CZYTAJ TERAZ

Wiadomość - 01-03.2022

W parafii św Franciszka z Asyżu w Zielonej Górze w dniu 19.03.2022 odbył się Dzień Skupienia z okazji 100 rocznicy śmierci bł Anieli Salawy. W spotkaniu uczestniczyli tercjarze ze                                               

wspólnoty w Nowej Soli i parafii św Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze. Notatka ze spotkania w Aktualnościach.

Wiadomość -02-03.2022

Parafia św Franciszka z Asyżu we Wrocławiu w dniu 12.03.2022 przyjęła relikwie bł Anieli Salawy. Było to związane z Dniem Skupienia na okoliczność 100 rocznicy śmierci bł Anieli Salawy.

W spotkaniu uczestniczyli wrocławscy tercjarze z FZŚ z parafii św Augustyna, św Antoniego, św Karola Boromeusza. Uczestniczenie w Eucharystii z Asystentami wspólnot poprzedziło nabożeństwo Drogi

Krzyżowej. Spotkanie zakończyło się agapą. Więcej informacji w Aktualnościach.

 

Wiadomość - 03-03.2022

We wspólnocie FZŚ w Złotoryi odbyła się w dniu 13.03.2022 wizytacja bratersko pasterska I kapituła wyborcza, którą przeprowadzili o.Józef Cydejko - Asystent Reg.i s.Bożena Oleksów - Przełożony Regionalny.

Ponownie wybrano na przełożonego wspólnoty br Zbigniew Bierwieńskiego.

 

Wiadomość - 04-04.2022

Wspolnota FZŚ w Nowej Soli w dniu 18.032022 przeżywała uroczystość złożenia profesji wieczystej przez s. Bogusławę i s. Mariolę.

Wiadomość - 05-05.2022

W dniu 21 maja 2022 odbyła się regionalna pielgrzymka do Sankturium Mzatki Bożej Łaskawej w Krzeszowie (planowana w roku 2019). W pielgrzymce uczestniczyli Bracia i Siostry z 12 wspólnot FZŚ

oraz Asystenci Regionalni o.Józef, Jozafat i Tomasz , Asytenci we  wspólnotach 0.M.Warzecha i o.P.Tarnowski. i Członkowie Rady Reg.  O.Jozafat Gohly OFM wygłosił konferencję o św. Józefie

nawiązując do malarstwa Michaaela Wiillmanna z kościoła brackiego pod wezw. św. Józefa w Krzeszowie. Po konferencji była adoracja Najświętszego Sakramentu. W południe była sprawowana

Eucharystia  przez ks prałata Ludwika Soleckiego w koncelebrze z ww kapłanami oraz ks kustoszem M.Konopko i kapłanamim opoiekunami grup pielgrzymkowych m,in. dzieci pierwszokomunijnych. Homilię

wygłosił o. Tomasz Kryger OFMCap zwracając uwagę na ożywcze działanie Ducha Świętego w czasach apostłów jak i obecnie. Powiedział "Gdy gaśnie w nas żar franciszkańskiego powołania musimy

wzywać Ducha Świętego"

W  przerwie agapa i barterskie spotkanie. Wielu tercjarzy nie widziało się porawie 3 lata. Końcowym akcentem modlitewnym było odmówienie Koronki do Bożego MIłosierdzia prowadzona przez o. Józefa

Cydejko OFMConv. Przed wyjazdem otrzymaliśmy kapłańskie błogosławieństwo.

Homilia o.Tomasza Krygera  jest zakładce Konferencje.

Wiadomość - 06-06.2022

W FZŚ w Nowej Soli odbyła się Majówka franciszkańska w której uczestniczyli Bracia i Siostry z Zielonej Góry (dwie wspólnoty) i Żar, Przełożony Regionalny s. Bożena Oleksów

i o. Józef Cydejko Asystent Regionalny. Majówkę prowadził o.T.Żak OFMcap.

Wiadomość - 07-06.2022

W dniu 18 czerwca 2022 w FZŚ w Oleśnicy przeprowadzono wizytację bratersko - pasterską i kapitułę wyborczą. Wizytację pasterską przeprowadził  o.Jozafat Gohly OFM Asystent Regionalny. Wizytację

braterską i wybory przeprowadził Przełożony Regionalny s.Bożena Oleksów. Przełożonym Wspólnoty została wybrana s. Małgorzta Duszyńska.

Wiadomość - 08-06.2022

Wspólnota FZŚ w Jaworze w dniu 22 czerwca 2022 przeżywała wizytację pasterską - prowadził o. Tomasz Kryger OFMCap Asystent Regionalny i braterską s. Bożena Oleksów Przełożony Regionalny.

Wybory prowadził s. Bożena Oleksów. Na przełożonego Wspólnoty wybrano br Pawła Kremza.

Wiadomość - 09 - 07.2022

We Wspólnocie FZŚ przy parafii św Augustyna we Wrocławiu zmarła w dniu 19.06.2022r.  Siostra śp HALINA KMIŃSKA. Przeżyła 90 lat, jako tercjarka 45 lat. Była we wspólnocie odpowiedzialną za

formację przez 28 lat. Angażowała sięz pełnym oddaniem sprawom Kościoła, Ojczyzny, parafii, wspólnoty. Reguła naszego Zakonu była dla niej drogowskazem. Na spotkaniach dzieliła się wiedzą religijną     i

biblijną. W latach 80-tych 20 wieku swoją wytrwałością i postawą w parafii zachęcała do adoracji wynagradzającej Sercu Pana Jezusa. Zebrało się 230 osób. Kiedy chorowała i nosiła brzemię starości, nigdy

się nie skarżyła. Przyjmowała je tak jak św Franciszek z Asyżu. Siostrę śp Halinę Kamińską zapamiętamy jako rozmodloną, pokorną, serdeczną. Bogu dziękujemy za Jej obecność w naszej wspólnocie.

 

Kategoria: /