanej w intencjach wspólnot w kościołach  parafialnych. Gdzie były głoszone konferencje .Była także możliwość łączenia się na wspólnej modlitwie nieszporami przez internet.

 

7. Prace Rady Regionalnej .

W roku 2021. w I półroczu członkowie Rady Regionu wspierali wspólnoty miejscowe wykorzystując pocztę elektroniczną , telefony i smsy. Spotkania nie były regularne . W II półroczu z okazji uroczystości jubileuszowych członkowie Rady brali udział w poszczególnych wspólnotach.

 

8. Zmarli Ojcowie Asystenci Regionalni

 

W dniu 24 .03. 2021 r.  odszedł do Pana o. Idzi Mirosław Wójcik OFM 

 

Przeżył 58 lat ,w zakonie 39 w tym 32 w kapłaństwie.

Był  długoletnim  redaktorem naczelnym „ Głosu św. Franciszka „ i dwukrotnie dyrektorem wydawnictwa św. Antoniego . Przez większość swojego kapłaństwa z wielkim zaangażowaniem podejmował troskę o wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich na poziomie prowincji i regionalnym.

 

Błogosławieni którzy umierają w Panu .

 

9. Zmarłe Siostry i Bracia w Regionie  Wrocławskim w 2021 r.

 

9.1. Wspólnota przy parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Legnicy

 

S.  Jadwiga Franciszka Lesiak - FZŚ – była 43 lata – pełniła funkcję radnej w radzie,

S. Rachmańczuk Michalina Klara - FZŚ – była 49 lat – pełniła funkcję odpowiedzialnej za formację,

S. Maria Domagalska – FZŚ – była 20 lat – członek wspólnoty,

S. Jadwiga Hajduk – FZŚ – była 31 lat – przełożona , z- ca przełożonej , członek rady regionalnej I kadencji.

 

9.2. Wspólnota przy parafii pw. św. Antoniego w Nowej Soli

 

S. Julia Stefanów – FZŚ – była 33 lata – członek wspólnoty,

Wspólnota  przy Klasztorze Sióstr Klarysek w Ząbkowicach Śl.

 

S. Jolanta Mitręga – FZŚ – była 12 lat – sekretarz , z-ca  przełożonej,

S. Antonina Hilda Bury - FZŚ – była  25 lat – członek wspólnoty,

9.3. Wspólnota przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża św. w Strzelinie

 

S. Józefa Szczepańska – FZŚ – była  16 lat – przełożona , z- ca przełożonej , skarbnik.

9.4. Wspólnota przy parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Kłodzku

 

S. Stefania Wełyczko – FZŚ – była 40 lat – członek wspólnoty,

S. Genowefa Stefanik  - FZŚ – była 40 lat – członek wspólnoty.

9.5. Wspólnota przy parafii pw. św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze

 

S. Emilia Piętka – FZŚ – była 14 lat – członek wspólnoty .

S. Helena Kronenberg – FZŚ – była 22 lata – członek wspólnoty .

9.6. Wspólnota przy parafii pw. św. Jadwigi  w Zielonej Górze.

 

Br. Janusz Piotrowski – FZŚ – był – 37 lat – przełożony , z-ca przełożonej .

9.7. Wspólnota przy parafii pw. św. Jadwigi  w Złotoryi

 

Br. Stanisław Krygier  - FZŚ – profes czasowy .

9.8. Wspólnota przy parafii pw. NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy

 

S. Eugenia Losicka – FZŚ – była – 24  lata – przełożona .

S. Joanna Matysiak –  FZŚ – była – 29 lat – członek wspólnoty .

9.9. Wspólnota przy parafii pw. Karola Boromeusza we Wrocławiu

 

Br. Zygmunt Nowak -  86 lat życia – FZŚ – 42 lata – członek wspólnoty.

Prośmy Boga za zmarłych członków wspólnot i O. Asystenta Regionalnego i Prowincjalnego o Miłosierdzie Boże i Dar Nieba.

 

 

 

   Sekretarz Regionalny                                                                                    Przełożony Rady Regionalnej

s. Małgorzata Żołnowska                                                                           Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

                                                                                                                     Regionu Wrocławskiego

                                                                                                                        s. Bożena Oleksów

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Nr 1/2021

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Regionu Wrocławskiego

 

 

     W tegorocznym biuletynie zamieszczamy informacje o ważnych wydarzeniach z Regionu w 2020 r., który był X Rokiem Nowenny na 800 lat III Zakonu - "Wonne słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa z miłości ku Bogu życzliwie przyjmują i je zachowują, postępując święcie aż do końca, bo są duchem i życiem " z listu do wiernych św. Franciszka z Asyżu (redakcja pierwsza) i rokiem duszpasterskim w Kościele katolickim - "Eucharystia daje życie”.

     Pod koniec 2019r Rada Regionalna przygotowała plan spotkań w roku 2020 obejmujący:

- rekolekcje regionalne w Ząbkowicach Śląskich, Głogowie,

- pielgrzymkę do sanktuarium w Krzeszowie,

- wizytacje bratersko – pasterskie we wspólnocie,

- kapituły sprawozdawczo – wyborcze we wspólnotach miejscowych,

- udział w narodowej pielgrzymce na Jasnej Górze,

- spotkania Rady Regionalnej,

oraz planowano przeprowadzenie kapituły sprawozdawczo wyborczej w regionie.

 

Ale epidemiczne zachorowania na terenie Polski na ostrą zakaźną chorobę układu oddechowego COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2, spowodowało zmianę naszych planów i we wspólnotach. Pierwszy przypadek zakażenia tym koronawirusem stwierdzono 4 marca 2020r. Po tym wydarzeniu Ministerstwo Zdrowia wprowadzało coraz to ostrzejsze przepisy sanitarne ograniczające możliwość zakażeń. Podejmując taką decyzję, braliśmy pod uwagę liczebność Braci i Sióstr zaliczanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego do grupy wysokiego ryzyka – zakażenia się wirusem SARS-CoV-2.

1.    Struktura Regionu wrocławskiego

 

            Do dnia 31.12.2020 r. w regionie było 25 wspólnot miejscowych, usytuowanych przy parafiach prowadzonych: przez księży diecezjalnych lub zakon franciszkański (Bracia Mniejsi, Bracia Mniejsi Kapucyni, Bracia Mniejsi Konwentualni) oraz jedna wspólnota jest przy Klasztorze Sióstr Klarysek.

 1.1    Członkowie Wspólnot Miejscowych

We wspólnotach jest ogółem 424 osób, w tym 2 kapłanów, jeden jest biskupem.

 

 1.2    Struktura

Profesów wieczystych 366 osób, profesów czasowych 28 osób, nowicjuszy 19 osób,
         kandydatów 11 osób.

 1.3.   We wspólnotach jest 17 małżeństw

 1.4.   Liczba członków aktywnych (profesów wieczystych) we wspólnotach 230 osób.

 1.5.   Rozpoczęło formację wstępną i początkową 18 osób

 1.6.   Profesją czasową złożyły 23 osoby.

 1.7.   Profesję wieczystą złożyły 4 osoby.

 

 2.    Zmarli we wspólnotach

W Regionie zmarło 14 osób.

 

 3.    Młodzież franciszkańska

W Regionie są dwie Wspólnoty Młodzieży Franciszkańskiej, liczące razem 17 osób.

 

 4.    Wspólnoty w Regionie

Region Wrocławski obejmuje 25 wspólnot w tym 21 wspólnot jest erygowanych.

         W Regionie występują 3 wspólnoty nieaktywne.

Dwie wspólnoty miejscowe mają Sekcje, grupę tercjarzy spotykającą się poza siedzibą wspólnoty macierzystej na terenie innej parafii.

 

 5.     Udział Braci i Sióstr w życiu Kościoła.

 

 5.1.   W życiu religijnym

 • uczestniczenie w Eucharystiach zamawianych przez wspólnotę w intencji członków FZŚ,
 • przygotowywanie; modlitwy wiernych, czytań
 • wspólne odmawianie w kościele Jutrzni i Nieszporów raz w miesiącu,
 • prowadzenie modlitwy na uroczystościach pogrzebowych,
 • stałe dyżury w kaplicy adoracji,
 • organizowanie modlitwy za kapłanów w grupie „Margaretka”,
 • podejmowanie postu w intencji powołań,
 • uczestniczenie w nabożeństwie: Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żalach, majowych do Matki Bożej, październikowym Różańcu, do św. Antoniego Z Padwy,
 • organizowanie Wielkopostnego Dnia Skupienia dla 3 wspólnot,
 • przygotowanie i przeprowadzenie nabożeństwa Drogi Krzyżowej w warunkach ekstremalnych,
 • współpraca przy organizacji Orszaku Trzech Króli,

 

 5.2   Udział w życiu parafii

 • uczestniczenie w pracach Rady parafialnej,
 • praca przy budowie ołtarzy na Święto Bożego Ciała,
 • przygotowanie kandydatów do bierzmowania,
 • przekazywanie ofiar pieniężnych na potrzeby parafii, np. remont organów, utrzymanie Domu Duszpasterskiego,
 • pilnowanie budynku kościoła w ciągu dnia (po nabożeństwach),
 • niesienie w procesjach feretronów i sztandarów,
 • rozprowadzanie: prasy katolickiej w parafii, okresowo świec, opłatków.

 

5.3.   Działalność charytatywna

 • współpraca z parafialnym Caritasem,
 • odwiedzanie więźniów jeden raz w tygodniu. Podczas spotkania są im przekazywane różańce i codzienne czytania mszalne
 • przekazanie ofiary na Dzieło Pomocy Ojca Pio,
 • organizowanie spotkania w domu samotnych kobiet i matek w schronisku br. Alberta,
 • wspieranie finansowo członków wspólnoty znajdujących się w potrzebie,
 • przekazywanie paczek dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji.

 

5.4.   Wspieranie budowy kościoła

    Zebrano w regionie ofiary na budowę kościoła w Rybniku.

 

6.     Wspólnoty miejscowe

 

Po wprowadzeniu obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią, Bracia i Siostry  (było to dobrowolne) uczestniczyli w Eucharystii sprawowanej dla wspólnoty w kościele  parafialnym. Po Eucharystii były wygłaszane konferencje.

Dwie wspólnoty zorganizowały modlitwy nieszporami przez internet.

7.      Praca Rady Regionalnej

W roku 2020 członkowie Rady wspierali wspólnoty miejscowe w sprawach bieżących, wykorzystując pocztę elektroniczną, telefony, smsy. Spotkania z członkami wspólnot były jednostkowe i sporadyczne.

Ustalono, że wspólnoty w naszym regionie do końca roku 2020 zaplanują w swoich parafiach uroczyste przeżywanie Jubileuszu 800-lecia III Zakonu. Informacja ta będzie na naszej stronie internetowej fzsregwroc.pl. Rada zobowiązała się do przygotowania baneru na tę okoliczność i plakatu. Logo Jubileuszu udostępnił nam Asystent Regionalny o.Jozafat Gohly ofm.

 

7.1.   Finanse

            Rada Regionalna realizuje swoje zadania z otrzymanych ofiar od wspólnot i darczyńców.

         Środki pieniężne były przekazane na wykonanie zadań przez Radę Międzynarodową, Radę

         Narodową i obsługę zadań powierzonych Radzie Regionalnej.

 

8.      Zmarłe Siostry FZŚ Regionu Wrocławskiego w roku 2020

 

- FZŚ przy parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Kłodzku

Janina Kruk, żyła 87 lat, w FZŚ była 31 lat,

 

- FZŚ przy parafii pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny

w Pasikurowicach

Helena Stachowicz, żyła 87 lat, w FZŚ była 44 lata. Była matką kapłana.

 

- FZŚ przy parafii pw. św. Mikołaja w Głogowie

Pelagia Kurdek , żyła 96 lat, w FZŚ była 37 lat. Pełniła przez wiele lat obowiązki przełożonego wspólnoty.

 

- FZŚ przy parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żarach

1. Zofia Kępinska , żyła 87 lat, w FZŚ była 17 lat,

2. Janina Śniadecka , żyła 73 lata, w FZŚ była 16 lat, pełniła przez wiele lat obowiązki przełożonego wspólnoty,

3. Halina Karaś , żyła 68 lat, w FZŚ była 20 lat,

4. Irena Dekier , żyła 83 lata, w FZŚ była 30 lat, pełniła przez wiele lat obowiązki zastępcy przełożonego wspólnoty. Była matką kapłana.

 

- FZŚ przy Klasztorze Sióstr Klarysek w Ząbkowicach Śląskich

1.  Anna Barabiuk , żyła 83 lata, w FZŚ była 36 lat,

2.  Elżbieta Jadwiga Gawęda , żyła 96 lat, w FZŚ była 42 lata. Przez 9 lat była przełożonym wspólnoty.

3. Katarzyna Żołądek , żyła 96 lat, w FZŚ była 25 lat. Była członkiem Zarządu przez kilka lat. Wspólnota wspomina jako osobę gorliwej modlitwy.

 

- FZŚ przy parafii pw. Św. Jadwigi w Zielonej Górze

Anna Lewicka , żyła 93 lata, w FZŚ była 33 lata.

 

- FZŚ przy parafii pw. św. Antoniego we Wrocławiu

1.  Danuta Kędzierska, żyła 96 lat, w FZŚ była 68 lata,

2.  Teresa Pindur , żyła 89 lat, w FZŚ była 71 lat.

 

- FZŚ przy parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Świdnicy

Matysiak Jadwiga, żyła 86 lat, w FZŚ była 31 lat.

 

            Prośmy Boga o Miłosierdzie dla Zmarłych Sióstr aby mogły rychło oglądać Boga twarzą                

         w twarz.

 

 

 

 

 

           Sekretarz regionalny                                                                    Przełożony Rady Regionalnej

           s. Helena Lichtarska                                                                    Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

                                                                                                             Regionu Wrocławskiego

                                                                                                            

                                                                                                                     br. Zbigniew Mirecki

 

 

 

 

Biuletyn Nr 1/2020

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Regionu Wrocławskiego

 

W biuletynie zamieszczamy informacje o ważnych wydarzeniach z Regionu w 2019 r., który był IX Rokiem Nowenny na 800 lat III Zakonu - "Poświęceni są ku jedności" z listu do wiernych św. Franciszka z Asyżu (redakcja pierwsza) i rokiem duszpasterskim w Kościele katolickim - "W mocy Bożego Ducha”.

 

1.Pielgrzymki

1.1. Regionalne święto franciszkańskie z Maryją - pielgrzymka do SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ JUTRZENKI NADZIEI w Grodowcu w dniu 15 czerwca 2019 r., gdzie przeżywaliśmy Adorację Najświętszego Sakramentu, Eucharystię i nabożeństwo do 7 Radości Najświętszej Maryi Panny. Kustosz sanktuarium ks. Marian Klyszcz przedstawił nie tylko historię tego miejsca, ale też pokazał bardzo ciekawe, nieraz stare elementy wyposażenia. W pielgrzymce wzięło udział 170 pątników, z 21 wspólnot wraz z asystentami regionalnymi: o. Józefem Cydejką OFMconv, o.Tomaszem Krygerem OFMcap i o.Kunibertem Kuboszem OFM. Na koniec pielgrzymki pożegna-liśmy dotychczasowego asystenta regionalnego o.Kuniberta Kubosza OFM, który zakończył posługę w naszym regionie. Była to 23, Maryjna pielgrzymka franciszkanów świeckich.

 1.2  XXVI OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH W POLSCE - Jasna Góra 19-20 lipca 2019r.

Tegoroczna pielgrzymka przebiegała pod hasłem: „Poświęceni są ku jedności”. Rozpoczęła się w piątek,19 lipca br., Apelem Jasnogórskim w Kaplicy Cudownego Obrazu, który był poprowa-dzony przez o. Nikodema Sobczyńskiego OFM, asystenta narodowego FZŚ Polsce. Po Apelu Bracia i Siostry z FZŚ uczestniczyli w całonocnym czuwaniu. W sobotę, 20 lipca br. o godz. 10.00, na dróżkach różańcowych, została odmówiona III część Różańca św. Rozważania prowadził br. Zbigniew Ostrowski ze wspólnoty z Nowej Soli. Po modlitwie różańcowej ks. Marcin Sobiech, asystent Regionu Białostockiego, wygłosił konferencję pt. „FRANCISZKANIE ŚWIECCY W JEDNOŚCI”. O godz. 11.00 miała miejsce uroczysta Msza św. koncelebrowana na Jasno-górskim Szczycie, pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa prof. dr hab. Ignacego Deca ze Świdnicy. O godz. 15.00 – tercjarze i sympatycy zgromadzili się na Jasnogórskich Wałach i uczestniczyli w Drodze Krzyżowej, której przewodniczył o.Nikodem Sobczyński OFM – asystent narodowy. Rozważania prowadziła s. Jolanta Bogdanów, a śpiew Region Poznański. Z regionu Wrocław-skiego uczestniczyło wielu tercjarzy i sympatyków z różnych wspólnot .

2. Spotkania

           2.1 Dzień Skupienia - Majówka ze św. Franciszkiem w Nowej Soli w dniu 25 maja 2019 r

Po raz kolejny odbyło się spotkanie zorganizowane przez Wspólnotę FZŚ z Nowej Soli dla tercjarzy, Młodzieży Franciszkańskiej TAU, Braci i Sióstr z FZŚ z Zielonej Góry (z parafii św. Franciszka z Asyżu i św. Jadwigi), Żar i Głogowa.

Spotkanie odbyło się w kościele pw. Św. Antoniego w Nowej Soli, a przewodniczył mu br. dr Radosław Pasztelaniec OFMcap, Asystent Prowincjalny MF Tau, WF Tau i FZŚ. Przewodnią myślą tego Dnia Skupienia były słowa: „Jak rozpoznać Ducha Pańskiego wg św. Franciszka”. Zwieńczeniem tego spotkania była uroczysta Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu, a następnie agapa wraz z braterskim dialogiem. W tym wydarzeniu uczestniczyło 40 osób.

 

2.2. Urodziny Matki Bożej w sanktuarium w Wambierzycach w dniu 9 września 2019 r.

Jak co roku tercjarze wspólnot FZŚ z sympatykami z Kłodzka, Ząbkowic Śląskich i Strzelina pielgrzymowali na Świętowanie Narodzenia Najświętszej Maryi Panny do Sanktuarium Wambierzyckiej Królowej Rodzin Patronki Ziemi Kłodzkiej. Tradycyjnie spotkanie przygotowała Wspólnota z Kłodzka. Grupie przewodniczył o. Kacper Mariusz Nowakowski OFM z Klasztoru Franciszkanów w Kłodzku. W tym roku grupa pielgrzymów liczyła około 30 osób. Ww. tercjarze uczestniczyli w Eucharystii razem z grupą tercjarzy z Gliwic.

 

2.3. Świętowanie 40-lecia Reguły FZŚ w Regionie Wrocławskim odbyło się  11 maja 2019 r., połączone z dniem braterstwa w Regionie. Uroczystości, dzięki życzliwości Księdza Proboszcza Kazimierza Sroki (jest członkiem FZŚ), odbyły się w parafii św. Franciszka  z Asyżu we Wrocławiu przy ul. Borowskiej. Swoją obecnością spotkanie zaszczycił asystent narodowy o. Zdzisław Gogola OFMconv, który przewodniczył uroczystej, dziękczynnej Eucharystii wraz z asystentami regionalnymi: o.Kunibertem Kuboszem OFM, o.Józefem Cydejko OFMconv., o. Tomaszem Krygerem OFMcap, asystentami wspólnot lokalnych: o.Ezechielem Adamskim OFM z Wrocławia, o. Grzegorzem Barcikowskim OFMconv. z Kowar i z ks. Kazimierzem Sroką – proboszczem tutejszej parafii. W spotkaniu uczestniczyli Przedstawiciele Świeckich Zakonów: Dominikańskiego i Karmelitańskiego. Wspólnie składaliśmy dziękczynienie Bogu Najwyższemu za dar Reguły FZŚ. W trakcie spotkania o. Zdzisław Gogola wygłosił konferencję na temat POSŁUSZEŃSTWA.

 

2.4. Spotkanie z duchowością franciszkańską zorganizowane przez Wspólnotę FZŚ przy parafii św. Antoniego we Wrocławiu odbyło się już po raz dziesiąty w dniu 6 października 2019 r. Tegoroczne słowa przewodnie: „Łaska spotkania” kierowały uczestników na spotkanie św. Franciszka z sułtanem. Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią w parafialnym kościele. Potem był „poczęstunek z gara”, czyli przepyszny bigos. Po ciepłym posiłku były modlitwy i konferencja na temat: „Zasady dialogu międzyludzkiego” oraz czas refleksji i spotkanie z Gościem z Jezusem Eucharystycznym. Na zakończenie gospodarze zaprosili na agapę na słodko. W spotkaniu uczestniczyło ok. 90 osób.

 

2.5. Spotkanie z odpowiedzialnymi za formację w regionie odbyło się 14.09.2019 r. które prowadziła s. Bożena Oleksów. W swoim wystąpieniu podzieliła się doświadczeniami ze spotkania formacyjnego zorganizowanego przez Radę Narodową FZŚ. Podkreślała wagę formacji kandydatów do FZŚ.

 

3. Rekolekcje regionalne

3.1. w Ząbkowicach Śląskich - coroczne rekolekcje FZŚ Regionu Wrocławskiego odbyły się w Domu Rekolekcyjnym Księży Pallotynów w Ząbkowicach Śl. w dniach 24 - 26 maja 2019 r. Hasło rekolekcji „Komunia rodzi Komunię”. Rekolekcje głosił o.Kunibert Kubosz OFM Asystent Region.  W głoszonych konferencjach o.Kunibert podkreślił, powołując się na św. Jana Pawła II, że „nie da się zrozumieć człowieka bez Chrystusaoraz, że „Komunia rodzi Komunię, wspólnota rodzi wspólnotę”, mówił także o Maryi Wspomożycielce Wiernych” oraz przypomniał, że „Kościół jest naszym domem”. Przywołał także słowa św. Alberta Chmielowskiego – Patrona Regionu „Jeżeliby cię zawołano do biedaka, idź natychmiast do niego, choćbyś był w świętym zachwyceniu, gdyż opuścisz Chrystusa dla Chrystusa”.

Podczas niedzielnej Eucharystii, kończącej rekolekcje, br. Zdzisław ze Wspólnoty FZŚ Miłosierdzia Bożego ze Świdnicy złożył profesję wieczystą, a Siostry ze Wspólnoty FZŚ przy Klasztorze Sióstr Klarysek w Ząbkowicach Śląskich: Bożena, Alicja i Marianna rozpoczęły nowicjat. W rekolekcjach uczestniczyło 40 osób - Braci i Sióstr z 10 Wspólnot.

 

3.2. Po raz szósty w Głogowie odbyły się rekolekcje regionalne - FZŚ w Domu Rekolekcyjnym „Cisi Pracownicy Krzyża” w Głogowie w dniach od 15- 7.11.2019 r. Przybyli Bracia i Siostry ze Wspólnot FZŚ: z Nowej Soli, Kowar, Jeleniej Góry, Zielonej Góry (z parafii św. Franciszka z Asyżu i św. Jadwigi), Świdnicy, Żar, Strzelina, Głogowa i Wrocławia. W pierwszym dniu (piątek) rozważano Drogę Krzyżową wg tekstu przygotowanego na pielgrzymkę na Jasną Górę.

Rekolekcje prowadził o. dr hab. Zdzisław Gogola OFMConv. Asystent Narodowy FZŚ, głosząc konferencje na temat:

-    modlitwy – na modlitwę potrzebny jest dłuższy czas

-    sumienia: rodzaje sumienia, jak wypracować sumienie pewne i prawidłowe

-    praca nad sobą, nad swoim charakterem, współpraca z Bogiem

-    umiejętności zatrzymania się i zastanowienia nad sobą

-    dobrej rozmowy, dobra rozmowa jest lekarzem, złe rozmowy – najgorszym lekarzem.

W rekolekcjach uczestniczyło 55 osób, najliczniej profesi wieczyści. W tej grupie były dwa małżeństwa należące do FZŚ oraz 6 przełożonych FZŚ.

 

4. Spotkania Rady Regionalnej

W 2019 r. odbyły się trzy spotkania Rady w dniach: 14 marca, 11 września, 22 paździer-nika ostatnie o charakterze roboczym. Podczas spotkań omawiano bieżące sprawy oraz aktualne problemy. Na tej podstawie ustalono:

a)    plan wizytacji bratersko - pasterskich i kapituł we Wspólnotach w 2019 i 2020

b)    powołanie zespołu do przygotowania projektu Statutu Wspólnoty Regionalnej Fran-ciszkańskiego Zakonu Świeckich Regionu Wrocławskiego

c)    przygotowanie do świętowania 40-lecia Reguły FZS połączone z dniem braterstwa w Regionie w dniu 11.05.2019 r.

d)    informacje o pracach związanych z porządkowaniem archiwum z dokumentami regionu. Nastąpiła chwilowo przerwa (stan z marca 2019r.)

e)    ustalono, że w Kapitule Narodowej będą uczestniczyły dwie osoby, przełożony i jako delegat br. Stefan Pilcer

f)     brak środków na pokrycie stałych wydatków w regionie wymaga podwyższenia składki rocznej od członków

g)    skracanie okresu formacji tercjarza jest niekorzystne i może budzić wątpliwości wśród członków wspólnoty

h)   analizowano sytuację we wspólnotach z trudnościami życia wspólnotowego

i)     należy zachęcać Wspólnoty Miejscowe FZŚ, dobrze funkcjonujące, aby rozważyły wystąpienie o cywilną osobowość prawną (KG 54,1-2)

j)     zakres przygotowań do rekolekcji regionalnych, spotkań, pielgrzymki do sanktuarium

k)    zwracać uwagę na pielęgnowanie we Wspólnotach duchowości św. Alberta – patrona Regionu Wrocławskiego

l)     zakres korekt w projekcie roboczym Statutu. Po uzyskaniu opinii Wspólnot w sprawie stałej siedziby Rady zostanie przygotowana wersja końcowa projektu

m)   terminy: rekolekcji regionalnych w Ząbkowicach Śląskich i Głogowie, majówki ze św. Fran-ciszkiem w sanktuarium maryjnym w Krzeszowie

n)   zakres spotkania z członkami rad wspólnot Świeckiego Zakonu: Dominikańskiego , Karmeli-tańskiego i Franciszkańskiego w 2020 r.

 

 

          5. Wizytacje braterskie i kapituły wyborcze we Wspólnotach

 

5.1. Wizytacja bratersko - pasterska i kapituła wyborcza w FZŚ w Ząbkowicach Śląskich dniu  9 marca 2019 r. Wizytację pasterską we wspólnocie przeprowadził o. Józef Cydejko OFMconv Asystent regionalny, a wizytację braterską br. Stefan Pilcer – delegat przełożonego (skarbnik regionalny). Na Przełożonego Wspólnoty Miejscowej wybrano s. Ewę Bulandę.

 

     5.2. Wizytacja bratersko - pasterska i kapituła wyborcza w FZŚ w Głogowie dniu 13 marca 2019 r.

     Wizytację pasterską we wspólnocie przeprowadził o. Józef Cydejko OFMconv Asystent    
regionalny, a wizytację braterską s. Bożena Oleksów – delegat przełożonego (odpowiedzialna                
w regionie za formację). Na Przełożonego Wspólnoty Miejscowej wybrano s. Janinę Drężek.

 

     5.3. Wizytacja braterska - pasterska i kapituła wyborcza w FZŚ w Nowej Soli ,                                                w dniu 16 czerwca 2019 r.Wizytację pasterską we wspólnocie przeprowadził o. Józef Cydejko OFMconv Asystent regionalny, a wizytację braterską s. Bożena Oleksów – delegat przełożonego. Na Przełożonego Wspólnoty Miejscowej wybrano br. Tomasza Brzoza.

 

 5.4. Wizytacja bratersko - pasterska FZŚ w parafii św. Antoniego we Wrocławiu                                          
     w dniu 28 września 2019 r. Wizytację pasterską we wspólnocie przeprowadził o. Józef Cydejko
     OFMconv Asystent regionalny, a wizytację braterską s. Bożena Oleksów – delegat
     przełożonego.

 

    5.5.  Kapituła wyborcza w FZŚ w Legnicy dniu 12 października 2019 r. Kapitule przewodniczył
   asystent regionalny o. Tomasz Kryger OFMcap.,a wybory przeprowadził br. Stefan Pilcer.                                             
   Na Przełożonego Wspólnoty Miejscowej wybrano s. Bożenę Oleksów.

 

    5.6.  Wizytacja bratersko – pasterska i kapituła wyborcza w FZŚ w Zielonej Górze ,

       parafii św. Franciszka z Asyżu 26 października 2019 r. Wizytację pasterską we wspólnocie

       przeprowadził o. Tomasz Kryger OFMcap., Asystent regionalny, a wizytację braterską                

       br.Zbigniew Mirecki – przełożony regionalny. Na Przełożonego Wspólnoty Miejscowej wybrano      

       s.Krystynę Pulczyńską - Mądry.

 

5.7. Kapituła wyborcza FZŚ w parafii św. Antoniego we Wrocławiu w dniu 3 listopada 2019 r.                                                

Kapitule przewodniczył asystent regionalny o. Tomasz Kryger OFMcap.,                                                

a wybory przeprowadził delegat przełożonego br. Stefan Pilcer. Na Przełożonego Wspólnoty Miejscowej wybrano s. Iwonę Kant - Zuber.

 

5.8. Wizytacja bratersko – pasterska i kapituła wyborcza w FZŚ w Jeleniej Górze ,

parafii św. Erazma i Pankracego   7 grudnia 2019 r. Wizytację pasterską we wspólnocie przeprowadził o. Tomasz Kryger OFMcap., Asystent regionalny, a wizytację braterską s.Bożena Oleksów – delegat przełożonego. Na Przełożonego Wspólnoty Miejscowej

 

 

 

6. Pozostałe

6.1. Zmiana Asystenta Regionalnego. Minister Prowincjalny Prowincji Św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych – o.Alan Tomasz Brzyski OFM, we wrześniu br. skierował do FZŚ Regionu Wrocławskiego na Asystenta Regionalnego o. Jozafata Romana Gohly OFM. Należy nadmienić,  że o. Jozafat pełni obowiązki Redaktora „Głosu św. Franciszka”.

 

6.2. XI Kapituła Narodowa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce. XI Kapituła sprawozdawczo-wyborcza odbyła się dniach 27 - 29 września 2019 r. w domu rekolekcyjno-formacyjnym Dobre miejsce w Warszawie na Bielanach. Kapitule przewodniczył br. Attilio Galimberti, Delegat Przełożonego Generalnego FZŚ. W kapitule uczestniczyli asystenci narodowi FZŚ, ustępująca Rada Narodowa, delegaci z poszczególnych regionów oraz zaproszeni goście.

O. Pedro Zitha OFM wygłosił konferencję na temat „Misja jedności franciszkanów świeckich w ujęciu Jana Pawła II”. Drugą konferencję wygłosił br. Attilio. Jej tematem było realizowanie w życiu wspólnotowym artykułu 25 Reguły FZŚ.

            W kapitule z Regionu Wrocławskiego uczestniczyli: przełożony br. Zbigniew Mirecki i br. Stefan Pilcer – delegat.

 

 

7. Zmarli w roku 2019 Bracia i Siostry z FZŚ Regionu Wrocławskiego

FZŚ przy parafii pw. Imienia NMP w Kowarach

-   Żak Elżbieta żyła 84 lata, w FZŚ 35

-   Sadowska Maria żyła 89 lat, w FZŚ 41

-   Strukowska Jadwiga żyła 78 lat, w FZŚ 23

FZŚ przy parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Zielonej Górze

-    Symonowicz Antonina: żyła 86 lat, w FZŚ 55 ; przez 20 lat była przełożoną wspólnoty

-    Skowrońska Róża żyła 84 lata, w FZŚ 12,

-    Tyburczy Wanda żyła 86 lat, w FZŚ 38 ; uczestniczyła w kapitule wspólnoty 26.10.2019r.

FZŚ przy parafii pw. św. Augustyna we Wrocławiu

-    Doskocz Jerzy żył 80 lat, w FZŚ 19

-    Szustakowska Maria żyła 66 lat, w FZŚ 22

FZŚ przy parafii pw. św Jana Chrzciciela w Legnicy

-    Rakicki Mieczysław żył 81 lat, w FZŚ 32

FZŚ przy parafii pw. św Jadwigi w Zielonej Górze

-    Donabidowicz Adela żyła 94 lata, w FZŚ 61

-    Trzaskowska Maria żyła 87 lat, w FZŚ 55

FZŚ przy parafii pw. NMP Królowej Polski

-    Gralewicz Maria żyła 87 lat, w FZŚ 20

FZŚ przy parafii pw. św Jadwigi w Złotoryi

-    Lis Weronika żyła 92 lata, w FZŚ 33, pełniła obowiązki skarbnika

FZŚ przy parafii pw. św Mikołaja w Głogowie

-    Tomczyk Teresa żyła 77 lat, w FZŚ 13

FZŚ przy parafii pw. św Marcina w Jaworze

-    Kiś Jan żył 86 lat, w FZŚ 25, był przełożonym wspólnoty,

-    Kunysz Agnieszka żyła 80 lat, w FZŚ 25

-    Konior Stefania żyła 96 lat, w FZŚ 30

FZŚ przy parafii pw. św Józefa Oblubieńca NMP w Pasikurowicach

-    Stachowicz Helena żyła 85 lat, w FZŚ 30

FZŚ przy parafii pw. św. Erazma i Pankracego w Jelenie Górze

-    Sztukowska Maria żyła 97 lat, w FZŚ 12

FZŚ przy parafii pw. św Antoniego we Wrocławiu

-    Brożek Zofia żyła 88 lat, w FZŚ 37

-    Łajewska Helena żyła 72 lat, w FZŚ 3.

 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

 

 

Sekretarz regionalny                                                                               Przełożony Rady Regionalnej

s. Helena Lichtarska                                                                               Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

                                                                                                             Regionu Wrocławskiego

                                                                                                             Zbigniew Mirecki